Default page: Deák Ferenc Szabadelvű Akadémia

[DEV: POST TYPE: page]

A Deák Ferenc Akadémia Közhasznú Egyesület rövid története

Felbermann Endre, az egyesület jelenlegi elnöke 2008 nyarán határozta el, hogy Deák Ferenc Szabadelvű Akadémia néven megszervez egy ismeretterjesztő előadás sorozatot a magyar történelemből.
A cél felhívni a figyelmet az erősödő, túlzottan nacionalista, estenként szélsőséges nézetekre, melyek komoly veszélyt jelentenek az alakuló demokratikus társadalomra.
A szervezést a kezdeti időkben magánemberként végezte, így a rendezés költségeit is magánemberkét „kalapozta” össze, segítő vállalkozóktól.
A tárgyi feltételeket és az infrastruktúrát, esetenként néhány előadó költségét is a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár biztosította Nagy László könyvtár igazgató és az akkori önkormányzat vezetésének hozzájárulásával és támogatásával.
A témák és az előadók kiválasztásában Romsics Ignác történész professzor volt segítségére, aki azóta is hű segítőtársa az egyesületnek és rendszeres előadója is a sorozatoknak.
Dr. Fekete Zoltán, volt megyei közigazgatási hivatalvezető a hallgatóság egyhangú biztatására kérte a szervezőt a folytatásra 2008-ban.
Így születtek meg az őszi-tavaszi kurzusok, melyeken érdekesebbnél érdekesebb témákban hallhattak sokszor teltházas előadásokat az érdeklődők neves történészektől.
Volt előadás Trianontól a nyilas uralomig terjedő időszakról, a magyar történelem meghatározó személyiségeiről, a magyar történelem fordulópontjairól, a magyar jobboldali hagyományokról, a II. világháborúról, a „gulyáskommunizmusról” és még számtalan izgalmas témáról.

Felbermann Endre a nagy érdeklődésen felbuzdulva 2011. év nyarán elhatározta, hogy egyesületet alapít, azzal a szándékkal, hogy az előadások finanszírozását így biztosabb alapokra lehet helyezni. Így született meg a Deák Ferenc Akadémia Közhasznú Egyesület 26 alapító taggal, melynek a taglétszáma azóta elérte a hetvenet.
Az elképzelés helyesnek bizonyult, mert pályázatok révén a jelenlegi önkormányzat illetékes bizottságaitól és már a Nemzeti Kulturális Alaptól is nyertek forrást az előadások költségeinek fedezésére. Természetesen néhány vállalkozó továbbra is besegít a költségek előteremtésébe és nem elhanyagolható a tagság aktív pénzügyi szerepvállalása sem.
Örvendetes, hogy a hallgatóság köreiben a középiskolásoktól a főiskolásokon, az aktív dolgozókon át a nyugdíjasokig minden generáció megtalálható.
A legnagyobb elismerés, hogy állandóan nagy létszámú az előadások látogatottsága és legutóbb már két személy is felvetette az előadássorozat akreditáltatásának kérdését is.
Ezért érdemes dolgozni.

}

^ Tetejére