Default page: Kölcsönzőtér

[DEV: POST TYPE: page]

Kölcsönzőtér

fookep

A Könyvtár egyes szolgáltatásainak vagy azok valamely csoportjának igénybevétele tagsághoz, beiratkozáshoz vagy regisztrációhoz kötött. A földszinten a nyilvántartási pultnál történik a beiratkozás és az olvasó által kiválasztott dokumentum kölcsönzése és visszavétele. Ebben a térben válogathatnak a kölcsönözhető szép- és szakirodalomból, az idegen nyelvű szépirodalomból, a könnyebb szórakozást ígérő bestsellerekből.

KÉPEK A KÖLCSÖNZŐTÉRRŐL

kolcsonozheto dokumentumok

A könyvtárlátogatók számára ingyenesen biztosított szolgáltatások: – Információ a Könyvtár szolgáltatásairól – Egyéni és csoportos látogatások, könyvtárhasználati bemutatók, foglalkozások előre egyeztetett időpontban (regisztrációhoz kötött) – Könyvtári rendezvényeken való részvétel – Állományfeltáró eszközök, elektronikus katalógusok használata – Helyben használat, helyben olvasás – Általános tájékoztatás – Szaktájékoztatás (regisztrációhoz kötött)

Könyvet és egyéb dokumentumot csak beiratkozott olvasó kölcsönözhet. Beiratkozáshoz – tanulók esetében – diákigazolvány, 18 éves kortól személyi igazolvány, külföldi állampolgár esetén útlevél szükséges.

 (Új) Támogató olvasójegyek: Gyémánt támogató olvasójegy (15 000 Ft): a támogatásért cserébe tetszőleges számú dokumentum kölcsönözhető, egy éves előfizetés a Szabolcs-szatmár-beregi Szemlére, egy Születésnapi Újságot készíttethet Arany támogató olvasójegy (10 000 Ft): a támogatásért cserébe tetszőleges számú dokumentum kölcsönözhető, egy éves előfizetés a Szabolcs-szatmár-beregi Szemlére és Kötészetünkben 8.000 Ft értékben köttethet Ezüst támogató olvasójegy (7 000 Ft): a támogatásért cserébe tetszőleges számú dokumentum kölcsönözhető, továbbá egy éves előfizetés a Szabolcs-szatmár-beregi Szemlére Bronz támogató olvasójegy (4 000 Ft): a támogatásért cserébe tetszőleges számú dokumentum kölcsönözhető

TÁMOGATÓ OLVASÓJEGYEK LISTÁJA

 

Család Olvasójegy_2023

Szolgáltatásaink: Beiratkozás: Beiratkozási díj (teljes áru) 1 500 Ft/év Beiratkozási díj (diák, nyugdíjas) (fél áru) 750 Ft/év Beiratkozási díj 70 év felettiek ingyenes Beiratkozási díj 16 év alattiak ingyenes Családi beiratkozás: Két szülő + gyermek 2 000 Ft Egy felnőtt + gyermek 1 000 Ft Nyugdíjas házaspár + unoka 900 Ft Egy nyugdíjas + unoka 300 Ft Késedelem: Késedelmi díj könyv 20 Ft/nap Késedelmi díj videókazetta, hangkazetta 50 Ft/nap Késedelmi díj DVD 200 Ft/nap Késedelmi díj CD, hangoskönyv, CD-ROM 100 Ft/nap Felszólító díj – I. felszólítás 180 Ft Felszólító díj – II. felszólítás 360 Ft Felszólító díj – III. felszólítás 540 Ft Elveszett dokumentum térítési díja (kártérítés) · Mindenkori fénymásolási díj és kötészeti díj 15 Ft/oldal pl. A/5: 3500 Ft Elveszett olvasójegy pótlása 400 Ft/db E-Book olvasó kölcsönzése 3 000 Ft /E-Book (kaució) A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek: – a l6 éven aluliak, – a 70 éven felüliek, – a fogyatékosságot tanúsító igazolvánnyal rendelkezők, – a könyvtári dolgozók, – a múzeumi és levéltári intézmények dolgozói, – pedagógusok, – egészségügyi dolgozók, – azon szervezetek, cégek, egyesületek, akikkel az intézménynek külön megállapodása van. Kedvezményes tagságra jogosultak: – az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők, – a nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők, – Családi Olvasójegyet váltók, A beiratkozáshoz, a regisztráláshoz és a kezességvállalásához szükséges adatok: Természetes azonosító adatok: – családi és utónév – születési családi és utónév – születési hely – születési idő – anyja születési családi és utóneve Jogi személy esetében: – a hivatalos okirat szerinti megnevezése; – a székhely címe; – levelezési címe, telefonszáma; – a képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása; – a használatra jogosultak személyi adatai – aláírási címpéldány hitelesített másolata.

A beiratkozott olvasó, a belépési nyilatkozat aláírásával, kötelezettséget vállal a könyvtár használati szabályának betartására. Az önálló keresettel nem rendelkező személyeknek,  egy jótálló kezességvállalása szükséges.

VIDEÓ A KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATÁRÓL

Fiókkönyvtárak:

A központi könyvtárba beiratkozott olvasók a fiókkönyvtárak szolgáltatásait is igénybe vehetik újabb beiratkozás nélkül. A fiókkönyvtárak listája  és elérhetősége megtekintheti itt: FIÓKKÖNYVTÁRAK

A beiratkozáskor az olvasó olvasójegyet kap, melyet saját érdekében köteles azt megőrizni és könyvtárlátogatáskor bemutatni. Kölcsönözni csak olvasójeggyel lehet! Az olvasójegy másra át nem ruházható.

olasojegyek2

Kölcsönzésre és könyvtárközi kölcsönzésre, csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult az esetleges tartozások rendezése után. eCard applikációt (O0ulto eCard) könyvtári ügyeik intézéséhez: Érvényes beiratkozással rendelkező olvasóink letölthetik okostelefonjukra az eCard applikációt (O0ulto eCard). Az applikációval lehetséges: – keresés könyvtári katalógusokban, találatok elmentése (polcra helyezése) – olvasójegyek kezelése (kölcsönzések, előjegyzések, tartozások, hosszabbítás) – értesítések kezelése (mobil értesítés aktuális teendőkről, pl. lejáró kölcsönzésekről, átvehető előjegyzésekről stb. ) – naptár (áttekintés a határidőkről, lejárati dátumokról, nyitvatartási időről stb.) – kapcsolattartás a könyvtárakkal Kölcsönözhető dokumentumok száma: – Az egyszerre kölcsönözhető könyvek száma a Központi Könyvtárból összesen: 10 db. – Az egyszerre kölcsönözhető könyvek száma a 6 fiókkönyvtárból összesen: 12 db. – Az egyszerre kölcsönözhető folyóiratok száma összesen: 8 db. – Az egyszerre kölcsönözhető audiovizuális dokumentumok (CD, DVD, CD-ROM, videokazetta) száma összesen: 6 db. – Az egyszerre kölcsönözhető e-book-ok száma: 1 db. Beiratkozási díj ellenében kölcsönözhető: – könyv: db/3 hét – kotta: db/3 hét – hírlap, folyóirat: (amelyeket tartósan nem őriz a Könyvtár, a legfrissebb szám kivételével) db/hét – hanglemez: db/1hét – hangoskönyv: db/1 hét, vakok és csökkentlátók egyedi elbírálás alapján – videokazetta: db/1 hét – DVD: db/1 hét – CD (hangfelvétel): db/1hét – hangkazetta: db/1 hét Kaució letételével kölcsönözhető: – e-book db/3 hét

Amennyiben az olvasó a nála kölcsönzésben lévő dokumentumot határidőn túl is magánál tartja, késedelmi díjat fizet. A kölcsönzött dokumentumokra hosszabbítást kérni csak a kölcsönzési határidő lejárta előtt lehet abban az esetben, ha a dokumentumra előjegyzés nem érkezett. Hosszabbítás  ezeken az elérhetőségeken kérhető: kolcsonzes@mzsk.hu +36 42 / 598 – 880

Aki kikölcsönzött és vissza nem szolgáltatott dokumentummal, késedelmi díjjal tartozik a könyvtárnak, addig nem kölcsönözhet, amíg tartozását nem rendezte!

A könyvtár állományába tartozó, mások által kikölcsönzött dokumentumokra előjegyzés kérhető. Az előjegyzett dokumentumok beérkezéséről e-mailen értesítést küldünk. A kiértesítést követően 7 napig tartjuk nyilván az előjegyzést. Beiratkozott olvasóink könyvtárunk online katalógusának félretétel funkcióján keresztül dokumentumokat tetethetnek félre, melyeket előre egyeztetett időpontban vehetnek át.

Könyvkölcsönző automata:

Az eszköz segítségével személyes találkozás nélkül lehet könyvet vagy egyéb dokumentumokat kölcsönözni és visszahozni. Az automata a könyvtár nyitvatartási idejétől függetlenül (0-24 órában) bármikor használható. Bővebb információ az automatáról:
KÖNYVKÖLCSÖNZŐ AUTOMATA

automata molinó végleges (2)

Regisztrációs jegy:

Regisztrációs jegyet minden olvasó válthat, aki nem tagja a könyvtárnak, de annak szolgáltatási használja, ill. internet-használatot kíván igénybe venni. Regisztrációs jeggyel igénybe vehető szolgáltatások:

- Zenehallgatás – Internetezés (óránként 200, – Ft befizetésével) – Születésnapi csomag (teljes ár megfizetése) – Másolatszolgáltatás (díjtétel megfizetése a szolgáltatás elvégzése után) – Könyvkötészet (díjtétel megfizetése a szolgáltatás elvégzése után)

Könyvtárközi kölcsönzés:

Az állományunkból hiányzó nyomtatott dokumentumokat a használók kívánságára, könyvtárközi kölcsönzés keretében hazai és külföldi könyvtárakból, valamint más forrásból eredetiben vagy másolatban formájában lehet lekérni. Bővebb információ a könyvtárközi kölcsönzésről: KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

További információ a könyvtárhasználati szabályzatban: KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2023

Házirend: Házirend_2023

Kellemes időtöltést, jó olvasást kívánnak a könyvtár dolgozói.

* * *

^ Tetejére