Együttműködési megállapodás a Múzeummal

Együttműködési megállapodás a Jósa András Múzeummal

A két megyei hatókörű városi intézmény (a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár valamint a Jósa András Múzeum) együttműködési megállapodást kötött 2017. augusztus 8-án.

 

 

A sajtótájékoztató keretében aláírt együttműködési megállapodás létrejöttét Dr. Ulrich Attila Nyíregyháza Megyei Jogú Város kulturális alpolgármestere örömmel fogadta, hogy a két városi fenntartásban álló, közel azonos törvényi keretek között működő, alapvetően hasonló célokat szolgáló intézmény szorosabb kapcsolatot alakít ki, mely elősegíti a két intézmény szakmai munkáját és melyből a városlakók is profitálhatnak.

A Jósa András Múzeummal kötött megállapodás intézményünk számára rendkívül fontos, hiszen ez elősegíti a közgyűjteményekben felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek az egyenlő esélyű hozzáférhetővé tételét, elősegítve ezzel lakóhelyünk versenyképességét, növelve az esélyegyenlőséget, melyet stratégiai tervünkben is megfogalmaztunk.

Az együttműködési megállapodás 9 pontban rögzíti a két intézmény szakmai és gyakorlati együttműködésének alappilléreit.

A sajtótájékoztatón Dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató ismertette az együttműködés alapjait, mely kiterjed elsősorban a Könyvtár és a Múzeum rendezvényeire, közös programok szervezésére, egymás programjain való részvételre, új programok, rendezvények létrehozására. A Könyvtár és a Múzeum szakkönyvtára együttműködik a két intézmény dokumentumanyagának harmonizációjában, különös tekintettel a folyóirat előfizetésekre. Az állománygyarapítás során duplum- és fölös példányaikat válogatásra felajánlják egymásnak. Mindkét intézmény kiadói tevékenységet folytat, így rendszeresen eljuttatjuk egymásnak kiadványainkat. A Múzeum mint könyvkiadó a kötelespéldány-rendeletnek megfelelően – ahogy eddig is – rendszeresen eljuttatja kiadványainak 2 példányát könyvtárunkban. Lehetőség szerint részt veszünk közös pályázatokban, vagy azok indításában.

A párhuzamosság elkerülése és a hatékonyság növelése érdekében összehangoljuk digitalizálási projektjeinket. Együttműködünk egy városi digitalizációs terv létrehozása érdekében a város többi intézményével közösen. Kezdeményezzük, hogy digitalizált tartalmaink (nyomtatott dokuimentumok, hang- és videófelvételek, aprónyomtatványok) a város más intézményében megtalálható tartalmakkal egy közös platformon jelenhessenek meg, ezzel kialakítva egy integrált várostörténeti közgyűjteményi rendszert, adatbázist, ahol bárki hozzáférhet várostörténeti, helyismereti és kultúrtörténeti forrásainkhoz.

A sajtótájékoztatón elmondtam, hogy ma már valamennyi nyíregyházi kulturális intézmény (könyvtár, múzeum, levéltár, egyetem) végez digitalizációs munkákat felhalmozott értékeikkel, dokumentumaikkal kapcsolatosan. Ezért most egy központi, Integrált Digitális Közgyűjteményt szeretnének létrehozni Nyíregyházán. Kiemeltem, a könyvtárunknak megvan hozzá a megfelelő infrastrukturális háttere, van egy helyismereti adatbázisunk, amit évek óta fejlesztünk és bővítünk, helytörténeti, helyismereti cikkek, valamint a Nyíregyházi Rádió és Nyíregyházi TV archív anyagai is felkerültek rá. Ezt továbbfejlesztve alakulhatna meg egy olyan várostörténi digitális közgyűjtemény, ami mind a nyíregyházi lakosoknak és mind a megyebelieknek is érdekes lehet. Olyan kultúrtörténeti anyagokat tudnánk hozzáférhetővé tenni egyetlen platformon, a duplikálás elkerülésével, ami talán egyedülálló lehetne országos szinten is.

Az együttműködési megállapodás rögzítette, hogy a Múzeum szívesen részt vesz a Nyíregyháza Települési Értéktár rendezvényein – hiszen a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságának elnökeként a Könyvtárral szorosan valósulnak meg az Értéktári rendezvények –, és a Múzeum igény szerint aktívan is támogatja az értéktár munkáját. Lehetőség szerint egymás rendelkezésére bocsátjuk kutatószobáinkat.

Az együttműködési megállapodás megkötése már korábban megfogalmazódott terveim között, hiszen korábban is volt közös projekt, program – ilyen volt a Nyírvidék digitalizálása, vagy 2016-ban az 1956-os forradalom és szabadságharc ’56 szelleme címmel meghirdetett fotópályázatunk, melyhez az 1956-os fényképeket a Jósa András Múzeum együttműködésének köszönhetően honlapunkról érhettük el, illetve 2017-ben intézményünk csatlakozott a Múzeumok Éjszakája programhoz is, mely nagyon eredményes és előremutató volt.

Intézményünk nyitott az új dolgok iránt és szívesen együttműködik a város intézményeivel Nyíregyháza kulturális életének élénkítése érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy a könyvtárat ma már ne csak a könyvek tárával azonosítsák, hiszen felhasználó-központú szemléletünkkel, a változó igényekhez folyamatosan igazodva egy multifunkcionális közösségi helyként jelenünk meg a városban és a megyében egyaránt. Intézményünkben helye van a tanulás, oktatás, kutatás mellett a szabadidő hasznos eltöltésének, a szórakozásnak és beszélgetésnek, a különböző korosztályt érintő kulturális programoknak, rendezvényeknek. Használóink számára egész életen át tartó élményt és inspirációt adunk a művelődéshez, információszerzéshez és a tartalmas kikapcsolódáshoz egyaránt.

Sok szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat!

Nyíregyháza, 2017. 08. 09.

 

Tomasovszki Anita
könyvtárigazgató

A képek forrása: https://www.nyiregyhaza.hu/

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: