Játék a könyvtárban, 2017/4.

Áprilisi feladványunk megoldása: A csehországi Karlsbad mai közismert neve Karlovy Vary. A város évente rangos nemzetközi filmfesztiválnak ad otthont, melynek legutóbbi nyertese a  Hajdú Szabolcs-rendezte Ernelláék Farkaséknál c. magyar film volt.

Nyertesünk: Kepics Mihály.

Gratulálunk! Nyereményéről e-mailben értesítjük.

Újabb kérdésünk: Koncz Zsuzsa legújabb, Vadvilág c. lemezén elénekli egy klasszikus költőnk ismert versét is. Mely költő mely verséről van szó?

Játék

A válaszokat május végéig várjuk a szabone.szasz.aniko[kukac]mzsk.hu email-címre, illetve az olvasóteremben és a kölcsönzőtérben elhelyezett JÁTÉKos dobozokba.

  Szabóné Szász Anikó
könyvtáros

Kategória: Rejtvény | Címke: | Szóljon hozzá most!

Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes – a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtári kultúrájáért díj 2017. évi kitüntetettje

Április 10-én a Könyvtárosok világnapján a ”Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtári kultúrájáért” díjat adományozta a Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnesnek, a Nyíregyházi Egyetem oktatójának a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei szervezete.

Közreadjuk a laudációt, munkájának méltatását.

Szné ági
Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes 1982-től könyvtáros munkakörökben dolgozott Nyíregyházán, főleg a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. 2017-ben így már 35. éve, hogy szakmáját gyakorolja. Jelenleg főiskolai tanári beosztásban dolgozik oktatóként a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetében.
Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes 2017-ben 28. éve, 1989. február 1-jén, kezdte meg oktató munkáját a Nyíregyházi Egyetem jogelődjeként működött Bessenyei György Tanárképző Főiskola Könyvtár Tanszékén. A Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 1989-1997-ig tanársegéd, 1997-1998-ig adjunktus, 1998-2011-ig főiskolai docens minőségben dolgozott, 2011-től főiskolai tanári kinevezést kapott. 20 éve, 1997-től tanszékvezetőként szervezte a könyvtáros képzést a Könyvtár és Alkalmazott Informatika Tanszék élén, majd 2000-től a főiskola jogutódjaként működő Nyíregyházi Főiskola, Matematika és Informatika Intézet Könyvtár és Alkalmazott Informatika Csoport vezetőjeként és az informatikus könyvtáros szak szakfelelőseként tevékenykedett.
Kormányzati döntés értelmében a Nyíregyházi Főiskolán az informatikus könyvtáros szak utolsó oktatási tanéve a 2014/15 évi volt, ami sajnálatos módon egybeesett a főiskolán indított szak 40 éves évfordulójával. Ezt követően szüneteltetik a könyvtár szakot az intézményben. Néhány hallgató záróvizsgájának lebonyolításával lassan végleg elbúcsúzik a csoport az informatikus könyvtáros szak képzésétől.

Életútja, munkássága:
Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes a sárospataki Rákóczi Gimnázium angol speciális tantervű osztályában érettségizett 1977-ben. Értelmiségi családi hátteréből ered a művelődés, az oktatás, a könyves kultúra iránti vonzalma. (Édesapja jogász volt, édesanyja számos nyíregyházi kulturális-oktatási intézmény (köztük a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 1980-as új épülete) beruházójaként dolgozott. Szerafinné Szabolcsi Ágnes 1982-ben a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán magyar szakos általános iskolai tanár és könyvtáros végzettséget szerzett. Szakmai pályafutását 1982-ben a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi könyvtárban tájékoztató, majd módszertanos könyvtárosként kezdte. A könyvtáros munkát 1989-ig elhivatottan, magas szakmai felkészültséggel látta el. Ebben az évben középfokú állami nyelvvizsgát tett angol nyelvből. 1989-ben megkezdte az ELTE levelező képzését, ahol okleveles könyvtárosként 1992-ben kiváló minősítéssel diplomázott. Ezt követően újabb végzettséggel gyarapította tudását a Trieszti Politikatudományi Egyetem és a Bessenyei György Tanárképző Főiskola közös képzésén, ahol 1994-ben Nemzetközi és diplomáciai szakértői szakokleveles egyetemi végzettséget szerzett jeles minősítéssel. 1997-2000 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem, Történelemtudományi Intézete, Multidiszciplináris bölcsészettudományok Doktori Iskola Történelem programja keretén belül PhD képzést folytatott. 2004 novemberében summa cum laude doktori szigorlatot tett, majd 2005-ben summa cum laude PhD doktori védésére került sor. Az értekezés címe: „A kultúrpolitika hatása Nyíregyháza középfokú iskolai könyvtáraira a két világháború között”. 2011-ben kulturális szakértő kurzuson vett részt, ahol könyvtári szakterületen Kulturális szakértő végzettséget szerzett.
Tudományos munkát végez a Kultúrdiplomáciai és civilizációs kutatások kutatócsoporton belül, annak megalakulása óta. Kutatási témája művelődéstörténeti, könyvtártörténeti, kultúrdiplomáciai és oktatáspolitikai, információszerzési területekre koncentrálódik.
Kutatási témájával 1999-ben elnyerte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Közalapítvány kutatási ösztöndíját.
1999-ben „Az intézmény kiváló oktatója” elismerést kapott a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzat Testületétől.
2011-ben állami elismerést kapott, a Bibliotéka Emlékérem-díjban részesült.
Az informatikus könyvtáros képzésben számos szakmai alapozó és választható tárgyat oktatott. (Információforrások a különböző tudományterületeken, Olvasás-szociológia, EU információ, Online információkeresés, Tudománymetria, Információs rendszerek, Helyismereti munka, Gyermekkönyvtári munka, Könyvtári menedzsment, Kompetenciák fejlesztése.) Bekapcsolódott más karok és szakok képzésébe is, pl. a Programtervező informatikus, a Nemzetközi tanulmányok alapszak, az Andragógia mesterszak valamint a Kommunikáció és média alapszak óratartásába. Munkássága alatt több, informatikus könyvtáros tanterv összeállítását koordinálta.
1994-1997-ig számos külföldi szakmai továbbképzésen vett részt: a Royal School of Librarianship, Koppenhága; a Robert Gordon University, Aberdeen; a De Monfort University, Leicester; a német FHB, Stuttgart neves könyvtáros-képző intézményeiben. Ezeken a továbbképzéseken mélyítette tovább szaktudását, ekkor sajátította el az elektronikus információhordozók könyvtári használatát, az online információ-visszakeresés módszereit és szerzett korszerű menedzsment ismereteket. Tanszéki koordinátorként a LISTEN-TEMPUS JEP (1993-1997) során projektmenedzsment ismereteket és gyakorlatot szerzett.
2008-2011 között vendégoktatóként három képzés oktatásában vett részt a Debreceni Egyetem Informatika Karán: Könyvtárpedagógia-tanár mesterképzésen; Az informatikus könyvtáros mesterképzésen; Az informatikus könyvtáros alapképzésen egy-egy tárgyat tanított.
Oktató munkája mellett rendszeresen részt vesz a szakma nemzetközi, országos és helyi tudományos rendezvényein. Számos megyei szintű továbbképzést szervezett, ahol előadásokat tartott iskolai, szak- és közművelődési könyvtárosoknak. Folyamatosan jelentek meg cikkei hazai és nemzetközi szakmai lektorált folyóiratokban, valamint a megye könyvtárosait továbbképző helyi szakmai orgánumokban. A Magyar Tudományos Művek Tárában 65 közleményét tartják számon.
Tagja többek között az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének, a Kovács Máté Alapítvány Kuratóriumának és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezetének és a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesületnek.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szervezete továbbképzéseinek, szakmai napjainak rendszeres előadója, aktív résztvevője.
A felterjesztés apropóját nem csak a megszűnő szak motiválja, hanem Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes fáradságot nem ismerő, lelkiismeretes, a könyvtári szakma iránt elkötelezett hivatástudata is adja. Oktató munkája során nagyban hozzájárult a tágabb régió könyvtárosainak magas szintű szakmai oktatásához, továbbképzéséhez.
A fentiek figyelembe vételével Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnest javasoljuk e díj elnyerésére.

Nyíregyháza, 2017. március 17.

MKE Sz.Sz.B. Megyei Területi Szervezete
Dr. Kührner Éva elnök

Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár és Közművelődési Gyűjtemény
Bedéné Szabó Gyöngyvér vezető

 Móricz Zsigmond   és Közművelődési Kulturális Egyesület Gyűjtemény
Dr. Bihari Albertné alapító titkár

 Ági 2

Kategória: Könyvtárosok | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Dr. Gál Józsefné – Csendes János életmű-díj, 2017

Április 10-én a Könyvtárosok Világnapján a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei szervezete a Csendes János életmű-díjjal tüntette ki Dr. Gál Józsefné nyugdíjas könyvtárost.

Közreadjuk a laudációt, az életmű méltatását.

gné évike

Dr. Gál Józsefné a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár nyugdíjas osztályvezetője.
Szakmai pályafutását több mint negyven évvel ezelőtt kezdte.
Eredetileg a tanári hivatás vonzotta, de családi indíttatásra mégis a könyvtárosi pályát választotta. A Debreceni Tanítóképző Intézet népművelés–könyvtár szakán végzett, majd kiegészítő államvizsgát tett a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán.
A képzést, az önképzést mindig fontosnak tartotta. Az Országos Széchenyi Könyvtár kurzusain szaktudását folyamatosan bővítette. Többek között zenei szakkönyvtárosi képesítést, minőségmenedzsment, majd minőségirányítási belső auditor tanúsítványokat szerzett.
Az első tíz évben az intézmény feldolgozó osztályán az új könyvek, kották, hangfelvételek bibliográfiai leírását végezte, tárgyszavazott, és betűrendes katalógust épített. Munkáját 1987-ben Miniszteri Dícsérettel ismerték el.
1990-ben a könyvtár olvasószolgálatához került, ahol egyrészről a zenei gyűjtemény vezetését, másfelől pedig az osztály műszakvezetői teendőinek ellátását bízták rá. 1995-től a kölcsönzési és dokumentumszolgáltatási osztály szakmai felügyeletét és irányítását is ellátta.
Markáns szerepe volt a zenei gyűjtemény médiatárrá alakításában 2005-ben, a könyvtár teljes felújítását követően.
A zenei ismeretterjesztést fontos feladatának tartotta. Számtalan zenei rendezvényt szervezett és bonyolított. Jó kapcsolatot ápolt a zenei képzést nyujtó városi intézményekkel, szervezetekkel, így többek között a Magyar Kodály Társaság megyei tagcsoportjával. Nagy sikerű szabadegyetemi előadássorozatuk mindig egy-egy zenei aktualitáshoz kapcsolódott.
Több évtizede tagja a Magyar Kodály Társaság Megyei Tagcsoportjának, 2013-tól elnökségi tagja.
Jelentős segítséget nyújtott a diákoknak a megyei és országos műveltségi versenyekre való felkészülésben. A kiírt versenyanyag ismeretében mind a szöveges, mind a zenei anyag „összerendezésében” nagy terhet vett le a felkészítő tanárok válláról.
Óriási részt vállal Tarcai Zoltán hagyatékának feldolgozásában.
Szívügye volt a fogyatékkal élők könyvtárhasználati lehetőségének jobbítása: ezt a célt szolgálta a könyvtár információs és kommunikációs akadálymentesítése is.
Szakértői és szakfelügyelői tevékenységek végzésére jogosító engedélyt kapott előbb a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megbízásából, majd az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól, ezeket folyamatosan gyakorolta. Könyvtárszakmai ismereteit 1987-től gyakorlatvezetőként adta át a Nyíregyházi Főiskola könyvtár szakos hallgatóinak.
Rendszeresen publikált a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Könyvtári Kis Híradó hasábjain, illetve más szakmai kiadványokban. Egyik szerzője volt a kétkötetes Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtártörténetéből c. könyvtártörténeti monográfia zenei gyűjteménnyel foglalkozó fejezetének.
A kecskeméti Kodály Intézet megbízásából Kodály Zoltán megyénkben tett látogatásait, népzenei gyűjtéseit dolgozta fel a korabeli sajtó alapján, melynek eredménye egy közel száztételes bibliográfia lett.
Mindig fontosnak tartotta a könyvtárosok szakmai érdekképviseletét. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezetének a kezdetektől tagja, 2006-2010 között titkára, 2011-2014-ig elnökségi tagja volt. Kulturális rendezvények, hazai és nemzetközi szakmai konferenciák egyik szervezője és lebonyolítója volt. Évekig a könyvtárosi kitüntetések kuratóriumi titkára volt.
A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesületnek alapitó tagja, melynek munkájában aktívan kiveszi a részét, melyek a könyvtáros egyesülettel és a Kodály Társasággal szervezett közös programokban, kirándulásokban is testet öltöttek ill. öltenek.
2009. január 22-én, a magyar kultúra napján Hiller István oktatási és kulturális minisztertől átvette a Bibliotéka Emlékérem díjat, mely az intézmény, a kiváló szakmai közösség munkájának is méltó elismerése.
Szakmai igényessége, segítőkészsége, kedves, közvetlen egyénisége példaértékű.
Nyugdíjas éveit is aktívitás, tettrekészség jellemzi. Civil egyesületekben teljesíti azt a kulturális missziót, ami az aktív éveiben is jellemezte.
A fent leírt indokok alapján javasoljuk Dr. Gál Józsefnét a Csendes János-életmű díjra.

Nyíregyháza, 2017. március 16.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Sz.Sz.B. Megyei Szervezete képviseletében
Dr. Kührner Éva elnök
A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület képviseletében
Dr. Bihari Albertné alapító titkár

 évik

Kategória: Könyvtárosok | Címke: , , , , | Szóljon hozzá most!

Bjørn Sortland: Az őszinteség perce : Regény művészetről és szerelemről. – Bp. : Pongrác, 2015

Az őszinteség perce - borítóA 17 éves Oslóban élő Frida élete alapjaiban rendül meg, amikor megtudja: olyan szembetegsége van, amely miatt el is veszítheti a látását. A kétségbeesett lány, édesanyja előtt eltitkolva az orvosi diagnózist, elhatározza, utazni fog, szétnéz a világban, amíg még lát.

Vonattal elmegy Firenzébe, ahol egy étteremben találkozik a norvég Jakobbal, aki éppen egy ifjúsági magazin számára készülő írásához gyűjt élményeket: az általa kiválasztott 34 műalkotást igyekszik élőben megnézni. (Ezek fotói a könyv közepén megtalálhatóak.) A különböző korok nagy alkotóinak munkái a keresztre feszített Krisztust ábrázolják.

A csendes, visszahúzódó fiú szinte szárnyal, amint a készülő cikke témájáról, Jézusról, az általa annyira szeretett és ismert művészekről, valamint azok műveiről beszél. Frida elbűvölten hallgatja Jakobot, csatlakozik a fiúhoz, aki szinte profi művészettörténész és idegenvezető is egy személyben.

Eljutnak együtt Velencébe és Párizsba is. Frida számára megszűnik a tér és az idő, és a benne állandóan jelenlevő magányosság is kezd csendesedni, szerelmes lesz. De Jakob viszonozza-e a lány érzéseit?

Fridának előbb-utóbb szembe kell néznie azzal, hogy ez az izgalmas utazás nem tarthat örökké és a szeme … A műtét nem halogatható sokáig. És eljön az őszinteség perce.

Bjørn Sortland regénye a művészetről, a vallásról és a szerelemről a kortárs ifjúsági irodalom egyik nagyszerű darabja, amelynek nagy érdeme, hogy valósághűen adja vissza a két fiatal életérzését, belső lelki történéseit és azt a nyitottságot, amellyel Isten, a művészet és a másik ember felé tudnak fordulni.

Felnőtteknek is ajánlom a norvég író munkáját, hiszen akárhány évesek is vagyunk, a lelkünk mélyén őrizzük az egykori fiatalabb énünket, a csendjeinket, a belső utazásainkat, a másik embert, az „őszinteség perceinket”.

                                              Lőkös Angéla

Kategória: Könyvajánló | Címke: | Szóljon hozzá most!

Fanni olvasmányai 1943-1945

fanniRadnóti Miklósné Gyarmati Fanni naplójában rendre beszámol olvasmányairól is. Olvas klasszikusokat és sok kortárs magyar és világirodalmat, főleg franciákat, németeket, nemegyszer eredeti nyelven. 1943-45 között a következő könyvekről tesz említést

1943

Franz Werfel: Bernadette
„Bűbájos, és most nagyon fogékony vagyok talán ilyesmire, de úgy lenyűgöz, hogy fájdalmas abbahagynom…” „édes, bűbájos”

werfel

Cronin-t ajánlanak neki
„Megmagyarázom, hogy nem olvasok ilyeneket”

Cronin

Steinbeck
„olvasom az új Steinbeck-könyvet angolul… Remek, világos, könnyű stílus, bűbájos figurák, élvezem, hogy olyan jól megy”

1944

Sík Ilma: Rabszolgák
„el kell olvasni Sík Ilmi szörnyű hosszú regényét, mert délután együtt leszünk. Nekiesem, és lóugrásokkal haladva átnézem. Csapnivalóan rossz, igazi Singer és Wolfner-kiadvány.”

sík ilma

Gelléri Andor Endre: Egy önérzet története (gépeli)
„Egy nyomorúságos gépelésem van, a Gelléri Andor Endrének egy életrajzszerű, hebrencs műve”

gelléri

Maugham: A legsötétebb óra (angolul)
„Olvasom az új Maugham-könyvet… A háború kitörésekor  kezdődik Angliában, nagyon érdekes és eleven, de közben mindig vissza-visszazökkenek a magam nyomorúságába.”

maugham

1945

Petőfi Sándor
„Petőfit olvasom, és káprázom a nagyságától, az óriási voltától, és ilyenkor még élesebb a fájdalmam, a szomorúságom, mert arra gondolok, hogy ezt az országot csak a költőibe vetett bizalommal lehet feltámasztani, ők a mi nemes valutánk, hervadó, rothadó népünkbe életet lehelők.”

petofi-sandor-petofi-osszes-koltemenyei-8279926-nagy

Lukács György: Az írástudók felelőssége
„nagyon elgondolkoztató volt. Úgy nézem most Miklós művét is már, távlatból, messziről, döbbenetes objektivitással látom, mi volt a baj, mi volt a hiánya”

lukacs-gyorgy-irastudok-felelossege-3662628-nagy

 

Kategória: Ajánló bibliográfiák | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Carol Kelly-Gangi: Kalkuttai Szent Teréz anya bölcsességei – Szeged : Lazi, 2016.

„Muszáj tudatában lennünk, hogy nagy dolgokra vagyunk hivatottak, és nem csupán azért vagyunk a Földön, hogy egy legyünk a sok közül… Arra vagyunk teremtve, hogy szeressünk s szeretve legyünk”- olvashatjuk a könyvben, amelyben válogatást találunk Szent Teréz anya gondolataiból, bölcsességeiből.

Kalkuttatai Szent Teréz anya bölcsességei - borító

Kalkuttai Teréz anya (1910-1997) életének fordulópontja volt, amikor egy Darjilingbe tartó vonaton meghallotta Isten hangját. „Az üzenet félreérthetetlen volt: el kell hagynom a zárdát, hogy segíthessem a szegényeket úgy, hogy köztük élek” – mondta el később. Pápai engedéllyel megalapította a Szeretet Misszionáriusainak rendjét, hogy a legszegényebbeket szolgálja. (A rend ma a világ számos országában van jelen, segítve a hajléktalanokat, árvákat, betegeket.)

Ahol megjelent, ott a figyelem ráirányult a szegényekre, Teréz anyán keresztül ők is reflektorfénybe kerültek, pedig meg sem jelentek, „csak” egy apró termetű, törékeny apáca képviselte őket, aki Krisztus szeretetével felvértezve szolgálta a nincsteleneket, a szenvedőket és bennük, általuk magát Krisztust.

Azért vette át a neki adományozott díjakat – köztük a Nobel-díjat -, hogy felhívja a figyelmet a szükséget szenvedőkre. Jelenléte sürgette a világ vezetőit és mindnyájunkat: nem mehetünk el csak úgy a bajba jutott ember mellett, és magunkon kívül másokra is figyelni többet ad, mint amiről valaha is álmodni tudtunk.

A tavaly szentté avatott apáca beszélt többek között a Szentháromságról, a Boldogságos Szűz Máriáról, a családi életről, a hitről, és az ima fontosságáról.

És következzen egy általa írt, sokunk számára ismerős ima – amely ugyan ebben a könyvben nem található – de amelyet mindig jó olvasni:

Teréz anya: Az élet himnusza

Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan!
Az élet szép – csodáld meg!
Az élet boldogság – ízleld!
Az élet álom – tedd valósággá!
Az élet kihívás – fogadd el!
Az élet kötelesség – teljesítsd!
Az élet játék – játszd!
Az élet vagyon – használd fel!
Az élet szeretet – add át magad!
Az élet titok – fejtsd meg!
Az élet ígéret – teljesítsd!
Az élet szomorúság – győzd le!
Az élet dal – énekeld!
Az élet küzdelem – harcold meg!
Az élet kaland – vállald!
Az élet jutalom – érdemeld ki!
Az élet élet – éljed!

Lőkös Angéla

Kategória: Könyvajánló | Címke: | Szóljon hozzá most!

Játék a könyvtárban, 2017/3.

Februári feladványunk megoldása: Kosztolányi Dezső a következő szavakat tartotta a magyar nyelv legszebb tíz szavának:
láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír

Nyertesünk: Szabó Tünde.

Gratulálunk! Nyereményéről e-mailben értesítjük.

Újabb feladványunk Arany János születésének 200. évfordulójához kapcsolódik. A költő több alkalommal pihent, és gyógykezeltette magát a kor kedvelt fürdőhelyén, Karlsbadban.

Mi ennek a városnak a mai közismert neve?
Milyen kulturális eseményt rendeznek ott évről-évre?
Mi volt a legutóbbi magyar siker ezen a rendezvényen?

Játék

A válaszokat április végéig várjuk a szabone.szasz.aniko[kukac]mzsk.hu email-címre, illetve az olvasóteremben és a kölcsönzőtérben elhelyezett JÁTÉKos dobozokba.

  Szabóné Szász Anikó
könyvtáros

 

Kategória: Rejtvény | Címke: , | Szóljon hozzá most!

Az internet és a számítógépes szenvedélybetegségek

hh Több mint 20 éve jelent meg a számítógép és az internet hazánkban. A világon ma már több mint 50 millió szerver működik, amit több mint 200 millió felhasználó használ. Tizenöt éve hívom fel cikkeimmel, előadásaimmal a figyelmet egy olyan jelenségre, ami bár hasznosságát nem lehet vitatni, mégis komoly össztársadalmi problémává nőtte ki magát. A kommunikációs technológia fejlődésével egy új szenvedélybetegség talaját teremtettük meg, amit internetfüggőségnek nevezünk. Az elektronikus játékok, a számító­gép, az internet, a telefon, a chat mind-mind olyan felületek, amik az egyént egy korlátok nélküli, sajátos világba röpítik, amely világban máshogy működik a tér és az idő. Vannak, akik céltalanul szörföznek a neten, mások közösségi portálokon lógnak, chatelnek és élik virtuális életüket, míg egyesek internetes játékoktól válnak függővé, ami átformálja életüket és személyiségüket. Máshogy és mástól jönnek a sikerek, mint a való életben, mert itt minden virtuális és tökéletesen meseszerű, ahol hősök lehetünk kockázat nélkül. A baj akkor kezdődik, ha nem vesszük észre, hogy mindez nem valóság. Sajnos hazánkban évről évre nő a szenvedélybetegek száma, köztük egyre több a kóros játékfüggő.

A pótcselekvés, egyszerre menekülés a valós problémák elől és egy fajta kompenzációja a problémáinknak!

Valahogy úgy indul az egész, hogy amikor a gyermek környezete nem eléggé ingerdús számára, szülei elhanyagolják, nem képes sikereket elérni a tanulásban, párkapcsolatban, nincs célja, „értelmetlenné” válik az élete, nincsenek tartalmas programok, vagy unatkozik, esetleg a szülők elfoglaltak, szociális problémák vannak körülötte, akkor a gyermek olyan világba menekül, ahol ezek a gondok nincsenek jelen, ahol minden tökéletes. Amikor a szülő azt tapasztalja, hogy a gyermeke nem tud már meglenni a számítógépes játékok által nyújtott talmi ideák és a virtuális világ nélkül, ahol a kudarcai eltűnnek, sikeres és eredményes lesz, kétségbe esik és tanácstalanul szemléli, ahogy gyermeke életét tönkre teszi. Ha észrevesszük a jeleket, a mentális segélykiáltásokat, el kell gondolkodnunk azon, milyen hiányt akar pótolni a cselekvéssel.

17553587_1394372397272831_1369885178243440865_n

Mik a függőség jelei?

Ha a gyerek egyre több időt tölt a gép előtt, az iskolából hazatérve bezárkózik a szobába, és ha benyit, a szülőnek agresszív, indulatos hangon válaszol, nem érdekli a családja, nem éhes, elhanyagolja alapvető szociális szükségleteit, nem fontosak már számára azok a dolgok, amik eddig meghatározták életét, kezdi háttérbe szorítani a hobbijait, melyeket régen szeretett, csak arról tud beszélgetni, hogy mit csinált, hol tart éppen a játékban, a baráti kapcsolatai is egyre inkább áthelyeződnek a virtuális világba, a tanulmányi eredménye fokozatosan romlik, egyre kevesebbet tanul, azt mondja, a számítógépen kell elkészítenie a házi feladatot, a realitásérzéke változik, egyre erősebb a „sikerforrás”, a számítógépes játékok során elért eredmény – akkor baj van. Sőt, ha letiltásra kerül sor, akkor veszekedések, dührohamok jelentkeznek nála. A szenvedélybeteg gyermek már elképzelni sem tudja az életét számítógép nélkül, lehangolt, depressziós és szorongó, ha nem játszhat, gyakran fáradt, álmos. A szemizom egyensúlyának zavarát okozhatja a túlzott számítógép-használat, ami miatt szédülés következhet be, krónikus szemgyulladások keletkeznek, szemégés, szemfáradtság, kötőhártya-vörösség, szárazságérzet, betűk összefolyása, fejfájás, a szemhéjszéli bőr vörössége vagy gyulladása, szúró érzés vagy könnyezés tapasztalható. Ha ezeket észleli a szülő, joggal gyanakodhat arra, hogy a gyermeke már szenvedélybeteg.

Kié a felelősség?

A szülőnek gyakran nincs meg az alapismerete ahhoz, hogy felismerje a gyermeke szenvedélyét, hiszen a gyerek hazugságokkal leplezi sajátos életvitelét. A buszon gyakran szembesülök olyan nem csak fiatalokkal, akik megállás nélkül chatelnek és tudomást sem vesznek a körülöttük zajló világról. A szenvedélybeteg emberek, amikor megszakad az internetkapcsolat, dühösen és kétségbeesetten, gyűlöletes arccal akarják elpusztítani a környezetükben található tárgyakat. A szenvedély átveszi az irányítást, a beteg időérzéke elvész, megfeledkezik biológiai szükségleteiről (evés, ivás, pihenés, tanulás), nem érdekli más, csak a játék, nem is érzi, hogy mit csinál, a dolgok fontossági sorrendje átalakul, olyan világot teremt magának, amiben nincs helye a problémáknak, és ha a szülő ki akarja ragadni ebből a közegből, akkor meglepő ellenállásra és dühkitörésre számíthat.

17554371_1394371190606285_3239737134172349064_n

  Prevenció és gyógyítás!

A megelőzés mindig egyszerűbb, mint a gyógyítás. Nagy segítség lenne, ha a szülők odafigyelnének a gyermekeikre, és tudnák, mikor mit tesz a gyerek. A számítógépes (harci) játékok elsősorban a fiúk figyelmét keltik fel, míg a chat a lányokat köti gúzsba. Fontos, hogy a fiatalok megtanulják a családban a tiszteletet és nagyobb figyelmet kapjanak az emberi kapcsolatok. A családban kapott viselkedési minták mellett korlátozni kell az internetezésre szánt időt, és ellenőrizni, milyen oldalakat látogat a gyerek, esetleg korlátozni vagy tiltani bizonyos oldalakat. Napi egy óránál többet nem szabad engedni a számítógéphez a gyereket.

Menekülés a virtualitásba?

A virtuális világban a kapott szerep megváltoztatja a gondolkodását, viselkedését, szemléletét, itt jól érzi magát, mert a való élettel ellentétben képes helytállni és elviselni a nehézségeket, míg az életben nem képes szembesülni a szürke hétköznapok problémáival. Ha a játékszenvedély menekülés a valós problémák elől, akkor a szülők, tanárok feladata, hogy felkészítsék őket a valós problémákra, eltérítsék a fiatalokat a túlzásba vitt játéktól azzal, hogy kommunikálnak velük, segítenek a problémáik megoldásában, és alternatívákat kínálnak fel számukra, a szabadidő tartalmas eltöltésére.

17498777_1394371817272889_210248836769765481_n

Már a felnőttek is?

A függőség társadalmi következménye óriási. Felnőttként a szenvedélybeteg gyermek tovább folytatja kisded játékait, és majd a munkahelyen is a játék fog uralkodni felette, és a munkája már csak másodlagos lesz. Huszonöt éve jelent meg az internet, és felnőtt egy generáció, akik már rabjai a virtuális világnak, online pókert játszanak, és tönkreteszik (anyagilag is) saját családjuk életét. Minimálisan 3 hónap szeparáció és csoportterápiás kontroll segíti elő az átalakulást. A betegséget csak legyőzni lehet saját lelkierejét felhasználva, akarata ellenére senkit sem lehet meggyógyítani. Ha a szenvedély rabjává válik valaki, akkor az addiktológiai gondozóban kaphat segítséget a szülő.

Szabó László István
informatikus-könyvtáros

Az előadás elhangzott az Internet Fiesta 2017. március 27-i rendezvényén, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban középiskolások és más érdeklődők elött.

Kategória: Informatika | Címke: , , , | Szóljon hozzá most!

Zoltán Gábor: Orgia. – Bp. : Pesti Kalligram, 2016

A szerző – novella- és regényíró – a budai Városmajorban született és nőtt fel az 1960-as-70-es években. Csak felnőtt korában tudatosult benne, hogy gyermekkorának helyszínei két-három évtizeddel korábban milyen szörnyű, embertelen cselekményeknek helyszínei voltak. 1944-45-ben a 12. kerületi nyilasok oroszlánbarlangja volt az utcában, e környék házainak, épületeinek lakói közül kerültek ki a kerületi nyilasmozgalom aktivistái, orgiáinak résztvevői, s azok elszenvedői, áldozatai is.

orgia

Renner, a fiatal vasgyáros, aki az áldozatok között van, s próbál tájékozódni az új közegben, úgy gondolja, újra kell tanulnia az embereket, mert eddig ugyan becsületes módon, de az életet habzsolva, minden örömét gondolkodás nélkül leszakítva, felületesen élt, kínzóit és lehetséges feladóit nézve úgy gondolja, már nem bízhat az érzékeiben, nem ért semmit.

A nyilasmozgalom magába szívta mindazon embereket, vezetőktől a legkisebb ”testvérekig”, akik bármi korábbi sérelem, mellőztetés miatt ide, az ellenőrizetlen hatalom sáncai közé kerülve, úgy gondolják, bármit, mindent megtehetnek nem közéjük tartozó embertársaikkal. A városmajori székház elképzelhetetlen orgiák helyszíne, a nyilasok tevékenysége abban áll, hogy bejelentések, kínzottakból kiszedett információk alapján vagy bármi alap nélkül, bárkit begyűjtsenek, irtózatos kínzásoknak és megaláztatásoknak vessenek alá, a megalázott emberek felett rendezett orgiákban tombolják ki magukat, s áldozataikat naponta a Dunába tüntessék el, akár holtan odaszállítva, akár odaterelve, és a partról a folyóba lőve.  Megjelennek a regény lapjain a nyilasmozgalom ismert vezetőinek nevei, a Megadja-testvérek, Vidra Mihály, Bokor Dénes, Dés Dregán Miklós és a hírhedett daliás Kun páter. S az alacsonyabb beosztásokban a környékbéli egyszerű emberek, akik ahogy Radnóti írta „nyugodtan ölnek, majd ha ölni kell”. Renner saját, gyenge jellemű öccse is az orgiák mámoros résztvevőjévé válik.

Zoltán Gábor az utóbbi években szánta rá magát, hogy az őt régóta nyomasztó témát megírja. S erre a napjainkban tapasztalható egyre több ismétlődő, riasztó jel sarkallta, melyek arra utalnak, hogy a bemutatott borzalmak nem egyszeri megismételhetetlen szörnyűségek. Lassú a szembenézés saját szégyenletes múltunkkal, de itt is, ott is történik valami. Két évtizede írta meg a lengyel Gross a jedwabnei „szomszédok” történetét (belőle A mi osztályunk c. drámát Slobodzianek). Bár egyes kritikák szerint a politikai giccs határát súrolja a mű, szükséges naturálisan is ilyen közel hozni a történteket, hogy tudatosuljon bennünk, mihez vezethet, amit hajlamosak vagyunk félrefordulva elnézni.

orgia zoltán

A könyv a 2016-os Ünnepi könyvhétre jelent meg, a konyves.blog.hu 2016 50 legjobb könyve közé választotta be a 9. helyen.

Trifonovné Karajz Borbála
könyvtáros

Kategória: Könyvajánló | Címke: , , | Szóljon hozzá most!

Válogatás legújabb könyveinkből

Szépirodalom

A 12  Abercrombie, Joe: Vérvörös vidék
A 30  Ajándékba adlak: 12 szerelmes ünnepi történet
B 12  Bacchus kocsmája

vérvörös  ajándék  bacchus

C 12  Carey, Jacqueline: Kushiel dárdája
C 24  Cohner, June: Álmomban már meghaltál
F 50  Ferenczi Krisztina: Élni egészen

kushied álmomban élni

G 46  Gilman, Charles: Törtető kártevők
G 46  Gilman, Charles: Rettenetes helyettes
H 69  Hickam, Homer: Vigyük haza Albertet!

törtető rettenetes albert

H 70  Hilton, L. S.: Maestra
K 59  Kloos, Marko: Frontvonalak
K 99  Kurbjuweit, Dirk: Félelem: Felhatalmazás gyilkosságra

maistra frontvonalak félelem

M 49  McAdams, Molly: Főnix
M 68  Miller, Alex: Mrs. Laing utolsó csábítása
P 39  Pastor, Marc: Bioko

főnix mrs. laing bioco

 Szakirodalom

150 C 88  Cuddy, Amy: Jelenlét : Így beszél a tested
280 F 49  Ferenc pápa gondolatai a családról
355 M 63  Middlebrook, M.: A somme-i csata első napja

jelenlét ferenc somme-i

510 A 28  Aharoni, Ron: Ördögi körök : Az abszurd viccektől a Gödel-tételig
612 M 29  Marchant, Jo: Gyógyító elme : Az orvosod te magad légy!
613 C 16  Chapman, Gary: Változzunk együtt!

ördög gyógyító elme változzunk

613 M 49  McGonigal, Kelly: A stressz napos oldala
613 M 49  McGregor, Renee: Edzés & étrend
641 K 90  Körner András: Kóstoló a múltból

stressz edzés kóstoló

784 S 14  Sándor András: Balázs Pali : Amiről 20 évig nem beszéltem
796 E 33  Eichar, Donnie: Halálhegy : A Gyatlov-csoport tragédiájának igaz története
820 H 11  Hagymás István: Shakespeare-látlatok
943.9 U 73  Unwin, Peter: Nagyhatalmi játszmák : 1956

balázspali halálhegy shakespeare 1956

Gyermekirodalom

A 62  Angry Birds a film : Piros bemutatkozik
E 69  Erdélyi Anna: Hajdinaföldi történetek : Mesék a neveletlen hercegről
F 62  Fiúmesék

angry hajdinaföld S031-1 Fiu?mese?k bori?to?:Layout 1

F 94  Fry, Jason: Star wars : A galaxis űrlényei
L 42  Leduc, Benjamin: Csibi állatorvos lesz
L 54  Leonard, M. G.: A bogaras fiú

star wars1 csibi bogaras

M 10  Mabbit, Will: Mabel Jones és az ijesztő kukac
N 16  Nagy Diana: Könnyű, nehéz : Ellentétek : Könyv kicsiknek
P 23  Pantermüller, Alice: Lotta Naplója : Nyúlözön

mabel könnyű lotta

R 77  Rófusz Ferenc: A legvidámabb gyereknap : Hoppimesék
Sz 32  Szappanos Csenge: Pagoda Parfé
W 37  Weetman, Nova: Legyen, ahogy akarod! Pálya vagy dráma
Z 68  Zootropolis : Állati nagy balhé

gyereknap pagoda legyen állati

641 I 99  Ízes bolygó : Finomságok a nagyvilágból
681.3  S 85  St. Ive, Ivy: A nem hivatalos Pokémon GO kézikönyv
910 B 77  Bone, Emily: Felfedezők és kutatók : Több mint 70 kihajtható füllel

izesPokemon Go Book Cover_CO_ED_HU.inddfelfedezők

Szabóné Szász Anikó
könyvtáros

Kategória: Új gyarapodás | Címke: | Szóljon hozzá most!