Jolika nyugdíjba ment

“Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az életben – kötelességen belül, vagy azon felül is talán -, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell, legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be. Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. ” – Wass Albert szavait idézve köszöntök mindenkit, köszöntöm a ma ünnepeltet, Bihari Albertné Jolikát.

 

Kedves Jolika!

Sokan összegyűltünk a mai napon – jelenlegi és régi kollégák, hogy méltóképpen búcsúztassunk intézményünkből, 42 aktív év után, mint közvetlen munkatársat, kollégát, barátot. Ahogy már mondtam nem szeretek búcsúzkodni, az olyan mintha örökre szólna, és többé nem látnánk egymást, de hiszen mint minden nyugdíjas kollégát, téged is visszavárunk. Legyen ez a nap inkább egy valami másnak, valami újnak a kezdete, és mint minden kezdet, változás reményekkel és új lehetőségekkel teli.

Joli gazdag szakmai életútját mindannyian jól ismerjük, elsősorban kiemelkedő közösségfejlesztő tevékenységét, melyet nemcsak az intézmény falain belül folytat, de azon kívül is, mégis néhány mondatban hagy szóljak e gazdag pályafutásról.

A nyírbogáti születési Jolika már gyerekkorában falta a könyveket, így nem véletlen, hogy könyvimádata a könyvtárosi pályára terelte és 1973-ban szülőfalujában kezdte meg hivatását.

1974-ben férjhez ment, s már nyírbátori lakosként a helyi Városi-Járási könyvtár gyermekkönyvtárosa lett. Nyíregyházára 1976. március 1-én költözött, ahol kezdetben a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár feldolgozó könyvtárosaként tevékenykedett, majd 1985-től a gyermekrészleg csoportvezetője volt 2001-ig, igazgatóhelyettesi kinevezéséig.

A gyermekrészleg vezetését kiemelkedő szakmai elhivatottsággal 15 éven keresztül végezte. Programjában a gyerekek olvasóvá nevelését, könyv-és könyvtárhasználati kultúrájának fejlesztését, szabadidejük hasznos eltöltésének biztosítását tűzte ki célul. Egyéni és csoportos foglalkozásai során a gyerekek általános műveltségi, irodalmi és kultúrtörténeti ismereteit sikerrel gyarapította. Gyermekkönyvhónapi, gyermekkönyvheti rendezvények szervezésével, olvasónapló-pályázatok hirdetésével, vetélkedők, tehetségkutató versenyek által ismertette meg a gyerekeket a könyv, az olvasás élményt adó varázsával. Módszertani kiadványok, gyermekkönyvtári csoportos foglalkozások forgatókönyveinek készítésével is segítette a megyében élő gyermekkönyvtárosok munkáját, melyek a Gyermekkönyvtári füzetek c. sorozatban jelentek meg. Tanulmányait munka mellett folytatta: a Debreceni Tanítóképző Főiskola népművelés-könyvtár szakán 1980-ban szerezett diplomát, rá egy évre a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán kiegészítő könyvtárosi államvizsgát tett, majd 1985-ben az ELTE-n egyetemi könyvtárosi diplomát szerezett.

Mindig is fontos volt számára a folyamatos önképzés, így 1988-ban gyermekkönyvtári tanfolyamot végezett az OSZK-ban, 2004-ben elvégezte Kecskeméten a minőségmenedzsment akkreditációs tanfolyamot, 2005-ben sikeres ECDL Start vizsgát tett.

2009-ben elvégezte a Könyvtári Intézet által szervezett könyvtári szakfelügyelői ismeretek elnevezésű akkreditált tanfolyamot.

Szakmai szervezeteknek is aktív tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezetének, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtáros Szekciójának, ahol az országos elnökség munkájában is részt vett. Létrehozta a Szabolcs-Szatmár-Beregi Gyermekkönyvtáros Műhelyt, melynek vezetőjeként szakmai továbbképzéseket, bemutató foglalkozásokat, tapasztalatcseréket szervezett.

1991-től a Nyíregyházi Főiskola óraadójaként rendszeresen részt vett a gyermek- és iskolai könyvtári munka ismereteinek elsajátíttatásában.

Évtizedek óta „szívügye” megyénk neves alkotói (Váci, Krúdy, Móricz) szellemi hagyatékának ápolása. A 2005-ben megalakult a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, melynek alapító titkára. Egyik alapítója a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesületnek. 2014. január 17-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából alakult meg a Móricz Zsigmond Olvasókör a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület égisze alatt, melynek vezetője, lelke Jolika.

2003-ban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése tevékenysége elismeréseként „Nyíregyháza Gyermekeiért és Ifjúságáért” „Kégly Szeréna-díj” elnevezésű kitüntetésben részesítette.

Publikációs tevékenysége elismerésre érdemes. Az országos és helyi szaksajtóban rendszeresen beszámol a könyvtárszakmai és az irodalmi hagyományápolás terén végzett munkájáról.

2010-ben, kettős kitüntetést kapott: a Magyar Kultúra Napja alkalmából, egy miniszteri szakmai kitüntetést, a Bibliotéka Emlékérem Díjat és Nyíregyháza Város Kultúrájáért „Katona Béla Díjat.

Rákóczi Bronz Emlékérem (2011), „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért-díj” (2014)

A Cselekvő közösségek projekten belül a 2017-es közösségek hete programon meghirdetett a „Kiváló közösségépítő” címet nyerte el.

Egy nyílt, kedves, barátságos, kiváló szervezőkészséggel, nagy kapcsolatrendszerrel rendelkező kolléganőtől búcsúzunk.

  

Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.
Az idő vonatán
lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán,
nem fut el úgy a táj,
ahogy elfutott – az ifjúság.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni
mindazt, ami szép.
Lassítaná az időt,
s megállítaná
a legszebb perceket,
de az idő kerekét
megállítani nem lehet.
Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múlttá a jelen,
míg pirkad a hajnal,
a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
könnyűnek látszik a búcsúzás.
De búcsúzni mindig nehéz.

(Bódi Irén Az idő vonatán.)

 

Kívánunk hosszú, egészségben gazdag, aktív nyugdíjas éveket!

 

Tomasovszki Anita
könyvtárigazgató

 

 

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: