Könyvtáros kitüntetés – Oláhné Gócza Krisztina

A „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtári kultúrájáért” díjat
2019-ben OLÁHNÉ GÓCZA KRISZTINA kapta.
Gratulálunk!

 

Az alábbiakban a felterjesztés ill. a laudáció olvaható:

“Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete részére

Javaslat a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtári kultúrájáért”- díj adományozására

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtári kultúrájáért”- díjra javasolja Oláhné Gócza Krisztinát, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szaktájékoztató fõkönyvtárosát.

Oláhné Gócza Krisztina a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szaktájékoztató főkönyvtárosa.

1986-ban végzett a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, magyar-könyvtár szakon. A főiskolai gyakorlatait a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban végezte, így nem volt már teljesen ismeretlen a kollégáknak, amikor 1986. augusztus 1-én a munkatársuk lett. Az első hónapot a jósavárosi fiókkönyvtárban töltötte, majd szeptember 1-től került a központi könyvtárba, mint általános tájékoztató könyvtáros. A tájékoztató munka mellett  feladata volt az irodalomtudományi cikk-kivágatok rendezése is.

A könyvtár rendezvényeinek előkészítésében és lebonyolításában is tevékenyen részt vett.

Amikor a számítógépesítés elérte a könyvtárunkat, elsők között volt, aki dolgozni kezdett a számítógépeken. Sok plusz munkát vállalt, hogy az adatok napi mentését még a dolgozók munkába állása előtt el tudja végezni. Tevékenyen részt vett a könyvtári állomány számítógépre vitelében és az egyes könyvtári integrációs rendszerek tesztelésében.

1992-1994 között végezte el a könyvtári informatikusi felsőfokú szaktanfolyamot az OSZK szervezésében Budapesten.

A könyvtári terek többszöri átrendezése után az Olvasóterembe került, mint irodalomtudományi és művészeti szaktájékoztató. 1998-ban Soros ösztöndíjjal elvégzett egy 1 hetes internet-oktatói tanfolyamot. 2005-2008 között a Debreceni Egyetemen elvégezte az informatikus könyvtáros kiegészítő szakot könyvtáros tanári szakiránnyal együtt. 2008-ban e-tanácsadói tanfolyamot is végzett, valamint a könyvtárunkba bevezetésre kerülő ISO minőségirányítási rendszer keretében belső auditori képesítést szerzett. Az e-tanácsadói munka azóta szerves részét képezi a mindennapi feladatainak.

2012 októberétől 2014 novemberéig vezette az Olvasószolgálati osztályt.

2013-2014-ben elvégezte a Könyvtári Intézet által szervezett Vezetőképző négy modulját.

2016-tól mentorként tevékenykedek a GINOP 6.1.2-15 „Digitális szakadék csökkentése” országos projektben.

2016-2017-ben 120 órás tanfolyamot végzett „ Minőségirányítás a könyvtárban „címmel. A MIT-ben is részt vesz, mint koordinátor. Feladatuk a könyvtárunk minőségirányítási rendszerének kidolgozása, bevezetése és működtetése, a minősített könyvtári cím elnyerése. 2017-től a könyvtárunkban folyó felnőttképzésekért is felel.

1986-ban, munkába állása második hónapjában már belépett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete helyi szervezetébe – Zselinszky Lászlóné Éva tanácsára, melynek munkájába aktívan bekapcsolódott.

2015-től elnökségi tagként folytatja aktív szerepvállalását.

2015 óta az ő javaslatára veszünk részt a Dévai Szent Ferenc Alapítvány   Keresztszülői programjában. Fő szervezője, koordinálója az érmihályfalvi Iskolaotthon gyerekei számára történő adománygyűjtéseknek.

Részt vesz a kirándulások szervezésében, ellátja a pénztárosi feladatokat, ha szükséges regisztrációkat és egyéb adminisztrációs feladatokat is végez.

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesületnek 2005-től alapitó tagja.

Oláhné Gócza Krisztina emberi kvalitásai is kiválóak. Segítőkészsége, kedves, közvetlen, empatikus egyénisége példaértékű.

 

Publikációi:

  • A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezetének megalakulásáról és működéséről a kezdetektől napjainkig (Történelmi vázlat) In: Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtártörténetéből 2. köt. – Nyíregyháza: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 2005. p. 435-458.
  • Az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének története In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története 1935–2009. – Budapest: MKE, 2011. p. 273-283  (Zselinszky Lászlónéval közösen)

Tisztelettel ajánljuk a Kuratórium figyelmébe e gazdag szakmai életpályát befutott munkatársunk elismerését.

 

Nyíregyháza, 2019. március 18.

Tomasovszki Anita
a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója

Dr. Bihari Albertné
a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület alapító titkára
MKE megyei Szervezete titkára”

 

 

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: