Helytörténeti esték

Helytörténeti esték a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban

„Általában a város történetét lapozgatván, úgy tűnik fel, mintha Nyíregyháza volna a világ közepe…” (Krúdy Gyula)

Tomasovszki Anita igazgató asszony javaslatára a könyvtári rendezvények körét 2016-ban Helytörténeti esték előadássorozattal bővítettük. Nagy dilemmát jelentett, hogy milyen tartalommal töltsük meg ezeket az alkalmakat. Első körben a Nyíregyháza történeti forrásait őrző köz- és egyházi gyűjtemények, oktatási intézmények és azok „kincseinek” a bemutatására vállalkoztunk. Ismereteink szerint e dokumentumok egymást kiegészítve, együtt képezik a város történetének kútfőit. Mivel az egyházi felekezetek iratait az egyházkerületi és egyházmegyei székhelyek levéltáraiban őrzik, így három felekezetnél a város határát is átléptük.

Az előadássorozatra a megyeszékhely múltja iránt érdeklődőket, a lokálpatriótákat, jelenlegi és jövőbeni olvasóinkat, a pedagógusokat, a középiskolák, felsőoktatási intézmények diákjait, továbbá a kutatókat hívtuk és vártuk. Úgy gondoltuk, hogy az anyaggyűjtésben teljességre törekvő kutatóknak szinte valamennyi programunkban szereplő gyűjteményt érdemes megismerni, felkeresni, különösen, ha kutatásuk tárgya Nyíregyháza.
A kutatóhelyek könyvtárunkban történő virtuális bemutatására az intézmények igazgatóit kértük fel, akik ezt néhány esetben átadták a gyűjtemények kezelőinek. A rendezvénysorozatot, ami a házigazda könyvtár bemutatótájával indult, havonként, az alábbi programmal valósítottuk meg:

1. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és Helyismereti Gyűjteménye
Előadók: Tomasovszki Anita könyvtárigazgató, Dr. László Gézáné dr. főkönyvtáros, 2016. április 13.

2. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Levéltára
Előadó: Belyus Beáta levéltáros, 2016. május 19.

3. Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára.
Előadó: Kujbusné dr. Mecsei Éva levéltárigazgató, 2016. június 28.

4. A Jósa András Múzeum
Előadó: Dr. Bene János múzeumigazgató, 2016. szeptember 21.

5. A Görögkatolikus Püspöki Levéltár bemutatása a görögkatolikus helytörténeti sajátosságok tükrében
Előadó: Nyirán János levéltárigazgató, 2016. október 21.

6. A Nyíregyházi Egyetem Könyvtára
Előadó: Dr. Bordé Katalin PhD könyvtáros, 2016. november 21.

7. A Kállay Gyűjtemény
Előadó: Kertész Tünde Fruzsina történész, 2017. január 25.

8. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Műemlékkönyvtára.
Előadó: Kosina Judit könyvtáros tanár, 2017. február 14.

9. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény
Előadó: Vass Viktória múzeumi ügyintéző, 2017. március 22.

10. A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára
Előadó: Dr. Kührner Éva főkönyvtáros, 2017. április 19.

11. A Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár és Közművelődési Gyűjtemény
Előadó: Dr. Bede Józsefné könyvtárvezető, 2017. május 22.

12. A Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár
Előadó: Dr. Szabadi István levéltárigazgató, 2017. június 22.

13. Zsidó emlékek Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Előadó: Somos Péter a Nyíregyházi Zsidó Hitközség hitéleti vezetője, 2017. szeptember 14.

14. A Jósa András Múzeum Szakkönyvtára és Történeti Adattára, valamint Régészeti Adattára és Fotótára
Előadók: L. Szőlősi Katalin könyvtáros, Dr, Bene János történeti muzeológus, Simonné Asztalos Henrietta adattáros, 2017. október 25.

15. A Sóstói Múzeumfalu fotó és dokumentumtára, valamint a Néprajzi Adattár és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművészeti Archívum.
Előadók: Dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzos muzeológus, Dr. Ratkó Lujza etnográfus, 2017. november 15.

16. A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának Szakkönyvtára
Előadó: Kocsis György szakkönyvtáros, 2017. december 20.

 

Sajnálatos, hogy az Egri Főegyházmegyei Levéltár (1992-ig őrzi a Nyíregyháza és megyénk római katolikus iratait) és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Levéltár (1993-ban alakult) bemutatására technikai okok miatt nem kerülhetett sor. Reméljük, hogy ezt majd pótolhatjuk.

Előadásról előadásra bővült a résztvevők köre. Kialakult egy állandó közönség, akik megszerették és várták a helytörténeti estéket. Az előadások során a résztvevőkkel együtt mi könyvtárosok is sok új ismerettel gyarapodtunk, amit mindennapi munkánk során is hasznosíthatunk (pl. szaktájékoztatás, állománygyarapítás). Ez úton is köszönjük az előadóknak az értékes előadásokat.

A Helytörténeti esték szervezését nyugdíjba vonulásom után (2017. október) Krajnyák Jávor Andrea helyismereti könyvtáros kolléganőm végzi. A tervezett kutatóműhelyek bemutatása után a rendezvénysorozat 2018. januártól új tartalommal: „Betekintés megyénk kutatóinak munkáiba” és új mottóval: „Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk” (Kölcsey Ferenc) folytatódik.

A Helytörténeti esték alkalmaira továbbra is tisztelettel hívunk és várunk minden kutatni, olvasni vágyót és érdeklődőt.
Kérem, tiszteljenek meg bennünket részvételükkel!

Nyíregyháza, 2018. február 4. 


Dr. László Gézáné dr. ny. főkönyvtáros

 fotó: Kazai Béla, Máté Ottó

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: