Gyűjteményünk alakulása számokban, 2018

Állománygyarapodás

 

Dokumentumtípus Db
Könyv és bekötött folyóirat 15 027
Térkép 5
Kotta 16
Zenei CD, hangoskönyv 370
DVD

Képeslap

240
23
Aprónyomtatvány 537
Mindösszesen 16 218
A gyarapodás értéke 34 079 099,- Ft

A gyarapodás idén kiugróan magas volt.

Beszerzés módja Db
Vásárlás
Ajándék
Köteles példányCsere
Saját előállítás

Egyéb

11 577
4 138
96
4
345
58
Összesen 16 218

Az ajándékok többségét a Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából, és a Márai program keretében kapjuk, de sok magánszemélytől kapunk ajándékot.

Tartalom jellege (szakrendi megoszlás) Részarány
Szépirodalom
Szakirodalom
64 %
36 %

 

Felnőtt-gyermek minősítés szerint Részarány
Felnőtteknek szóló dokumentumok
Gyermekeknek szóló dokumentumok
75 %

25 %

 

Lelőhely/Gyűjteményrész szerinti megoszlás Db
Felnőtt kölcsönző 5 127
Olvasóterem 100
Helyismereti gyűjtemény 1 931
Zenei gyűjtemény 352
Gyermekkönyvtár, Játéktár 1 304
Kamasz tér 131
Központi raktár 75
Hangoskönyvtár 88
Folyóirattár 121
Központi könyvtár összesen 9 229
Vécsey úti fiók 1 578
Örökösföldi fiók 1 609
Orosi fiók 1 304
Kertvárosi fiók 920
Nyírszőlősi fiók 698
Sóstóhegyi fiók 856
Városi fiókhálózati összesen 6 965

A Helyismereti gyűjtemény kiugró gyarapodása a Margócsy-hagyatéknak köszönhető, amely közel 1200 kötetet tett ki.

Teljesen vagy részben idegen nyelvű könyvek száma az új gyarapodásban

angol 179
német 99
olasz 20
latin 15
eszperantó 12
francia, szlovák 7 -7
orosz, román, ukrán 6- 6 – 6
héber, lengyel, szerb 4- 4- 4
finn, horvát 3 -3
cigány, japán 2 -2
újgörög, cseh, spanyol, török 1 -1 – 1- 1

 A 2018-ban beszerzett dokumentumok átlagára: 2 173,- Ft / db

 

Kurrens folyóiratok 

Cím Példány
Magyar nyelvű, nyomtatott 902 1 028
Digitális adatbázis 6 6
Online hozzáférésű adatbázis 6 6
Idegen nyelvű 12 12
Összesen 926 1 052

 

Lelőhely/gyűjtemény szerinti megoszlás Példányszám
Központi könyvtár összesen 790
Vécsey úti fiók 89
Örökösföldi fiók 93
Orosi fiók 20
Kertvárosi fiók 24
Nyírszőlősi fiók 12
Sóstóhegyi fiók 24
Fiókkönyvtárak összesen 262
Összesen 1 052

A Hírlapolvasó képes magazinjait kölcsönözzük, csak emiatt is érdemes feljönni az emeletre.

Dokumentumgyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák szerint

Dok. típus Ft nettó Ft áfával
Könyv 21 130 583 22 163 403
Folyóirat 6 220 104 6 531 110
Egyéb információhordozó (CD, DVD, elektron., inf., egyéb) 1 585 013 2 012 967
Összesen 28 935 700 30 707 480

Beszerzési kvóta

A Könyvtári Intézet által ajánlott sztenderd: 150 új dok. beszerzése 1000 lakosra.

2018-ban ez a szám nálunk: 135 db/1000 lakos

Állományapasztás

Törölt dokumentumok száma:      14 563 kötet
Törölt dokumentumok értéke: 3 488 154,- Ft

Megoszlása:

Dokumentumtípusok szerint db
könyv 14 553
egyéb 10

 

A törlés oka szerint db
fölöspéldány 7 546
természetes elhasználódás 6 315
elavulás 277
olvasó által megtérített 57
behajthatatlan követelés 9
megengedett hiány 359

Nagyarányú apasztást végeztünk a felnőtt szépirodalmi kölcsönzési állomány raktári részében, a gyermekkönyvtár raktárában, az olvasóteremben és a fiókkönyvtárak is sok könyvet küldtek vissza.

 

A könyvtár dokumentumállománya 2017 és 2018 december 31-én  

Dokumentumtípus Állomány (db)
2017. dec. 31-én
Gyarapodás 2018 folyamán (db) Törlés 2018 folyamán (db) Állomány (db)
2018. dec. 31-én
Könyv és bekötött folyóirat 328 953 15 027 14 553 329 427
Kartográfiai dok. (térkép) 760 5 1 764
Nyomtatott zenei dok. (kotta) 1 439 16 1 1 454
Hangdok. (CD) 21 296 370 4 21 662
Képdok. (DVD) 4 257 263 4 4 516
Elektronikus dok. (CD-ROM,) 649 649
Egyéb (aprónyomt.) 54 137 537 54 674
Összesen 411 491 16 218 14 563 413 146

Az állomány leltári értéke:              343 125 460,- Ft

Egy könyvtári dokumentum átlagára: 957,- Ft

  

A megyei ellátás adatai – KSZR (könyvtári szolgáltató rendszer)

 A gyarapodás: 31 101 kötet, 59 281 168,- Ft értékben.

Megoszlása: 

Dokumentumtípus Db
Könyv 30 857
Térkép 3
CD, DVD 43
Társasjáték 198
Összesen 31 101

 

Szakrendi megoszlás Db Részarány
Szak összesen 5 567 18 %
Szépirodalom 25 535 82 %

 

Felnőtt-gyermek minősítés szerinti megoszlás Részarány
Felnőtteknek szóló 62 %
Gyerekeknek szóló 38 %

Megyei dokumentumgyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák szerint

Dok. típus Ft  (bruttó)
Könyv 55 825 732
Folyóirat 8 487 699
Egyéb információhordozó (társasjátékok + CD, DVD) 984 256
Összesen 65 297 687

A KSZR településekre és a könyvtárbuszra összesen 603 féle időszaki kiadvány volt előfizetve, 1262 példányban

Kötészeti munka számokban, 2018 

Munkatípus Mennyiség
Könyvkötés 420
Bekötött folyóirat- és napilap évfolyamok 122
Születésnapi újság 70
Belső munkák összesen 630
Lakossági megrendelésre 413

 összeáll. Trifonovné Karajz Borbála
gyűjt.szerv. oszt.vez.

Trifonovné Karajz Borbála

Gyűjteményszervező könyvtáros

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: