Könyvtáros kitüntetés – Zselinszky Lászlóné, Éva

A Csendes János Életműdíj kitüntetettje 2019-ben:

ZSELINSZKY LÁSZLÓNÉ

Gratulálunk!

Az alábbiakban a felterjesztés ill. laudáció olvasható.

“Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete részére

Javaslat a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtári kultúrájáért”- díj adományozására

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület „Csendes János Életmű- díjra” javasolja Zselinszky Lászlónét, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott főkönyvtárosát.

Zselinszky Lászlóné könyvtárosi pályáját 1971-ben, a Debreceni Tanítóképző Intézet könyvtár-népművelő szakán szerzett tudás és oklevél birtokában a nyíregyházi megyei könyvtárban kezdte, és egy év kivételével mindvégig az intézményben dolgozott. A könyvtárosi munka mellett elvégezte a Nyíregyházi Főiskola magyar szakát, majd a könyvtár kiegészítő szakot is, az ELTE-n pedig kulturális menedzser képesítést szerzett.

Az olvasószolgálatban irodalomtudományi szaktájékoztató könyvtárosként több mint húsz évet töltött, rövidebb ideig dolgozott a helyismereti részlegben, s a 8o-as évek végén, a 9o-es évek elejétől a módszertani osztályon dolgozott, 1998-tól a szolgáltatásszervezési osztály vezetőjeként tevékenykedett nyugdíjazásáig.

Munkaköreiben – a pedagógiához való vonzódásának is köszönhetően – az egyes könyvtári szakterületek és az oktatás közötti kapcsolatrendszer elmélyítésén munkálkodott. Így születtek meg azok az irodalomtanulást és -tanítást, az iskolai és közművelődési könyvtári tájékoztató munkát is segítő, a középiskolai tantervhez, a különböző iskolatípusokhoz igazodó, különböző műfajcsoportokba tartozó irodalmi művek elemzéseinek bibliográfiái.

Szakmai tanulmányok, elemzések készítése, kiadványok szerkesztése, sikeres és jelentős pályázatok sora fűződik a nevéhez.

Kezdeményezője és koordinátora volt  az intézmény és az egyesület szakmai rendezvényeinek,  konferenciáinak, továbbképzéseinek, tapasztalatcseréinek, közülük számtalan nemzetközi és országos jelentőségű program megrendezésének. (Kassa, Szlovénia, Szolyva…) Külföldi tanulmányúton járt Szlovéniában, Szlovákiában,  Nagy-Britanniában, Belgiumban.

Többek között két nagy fejlesztési program is fűződik a nevéhez: a megyei könyvtárfejlesztési koncepció és a kistérségekre, a megye minden településére kidolgozott  fejlesztési program, melynek projektvezetője volt.

Egyesületi vezetőként – a könyvtárral együttműködve – kezdeményezője és koordinátora volt a települési értéktárak létrehozásának. Következésképp a megye könyvtárosainak részvételével, több színvonalas rendezvénnyel és tanácskozással, ill. egy módszertani kiadvány megjelentetésével vettünk részt az országos jelentőséggel bíró nemzeti értéktár vagy – közismert gyűjtőnevén a – hungarikum programban.

1999-ben főtanácsosi címet, 2001-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától könyvtárosi szakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyt kapott, valamint a vizsgáztatói névjegyzékbe is bekerült.

Rendszeresen képezte magát. Újságírói, könyvtárpedagógiai, területfejlesztési projekt (Angol Nemzetközi Fejlesztésügyi Minisztérium – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fejlesztési Ügynökség) továbbképzéseken bővítette ismereteit.  Az uniós fejlesztési projektekre való felkészítő tanfolyamon való részvétel hozadékaként született a megvalósíthatósági tanulmány (Bibliobusz a regionális könyvtári rendszerben), melynek projektmenedzsere volt, s ez a tanulmány egy  országos szakmai koncepció alapköve lett.

A könyvtár által szervezett szakmai továbbképzésekben 1978-tól részt vett szervezőként, előadóként, gyakorlatvezetőként. A Tanárképző Főiskola könyvtár tanszéke megbízásából szemináriumot vezetett, részt vett a Megyei Pedagógiai és Továbbképző Intézet középfokú könyvtáros asszisztens oktatásban.

Munkáját több díjjal is elismerték. Az író-olvasó találkozók, az ünnepi könyvhetek és a „Korok, művészetek, stílusok” című rendezvénysorozat szervezése után a 70-es években a Szocialista Kultúráért Díjjal tüntették ki, 2008. augusztus 20-án pedig a szakma rangos elismerését, a Szinnyei József-díjat kapta meg.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezetének 1973-tól a tagja, 1981-től vezetőségi tag, 1988-2002 között titkár, 2002 decemberétől elnöke lett, majd  újra titkára 2019 februárjáig.

AZ MKE Olvasószolgálati Szekciójának vezetőségében 1988-tól hosszú évekig aktívan tevékenykedett.

Több civil szervezet aktív tagja. Az alább felsorolt szakmai és kulturális egyesület munkájában tevékenykedik:

Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület alapító tagja 2005-tõl,
a Bessenyei György Irodalmi Társaság tagja,
a Kodály Társaság megyei tagcsoportja tagja.

 

Szakmai publikációs tevékenységet több önálló kiadvány, bibliográfia összeállítójaként, szerkesztőjeként végzett. Cikkei helyi és országos szakfolyóiratokban is megjelentek.

Szakmai-módszertani kiadványok szerkesztője volt, pl. ilyen volt az Ady-, vagy a József Attila-verselemzések, Dráma- és novellaelemzések, Verselemzések bibliográfiája, e két utóbbi országos terjesztésűek voltak, tájékoztatási segédletként is számon tartották. Elkészítette a megyei folyóirat lelőhelyjegyzéket és a Könyvtári Minervát.

Szerkesztője, szerzője, menedzsere  volt  többek között a Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtártörténetéből c. kétkötetes monográfiának.

Társszerzője volt a Gócza Krisztinával közösen elkészített az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének története c. tanulmánynak, mely a Magyar Könyvtárosok Egyesületének története 1935-2oo9. c. kiadványban jelent meg 2011-ben.

1995-től felelős szerkesztője volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Könyvtári  Kis Híradó című folyóiratnak.

Zselinszky Lászlóné a könyvtárszakma iránti  elkötelezett, igényes, lelkiismeretes munkája példaértékű. Emberi kvalitásai is kiválóak. Segítőkész, kedves, empatikus egyéniség.

Tisztelettel ajánljuk a Kuratórium figyelmébe e gazdag szakmai életpályát befutott munkatársunk elismerését.

Nyíregyháza, 2019. március 16.

 

Dr. Bihari Albertné
Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület alapító titkára
MKE – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete titkára”

 

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: