Default page: Helyismereti gyűjtemény

[DEV: POST TYPE: page]

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye

 

A helyismereti részlegben gyűjtjük és archiváljuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, a történelmi Bereg, Szatmár, Ugocsa és Ung vár­megyékre, „híres” személyeire és településeire vonatkozó, illetőleg itt megjelent irodalmat. Gyűjtőkörünkbe tartoznak még az itt született, élt szép- és szakírók, a róluk és műveikről szóló információk.

Dokumentumtípusok szerint rendkívül sokszínű a gyűjtemény. A több mint 11 ezer könyv között, melyek 77%-a szak-, 22%-a szépirodalom – az önállóan megjelent művek és a gyűjteményes kötetek egyaránt megtalálhatók. A Szabolcsi Gyűjte­ményben helyeztük el a megyében született, élt szépírók köteteit: Móricz Zsigmondtól 150, Krúdy Gyulától 200 első kiadású művet.

Az 1945 előtt kiadott helyi lapokat elsősorban mikrofilmen (353 tekercs) olvas­hatják a kutatók. A Szabolcs megyei hírlapok mellett Bereg és Szatmár vármegye néhány 1919-ben megszűnt vegyes tartalmú lapja (Bereg, Szatmár és Vidéke) is kutatható ebben a formában. A történelmi vármegyék hiányzó periodikumai közül néhányat már DVD-n vásároltunk meg és kínáljuk olvasóinknak. Látvány és kutatha­tóság szempontjából ezeket is fe­lülmúlják a digitalizált, interneten, a Hungaricana portálon is elérhető hírlapok, pl. a Nyír utóbb Tiszavidék (1867-től 1872-ig), és a Nyírvidék (1880-től 1944-ig). Ez utóbbi könyvtá­runk örökbefogadási programjá­nak, a nyíregyházi közgyűjtemé­nyeknek, a Jósa András Múzeum önzetlen támogatásának, továbbá nyertes pályázatának köszönhető­en valósult meg. A Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásával a történeti Szatmár megye 1899-től 1920-ig megjelent lapjaiból 120 ezer oldalt digitalizáltattunk. Ezzel párhuzamosan folyik az alapvető helyismereti kézikönyvek és iskolai értesítők digitalizálása és publikálása a MaNDA támogatásával.

A művelődéstörténeti és oktatástörténeti szempontból felbecsülhe­tetlen értékű iskolai értesítők gyűjteménye Szabolcs megye vonatko­zásában a legteljesebb (legkorábbi a Nyíregyházi Ágostai Evangélikus Algimnázium 1864-65. évi értesítője).

A Móricz Zsigmond kéziratok – Móricz Virág adománya – a részleg legféltet­tebb kincsei közé tartoznak. Legértékesebb darabja az 1929. évi csécsei ünnepségről ceruzával írt négy oldalas naplójegyzet.

A dr. Katona Béla irodalomtörténész hagyatékából származó érmek, plakettek kuriózumnak tekinthetők. Olvasóink figyelmébe ajánljuk Fehér Gábor tanár-író, Fábián Zoltán író és dr. Margócsy József irodalomtörténész, ny. főiskolai főigazgató hagyatékát. A Margócsy-gyűjteményben a Váci Mihály, Sipkay Barna, Ratkó József kéziratok (levelek) mellett több mint 1 000 kötet könyv, közöttük számos dedikált mű található.

A könyvtárnak ajándékozott megyei vonatkozású szakdolgozatok, doktori értekezések is olvasóink rendelkezésére állnak.

A részlegben található képeslapok, tér­képek és aprónyomtatványok segítségével a keresett téma több oldalról is megközelíthető. Könyvtárunk honlapjáról érdemes megnyitni a Digitális Helyismereti Archívumot. Innen elérhetik a digitalizált hírlapokat, a nyíregyházi képeslapokat és beléphetnek a JaDoX adatbázisba (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tíz közgyűjteményének, a Megyei Könyvtárnak és városi könyvtárainak helyismereti cikkgyűjteményébe. Itt találják pl. a Kelet-Magyarország írásait válogatva 1978-tól napjainkig. Kereshetnek a Magyar Rádió Nyíregyházi Stúdió­jának archívumában (a teljes hanganyagban 1952-től 2007-ig), továbbá a Nyíregyházi Városi Televízió teljes video anyagában (1985-től 2005-ig). A bibliográfiai adatokhoz kapcsolt eredeti dokumentumok­ban egyebek között olvashatnak helyi közéleti személyekről, művé­szekről, a hang- és képanyag meg­nyitásával hallhatják és láthatják őket. Az adatbázis segítségével helyi kordokumentumokat archi­váltunk, és tettünk közkinccsé. Az érdeklődőknek csak az Inter­nethez való hozzáférés szabhat határt.

Tel.: 42 / 598 – 888 / 131 mell. , helyismeretnyiregyhaza@mzsk.hu

^ Tetejére