A Deák Ferenc Akadémia közhasznú Egyesület története

2008 nyarán határoztam el, hogy az egyre erősödő túlzott nacionalista, esetenként szélsőséges nézetek miatt fel kell hívnom a társadalom figyelmét az ezekben a nézetekben rejlő komoly veszélyekre.
Mint a társadalom apró kis „hangyája” magánemberként szorgalmasan hozzákezdtem a szervezéshez. Természetesen nem gondoltam azt, hogy az intő szavak pont azokat fogják elérni, akiknek szántam, de mégis bennem volt a tenni akarás.

Pető Ivánt, akkor még aktív politikust kértem meg a segítségre, akinek a közreműködésével kapcsolatba kerültem Romsics Ignác történész professzorral.

Romsics Ignác azóta is hű segítőtársam a témák és az előadók kiválasztásában, valamint rendszeres előadó is az őszi-tavaszi kurzusokon.
Eredetileg egy 5 előadásból álló kurzust terveztem, mely a 20. századi magyar történelem legdrámaibb időszakáról szólt, Trianontól a nyilas uralomig.

  Az előadások 2008. november 19.-december 17. között az alábbi témákban hangzottak el:

 1. Tisza István és a magyar századelő
  (előadó: ifj. Bertényi Iván PhD, egyetemi tanársegéd)
 2. Károlyi Mihály és az 1918-19-es demokratikus forradalom
  (előadó: Hajdú Tibor, a történettudomány doktora, az MTA Történettudományi Intézetének nyugalmazott tanácsadója)
 3.  Bethlen és a bethleni konszolidáció
  (előadó: Romsics Ignác egyetemi tanár, az MTA levelező tagja)
 4. Teleki Pál kül- és belpolitikája
  (előadó: Ablonczy Balázs PhD, az MTA Történettudományi Intézetének munkatársa)
 5. Magyarország a II. világháborúban
  (előadó: Ungváry Krisztián PhD, az 56-os Intézet tudományos munkatársa)

A sorozat végén a hallgatóság soraiból felállt Dr. Fekete Zoltán, volt megyei közigazgatási hivatalvezető, és a közönség nevében kérte, hogy ne hagyjam abba, szervezzek továbbra is ilyen előadásokat.
A kedves felkérést nem lehetett visszautasítani. Az igazság az, hogy engem is egyre jobban izgatott a magyar történelem, mivel nekem 1962 és 66 között nem éppen így tanították a középiskolában.
Nem volt könnyű a szervezés, hisz az előadóknak tiszteletdíjat fizettünk, és azt nekem kellett szabályosan „összekalapolnom”, jószívű adakozóktól.
A tárgyi feltételek, előadóterem biztosításában örömmel és azonnal a segítségemre sietett Nagy László a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár akkori igazgatója, és ingyenesen a rendelkezésemre bocsátotta a Könyvtár infrastruktúráját. Az új igazgatónő, Dr. Kührner Éva is változatlan feltételekkel támogatja a törekvésemet.

  1. Mint magánszemély az elmúlt időszakokban az alábbi előadásokat szerveztem meg:

 

  2009. április 1. és május 6. között

 1. Horthy Miklós Magyarország kormányzója
  (előadó: Ormos Mária, professzor emeritus; az MTA rendes tagja)
 2. Magyarország német megszállása és a holokauszt
  (előadó: Szita Szabolcs, egyetemi tanár, az MTA doktora)
 3. A magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény
  (előadó: Szarka László, az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatója, a történettudomány kandidátusa)
 4. A németek kitelepítése
  (előadó: Tóth Ágnes, történész, az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatóhelyettese)
 5. Az 1947-es párizsi békeszerződés
  (előadó: Romsics Ignác egyetemi tanár, az MTA levelező tagja)
 6. Demokráciából diktatúrába
  (előadó: Gyarmati György, történész, egyetemi docens)
  2009. november 4. és december 1. között

 1. Rákosi Mátyás kommunizmusa
  (előadó: Feitl István, a Politikatörténeti Intézet főigazgató helyettese, egyetemi doktor)
 2. Nagy Imre és az 56-os forradalom
  (előadó: Rainer M. János PhD, az MTA doktora, az 1956-os Intézet igazgatója)
 3. A kádári konszolidáció
  (előadó: Papp István PhD, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos munkatársa)
 4. Az állambiztonsági szervek működése a Kádár rendszerben
  (előadó: Ungváry Krisztián PhD, az 56-os Intézet tudományos munkatársa)
 5. Kádár János gulyáskommunizmusa és bukása
  (előadó: Romsics Ignác egyetemi tanár, az MTA levelező tagja)
  1. 2010. március 9. és április 7. között

 

  A magyar jobboldali hagyomány

 1. Az európai és a magyar jobboldal alaptípusai
  (előadó: Romsics Ignác egyetemi tanár, az MTA levelező tagja)
 2. Választási rendszer és parlamentarizmus a Horthy-korszakban
  (előadó: Püski Levente PhD, Debreceni Egyetem, tanszékvezető egyetemi docens)
 3. A keresztényszocializmus
  (előadó: Balogh Margit PhD, az MTA Társadalomkutató Központ igazgatója)
 4. Gömbös és a jobboldali radikalizmus
  (előadó: Paksa Rudolf történész, az MTA Történettudományi Intézetének munkatársa)
 5. A (náci típusú) szélsőjobboldal
  (Előadó: Ungváry Krisztián PhD, az 1956-os Intézet tudományos munkatársa,
  1. 2010. november 9. és 2011. január 25. között

 

  A magyar történelem fordulópontjai

 1. 1000: Az államalapítás
  (előadó: Zsoldos Attila, az MTA Történettudományi Intézete Filozófiai és Történettudományok Osztálya osztályvezetője, az MTA levelező tagja)
 2. 1526: Mi veszett el, és mi változott meg Mohács után
  (előadó: Pálffy Géza, az MTA Történettudományi Intézet tudományos főmunkatárs, az MTA doktora)
 3. 1711: A szatmári kiegyezés
  (előadó: Gebei Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora)
 4. 1848-1849: Forradalom és szabadságharc
  (előadó: Hermann Róbert történész, a Hadtörténelmi Közlemények Szerkesztőségének igazgatója, az MTA doktora)
 5. 1867: A kiegyezés
  (előadó: Gerő András, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora)
 6. 1920: Trianon
  (előadó: Romsics Ignác egyetemi tanár, az MTA rendes tagja)
 7. 1945: Újrakezdés
  (előadó: Ungváry Krisztián PhD, az 1956-os Intézet tudományos munkatársa)
 8. 1956: Forradalom és szabadságharc
  (előadó: Ripp Zoltán történész, Politikatörténeti Intézet, a Tudományos Osztály vezetője)
 9. 1989: A rendszerváltozás
  (előadó: Romsics Ignác egyetemi tanár, az MTA rendes tagja)
  1. 2011. április 12. és 2011. május 3. között

 

  A magyar történelem meghatározó alakjai 1. rész

 1. I. Ferenc József
  (előadó: Gerő András, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora)
 2. Horthy Miklós
  (előadó: Turbucz Dávid történész, doktorandusz)
 3. Bethlen István
  (előadó: Romsics Ignác egyetemi tanár, az MTA tagja)
 4. Kádár János
  (előadó: Földes György, a Politikatörténeti Intézet főigazgatója, az MTA doktora)

2011. év nyarán aztán belekezdtem egy egyesület alapításába, azzal a szándékkal, hogy a finanszírozást így biztosabb alapokra tudom helyezni, és egyesületi formában már pályázatokat is tudunk beadni kulturális alapokhoz.
Ezt követően 2011. június 14-én 26 fővel megalapítottuk a „Deák Ferenc Akadémia” Közhasznú Egyesületet, melyet az akkor még Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság néven szereplő közhivatal 2011. október 14-én kelt végzésével jogerősen bejegyzett.

A cél a magyar és az egyetemes történelem legújabb kutatásainak megismertetése.
A történelmi ismeretek terjesztésével segíteni akarunk az érdeklődőknek a történelmi folyamatok megértésében, feldolgozásában és megítélésében.
Célunk, hogy az ismeretek bővítésével a társadalomban erősítsük a toleráns gondolkodást és hozzájáruljunk a demokrácia kiteljesedéséhez.

Azóta egyesületi formában az alábbi előadások hangzottak el:

  1. 2011. november 22. és 2011. december 13. között

 

  A magyar történelem meghatározó alakjai 2. rész

 1. II. András (1205-1235)
  (előadó: Zsoldos Attila, az MTA Történettudományi Intézete Filozófiai és Történettudományok Osztálya osztályvezetője, az MTA levelező tagja)
 2. Mátyás Király (1458-1490)
  (előadó: Csukovits Enikő, az MTA Történettudományi Intézete tudományos főmunkatársa, kandidátus)
 3. Mária Terézia (1740-1780)
  (előadó: Poór János, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora)
 4. Széchenyi és Kossuth (1848)
  (előadó: Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum, főigazgatója, egyetemi docens, kandidátus)
  1. 2012. május 17. és 2012. június 12. között

 

  A magyar történelem meghatározó alakjai 3. rész

 1. Luxemburgi Zsigmond (1387-1437)
  (előadó: C. Tóth Norbert PhD, az MTA-HIM-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa)
 2. Bethlen Gábor (1613-1629)
  (előadó: Oborni Teréz, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa, kandidátus)
 3. II. Rákóczi Ferenc (1704-1711)
  (előadó: Gebei Sándor, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora)
 4. Géza (971-997) és István (1000-1038)
  (előadó: Zsoldos Attila, az MTA Történettudományi Intézete Filozófiai és Történettudományok Osztálya osztályvezetője, a MTA levelező tagja)
  1. 2012. november 21. és 2012. december 19. között

 

  II. világháború

 1. Hitler nemzeti szocializmusa
  (előadó: Ormos Mária, professzor emeritus, az MTA tagja)
 2. A Hitler-Sztálin paktum
  (előadó: Ungváry Krisztián PhD, az 1956-os Intézet tudományos munkatársa)
 3. Horthy és a II. világháború
  (előadó: Romsics Ignác, egyetemi tanár, az MTA tagja)
 4. A német megszállás
  (előadó: Szita Szabolcs, egyetemi tanár, az MTA doktora)
 5. Sztálin totalitárius diktatúrája
  (előadó: Kolontári Attila PhD, történész)

Az első előadást megelőzően 2008-ban kellően lámpalázas voltam, hogy vajon meg tudjuk e tölteni a Könyvtár 120 férőhelyes nagyelőadóját.
Aztán mikor megpillantottam a teltházas termet, megnyugodtam, hiszen ettől kezdve reménykedtem, hogy a következő előadások hallgatósága is biztosítva lesz.
Azóta az előadássorozat egyre népszerűbb, és ma már 200, sőt esetenként 300 fő is megjelenik egy-egy előadó meghallgatására. Így gyakran már kivetítőn nézik a Könyvtár kamaratermében, és sokan a nagyelőadó előtti előtérben lévő képernyőn figyelik az eseményeket.
Nemrég Nagy Lászlóval, az egyesületünk elnökségének tagjával pályázatot adtunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, melynek sikere esetén a lelkes hallgatóság 2013-ban is számíthat a folytatásra.

Felbermann Endre
a Deák Ferenc Akadémia Közhasznú Egyesület elnöke
da

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: