Könyvtáros kitüntetés – Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes

Szerafinné Szabolcsi Ágnes

Április 10-én a Könyvtárosok világnapján a “Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtári kultúrájáért” díjat adományozta a Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnesnek, a Nyíregyházi Egyetem oktatójának a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei szervezete.

Közreadjuk a laudációt, munkájának méltatását.

Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes 1982-től könyvtáros munkakörökben dolgozott Nyíregyházán, főleg a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. 2017-ben így már 35. éve, hogy szakmáját gyakorolja. Jelenleg főiskolai tanári beosztásban dolgozik oktatóként a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetében.
Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes 2017-ben 28. éve, 1989. február 1-jén, kezdte meg oktató munkáját a Nyíregyházi Egyetem jogelődjeként működött Bessenyei György Tanárképző Főiskola Könyvtár Tanszékén. A Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 1989-1997-ig tanársegéd, 1997-1998-ig adjunktus, 1998-2011-ig főiskolai docens minőségben dolgozott, 2011-től főiskolai tanári kinevezést kapott. 20 éve, 1997-től tanszékvezetőként szervezte a könyvtáros képzést a Könyvtár és Alkalmazott Informatika Tanszék élén, majd 2000-től a főiskola jogutódjaként működő Nyíregyházi Főiskola, Matematika és Informatika Intézet Könyvtár és Alkalmazott Informatika Csoport vezetőjeként és az informatikus könyvtáros szak szakfelelőseként tevékenykedett.
Kormányzati döntés értelmében a Nyíregyházi Főiskolán az informatikus könyvtáros szak utolsó oktatási tanéve a 2014/15 évi volt, ami sajnálatos módon egybeesett a főiskolán indított szak 40 éves évfordulójával. Ezt követően szüneteltetik a könyvtár szakot az intézményben. Néhány hallgató záróvizsgájának lebonyolításával lassan végleg elbúcsúzik a csoport az informatikus könyvtáros szak képzésétől.

Életútja, munkássága:
Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes a sárospataki Rákóczi Gimnázium angol speciális tantervű osztályában érettségizett 1977-ben. Értelmiségi családi hátteréből ered a művelődés, az oktatás, a könyves kultúra iránti vonzalma. (Édesapja jogász volt, édesanyja számos nyíregyházi kulturális-oktatási intézmény (köztük a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 1980-as új épülete) beruházójaként dolgozott. Szerafinné Szabolcsi Ágnes 1982-ben a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán magyar szakos általános iskolai tanár és könyvtáros végzettséget szerzett. Szakmai pályafutását 1982-ben a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi könyvtárban tájékoztató, majd módszertanos könyvtárosként kezdte. A könyvtáros munkát 1989-ig elhivatottan, magas szakmai felkészültséggel látta el. Ebben az évben középfokú állami nyelvvizsgát tett angol nyelvből. 1989-ben megkezdte az ELTE levelező képzését, ahol okleveles könyvtárosként 1992-ben kiváló minősítéssel diplomázott. Ezt követően újabb végzettséggel gyarapította tudását a Trieszti Politikatudományi Egyetem és a Bessenyei György Tanárképző Főiskola közös képzésén, ahol 1994-ben Nemzetközi és diplomáciai szakértői szakokleveles egyetemi végzettséget szerzett jeles minősítéssel. 1997-2000 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem, Történelemtudományi Intézete, Multidiszciplináris bölcsészettudományok Doktori Iskola Történelem programja keretén belül PhD képzést folytatott. 2004 novemberében summa cum laude doktori szigorlatot tett, majd 2005-ben summa cum laude PhD doktori védésére került sor. Az értekezés címe: „A kultúrpolitika hatása Nyíregyháza középfokú iskolai könyvtáraira a két világháború között”. 2011-ben kulturális szakértő kurzuson vett részt, ahol könyvtári szakterületen Kulturális szakértő végzettséget szerzett.
Tudományos munkát végez a Kultúrdiplomáciai és civilizációs kutatások kutatócsoporton belül, annak megalakulása óta. Kutatási témája művelődéstörténeti, könyvtártörténeti, kultúrdiplomáciai és oktatáspolitikai, információszerzési területekre koncentrálódik.
Kutatási témájával 1999-ben elnyerte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Közalapítvány kutatási ösztöndíját.
1999-ben „Az intézmény kiváló oktatója” elismerést kapott a Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Önkormányzat Testületétől.
2011-ben állami elismerést kapott, a Bibliotéka Emlékérem-díjban részesült.
Az informatikus könyvtáros képzésben számos szakmai alapozó és választható tárgyat oktatott. (Információforrások a különböző tudományterületeken, Olvasás-szociológia, EU információ, Online információkeresés, Tudománymetria, Információs rendszerek, Helyismereti munka, Gyermekkönyvtári munka, Könyvtári menedzsment, Kompetenciák fejlesztése.) Bekapcsolódott más karok és szakok képzésébe is, pl. a Programtervező informatikus, a Nemzetközi tanulmányok alapszak, az Andragógia mesterszak valamint a Kommunikáció és média alapszak óratartásába. Munkássága alatt több, informatikus könyvtáros tanterv összeállítását koordinálta.
1994-1997-ig számos külföldi szakmai továbbképzésen vett részt: a Royal School of Librarianship, Koppenhága; a Robert Gordon University, Aberdeen; a De Monfort University, Leicester; a német FHB, Stuttgart neves könyvtáros-képző intézményeiben. Ezeken a továbbképzéseken mélyítette tovább szaktudását, ekkor sajátította el az elektronikus információhordozók könyvtári használatát, az online információ-visszakeresés módszereit és szerzett korszerű menedzsment ismereteket. Tanszéki koordinátorként a LISTEN-TEMPUS JEP (1993-1997) során projektmenedzsment ismereteket és gyakorlatot szerzett.
2008-2011 között vendégoktatóként három képzés oktatásában vett részt a Debreceni Egyetem Informatika Karán: Könyvtárpedagógia-tanár mesterképzésen; Az informatikus könyvtáros mesterképzésen; Az informatikus könyvtáros alapképzésen egy-egy tárgyat tanított.
Oktató munkája mellett rendszeresen részt vesz a szakma nemzetközi, országos és helyi tudományos rendezvényein. Számos megyei szintű továbbképzést szervezett, ahol előadásokat tartott iskolai, szak- és közművelődési könyvtárosoknak. Folyamatosan jelentek meg cikkei hazai és nemzetközi szakmai lektorált folyóiratokban, valamint a megye könyvtárosait továbbképző helyi szakmai orgánumokban. A Magyar Tudományos Művek Tárában 65 közleményét tartják számon.
Tagja többek között az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének, a Kovács Máté Alapítvány Kuratóriumának és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezetének és a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesületnek.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szervezete továbbképzéseinek, szakmai napjainak rendszeres előadója, aktív résztvevője.
A felterjesztés apropóját nem csak a megszűnő szak motiválja, hanem Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes fáradságot nem ismerő, lelkiismeretes, a könyvtári szakma iránt elkötelezett hivatástudata is adja. Oktató munkája során nagyban hozzájárult a tágabb régió könyvtárosainak magas szintű szakmai oktatásához, továbbképzéséhez.
A fentiek figyelembe vételével Dr. Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnest javasoljuk e díj elnyerésére.

Nyíregyháza, 2017. március 17.

MKE Sz.Sz.B. Megyei Területi Szervezete
Dr. Kührner Éva elnök

Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár és Közművelődési Gyűjtemény
Bedéné Szabó Gyöngyvér vezető

 Móricz Zsigmond   és Közművelődési Kulturális Egyesület Gyűjtemény
Dr. Bihari Albertné alapító titkár

 Szerafinné Szabolcsi Ágnes

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: