Gyűjtemény-alakulás 2017

Könyvtárunk gyűjteményének alakulása számokban 2017-ben

 

 

Állománygyarapodás 

 

Dokumentumtípus szerinti megoszlás Db
Könyvek, bekötött folyóiratok, térképek

Kotta

Zenei CD-k, hangoskönyvek

Vízuális dok.: DVD, képeslap, érem, plakett

Aprónyomtatvány

12 712

16

136

220

190

Összesen 13 276

A gyarapodás értéke: 29 311 790,- Ft
A dok. típusok közül a legtartósabb igény a könyvek iránt mutatkozik, elsődleges cél ezen igények kielégítése.

 

Beszerzés módja szerinti megoszlás Részarány
Vásárlás
Ajándék
Köteles példány
Saját előállítás, egyéb mód
80 %
18 %
1 %
1 %

Legfőbb partnerünk a Könyvtárellátó Nonprofit Kft, a közbeszerzési pályázat nyertese.
A kötelespéldányokat a megye területén működő nyomdáktól kapjuk.

Nagyobb mennyiségű ajándékkönyvet kaptunk az NKA Könyvajándék programja keretében. Olvasóink is gyakran felajánlják régi vagy új könyveiket, melyekből a gyűjtőkörbe illőket és szükségeseket állományba vesszük.

 

Tartalom jellege (szakrend) szerinti megoszlás Részarány
Szépirodalom
Szakirodalom
64,5 %
35,5 %
A szakirodalom megoszlása:

0 Általános művek
1 Filozófia, pszichológia
2 Vallás
3 Társadalomtudományok
5 Természettud., földrajz
6 Alkalmazott tud.
7 Művészetek, sport
8 Nyelvészet, irodalom
9 Történelem

 

3 %
5 %
4 %
20 %
9 %
20 %
19 %
10 %
10 %

A tendencia szerint lassan, folyamatosan nő a szépirodalom aránya. Olvasóink nagyobb részét ugyanis a hobbiolvasók teszik ki, elsősorban az ő igényeiknek kell megfelelnünk.

 

Felnőtt-gyermek minősítés szerinti megoszlás Részarány
Felnőtteknek szóló dokumentumok
Gyermekeknek szóló dokumentumok
72,5 %

27,5 %

 

Lelőhely/Gyűjteményrész szerinti megoszlás Db Részarány %
Felnőtt kölcsönző

Olvasóterem

Helyismereti gyűjt

Zenei gyűjt

Gyermekkönyvtár, Játéktár

Központi raktár

Hangoskönyvtár

Folyóirattár

4903

367

446

279

1370

53

86

143

57,6  %
Központi könyvtár összesen 7 647
Vécsey úti fiók

Örökösföldi fiók

Orosi fiók

Kertvárosi fiók

Nyírszőlősi fiók

Sóstóhegyi fiók

1 487

1 271

685

718

572

806

41,7  %
Városi fiókhálózati összesen 5 539
Teljesen vagy részben idegen nyelvű könyvek száma az új gyarapodásban
angol

német

latin

francia, olasz

orosz, szerb

cigány, kínai, lengyel, román

spanyol

japán, szlovák, ukrán

bolgár, norvég, török

143

42

12

6-6

5-5

4-4

3

2-2

1-1

A nagy világnyelvek irodalmának gyarapítása tudatos állománybővítés. A kisebb nyelvek könyvei inkább különféle ajándékokból származnak. A viszonylag sok (részben) latin nyelvű dokumentum a történelmi forráskiadványok révén kerül a gyűjteménybe.

A 2017-ben beszerzett dokumentumok átlagára 2240,- Ft / db

 

Kurrens folyóiratok 
Cím Példány
Magyar nyelvű, nyomtatott lapok, magazinok, folyóiratok
Idegen nyelvű lapok, magazinok
Adatbázisok
927
12
12
1 024
12
12
Összesen 951 1 048

Az időszaki kiadványokra változatlanul nagy az igény. A választékot is és a példányszámokat is jelentősen növeltük az idén, főleg a képeslapok, magazinok, bulvárlapok tekintetében, melyeket kölcsönzünk is.

Digitális kurrens adatbázisaink:

Vasárnapi újság 1854-1921, Hadtörténelmi közlemények 1954-2009, Néprajzi értesítő 1900-2008, Századok 1867-2007, Nyírvidék, Kelet-Magyarország 1945-1960 közötti évfolyamai.

Online hozzáféréseink:

Országgyűlési Könyvtár Sajtóadatbázisa (Pressdok, Hundok), Digitális Kelet,  Arcanum digitális tudománytár, EISZ.MTAK.hu (akadémiai folyóiratok és szótárak),

Az időszaki kiadványok egy részét ajándékba kapjuk a Nemzeti Kulturális Alaptól, más részét kötelespéldányként a megye településeitől, ill. nyomdáitól, túlnyomó részét előfizetjük.

Folyóiratok lelőhely szerinti megoszlása Példányszám
Folyóiratolvasó

Hírlapolvasó

Helyismereti gyűjt.

Zenei gyűjt.

Olvasóterem (adatbázisok, online hozzáférések)

Gyermekkönyvtár

454

174

124

9

12

40

Központi könyvtár összesen 813
Vécsey úti fiók

Örökösföldi fiók

Orosi fiók

Kertvárosi fiók

Nyírszőlősi fiók

Sóstóhegyi fiók

74

73

24

25

15

24

Fiókkönyvtárak összesen 235
Összesen 1048

 

Dokumentumgyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák szerint
Dok. típus Ft áfával
Könyv

Folyóirat

Egyéb információhordozó (CD, DVD, elektron., inf., egyéb)

19 672 575

5 891 387

1 509 508

Összesen 27 073 470

A Könyvtári Intézet által ajánlott sztenderd: 150 új dok. beszerzése 1000 lakosra.

2017-ban ez a szám nálunk: 111 db/1000 lakos

 

 

Állományapasztás

Törölt dokumentumok száma:      21 302 kötet
Törölt dokumentumok értéke: 4 270 126 Ft

Megoszlása a törlés oka szerint db
fölöspéldány
természetes elhasználódás
elavulás
olvasók által elveszített és megtérített kötetek
hiány
9 016
9 338
2 794
67
87

  

A könyvtár dokumentumállománya 2017 december 31-én  

 

Dokumentumtípus Gyarapodás 2017 folyamán (db) Törlés 2017 folyamán (db) Állomány (db)
2017. dec. 31-én
Könyv és bekötött folyóirat

Térkép

Kotta

Hangdok. (CD)

Képdok. (DVD)

Elektronikus dok. (CD-ROM,)

Egyéb (aprónyomtatvány)

12 712

2

16

136

220

190

20 944

82

3

257

16

328 953

760

1 439

21 296

4 257

649

54 137

Összesen 13 276 21 302 411 491

Az állomány leltári értéke:                      312 534 515,- Ft

Egy könyvtári dokumentum átlagára:               875,- Ft

 

Megyei ellátás

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében ellátott megyei települések számára 30 085 kötetet gyarapítottunk, 54 858 742,- Ft értékben.

Ezeknek a túlnyomó része vásárlásból származó könyv

Szakrendi megoszlás Részarány
Szak- és ismeretterjesztő irodalom

Szépirodalom

23 %

77 %

 

Felnőtt-gyermek minősítés szerinti megoszlás Részarány
Felnőtteknek szóló dokumentumok

Gyerekeknek szóló dokumentumok

62 %

38 %

 

Megyei dokumentumgyarapításra fordított összeg a kifizetett számlák szerint
Dok. típus Ft  áfával
Könyv

Folyóirat

Egyéb információhordozó (CD, DVD, elektron., inf., egyéb)

54 464 727

7 784 518

18 747

Összesen 62 267 992

 

Kötészeti munka számokban 2017 
Munkatípus Mennyiség
Könyvkötés

Bekötött folyóirat-évfolyamok

Bekötött napilap-évfolyamok

Születésnapi újság

Lakossági megrendelésre

561

214

45

64

354

 

Összesen 1238

 

 

 

 

 

összeáll. Trifonovné Karajz Borbála
Gyűjteményszervezési Osztály vezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trifonovné Karajz Borbála

Gyűjteményszervező könyvtáros

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: