Default page: Könyvtártörténet

[DEV: POST TYPE: page]

NYÍREGYHÁZA nyiregyhaza_utcakep

Nyíregyháza hazánk északkeleti sarkába települt város: határos Ukrajnával, Szlovákiával és Romániával. Régészeti leletek tanúsága szerint már a honfoglalás idején lakott település volt. A város nevét rögzítő első írásos emlék Károly Róbert oklevele 1326-ból. A középkorban Nyíregyháza földesurai a Báthoriak, később a Rákócziak voltak. A Rákóczi szabadságharcot követően a helyiség földesura, gróf Károlyi Ferenc telepítette be a várost Békés megyei szlovákokkal. Nyíregyháza 1837-ben kapott városi privilégiumot, 1876 óta megyeszékhely. A város fejlődésére, a kereskedelem és ipar fellendülésére nagy hatással volt a XIX. század második felében a fővárost és a térséget összekötő vasúti fő-és szárnyvonal létrehozása.

Városunk iskolaváros, fiatal, lakóinak átlagos életkora nem éri el a 40 évet. Az ország hetedik legnépesebb települése több mint 116 000 ezer lakossal. Nyíregyháza látványos fejlődése az 1960-as évek elején kezdődött. Ipari üzemek épültek, új lakótelepeket emeltek, kulturális intézmények, iskolák létesültek. Napjainkra városunk az ország egyik legdinamikusabban fejlődő, rohamosan szépülő és polgárosodó település lett, a kultúra, az oktatás, az egészségügy és a gazdasági élet kelet-magyarországi központja.

 

A KÖNYVTÁRRÓL

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 1952-ben létesült a Nyíregyházi Körzeti és Városi Könyvtár egyesítésével. 1975-ben költözött a Paulinyi Zoltán építész tervei alapján készült épületbe. A 90-es években számítógépre került a könyvtár teljes dokumentumállománya és kölcsönzési rendszere. 2005-ben teljes épületrekonstrukcióra került sor, mely lehetőséget teremtett a belső terek korszerűsítésére, a szolgáltatások minőségi fejlesztésére, a nyilvános közkönyvtári – közintézményi funkciók bővítésére. A hagyományos dokumentumok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a legújabb számítógépes információhordozók és adatbázisok. 2018-2020 között egy sikeres uniós pályázatnak köszönhetően újabb infrastrukturális fejlesztés következtében új közösségi-tanuló terek alakultak, egy teljes fiókkönyvtár megújult és a legmodernebb informatikai eszközök segítik az élethosszig tartó tanulás folyamatát minden korosztály számára. Dokumentumállománya eléri a 420 ezer egységet. Ebből 337.156 db a könyv-és bekötött folyóirat, 25.470 db audiovizuális-, 659 db elektronikus-, 56.213 egyéb (kép- és mikro-dokumentumok, aprónyomtatványok). Jelenleg 650 féle időszaki kiadvány várja az olvasókat. 30 kölcsönözhető e-book olvasóval rendelkezünk, mindegyik 300 dokumentumot tartalmaz. Gazdag gyűjtemény, internet hozzáférés, színes programkínálat várja az olvasókat igényes környezetben, a város szívében. Az intézmény célja és küldetése az, hogy a könyvtár helyszínt, eszközt, inspirációt, élményt, lehetőséget és támogatást adjon a művelődéshez, az olvasáshoz, az életkortól független tanuláshoz.

^ Tetejére