Könyvtáros kitüntetés – Dr. Gál Józsefné

Gál JózsefnéÁprilis 10-én a Könyvtárosok Világnapján a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei szervezete a Csendes János életmű-díjjal tüntette ki Dr. Gál Józsefné nyugdíjas könyvtárost.

Közreadjuk a laudációt, az életmű méltatását.

Dr. Gál Józsefné a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár nyugdíjas osztályvezetője.
Szakmai pályafutását több mint negyven évvel ezelőtt kezdte.
Eredetileg a tanári hivatás vonzotta, de családi indíttatásra mégis a könyvtárosi pályát választotta. A Debreceni Tanítóképző Intézet népművelés–könyvtár szakán végzett, majd kiegészítő államvizsgát tett a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán.
A képzést, az önképzést mindig fontosnak tartotta. Az Országos Széchenyi Könyvtár kurzusain szaktudását folyamatosan bővítette. Többek között zenei szakkönyvtárosi képesítést, minőségmenedzsment, majd minőségirányítási belső auditor tanúsítványokat szerzett.
Az első tíz évben az intézmény feldolgozó osztályán az új könyvek, kották, hangfelvételek bibliográfiai leírását végezte, tárgyszavazott, és betűrendes katalógust épített. Munkáját 1987-ben Miniszteri Dícsérettel ismerték el.
1990-ben a könyvtár olvasószolgálatához került, ahol egyrészről a zenei gyűjtemény vezetését, másfelől pedig az osztály műszakvezetői teendőinek ellátását bízták rá. 1995-től a kölcsönzési és dokumentumszolgáltatási osztály szakmai felügyeletét és irányítását is ellátta.
Markáns szerepe volt a zenei gyűjtemény médiatárrá alakításában 2005-ben, a könyvtár teljes felújítását követően.
A zenei ismeretterjesztést fontos feladatának tartotta. Számtalan zenei rendezvényt szervezett és bonyolított. Jó kapcsolatot ápolt a zenei képzést nyujtó városi intézményekkel, szervezetekkel, így többek között a Magyar Kodály Társaság megyei tagcsoportjával. Nagy sikerű szabadegyetemi előadássorozatuk mindig egy-egy zenei aktualitáshoz kapcsolódott.
Több évtizede tagja a Magyar Kodály Társaság Megyei Tagcsoportjának, 2013-tól elnökségi tagja.
Jelentős segítséget nyújtott a diákoknak a megyei és országos műveltségi versenyekre való felkészülésben. A kiírt versenyanyag ismeretében mind a szöveges, mind a zenei anyag „összerendezésében” nagy terhet vett le a felkészítő tanárok válláról.
Óriási részt vállal Tarcai Zoltán hagyatékának feldolgozásában.
Szívügye volt a fogyatékkal élők könyvtárhasználati lehetőségének jobbítása: ezt a célt szolgálta a könyvtár információs és kommunikációs akadálymentesítése is.
Szakértői és szakfelügyelői tevékenységek végzésére jogosító engedélyt kapott előbb a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megbízásából, majd az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól, ezeket folyamatosan gyakorolta. Könyvtárszakmai ismereteit 1987-től gyakorlatvezetőként adta át a Nyíregyházi Főiskola könyvtár szakos hallgatóinak.
Rendszeresen publikált a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Könyvtári Kis Híradó hasábjain, illetve más szakmai kiadványokban. Egyik szerzője volt a kétkötetes Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtártörténetéből c. könyvtártörténeti monográfia zenei gyűjteménnyel foglalkozó fejezetének.
A kecskeméti Kodály Intézet megbízásából Kodály Zoltán megyénkben tett látogatásait, népzenei gyűjtéseit dolgozta fel a korabeli sajtó alapján, melynek eredménye egy közel száztételes bibliográfia lett.
Mindig fontosnak tartotta a könyvtárosok szakmai érdekképviseletét. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezetének a kezdetektől tagja, 2006-2010 között titkára, 2011-2014-ig elnökségi tagja volt. Kulturális rendezvények, hazai és nemzetközi szakmai konferenciák egyik szervezője és lebonyolítója volt. Évekig a könyvtárosi kitüntetések kuratóriumi titkára volt.
A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesületnek alapitó tagja, melynek munkájában aktívan kiveszi a részét, melyek a könyvtáros egyesülettel és a Kodály Társasággal szervezett közös programokban, kirándulásokban is testet öltöttek ill. öltenek.
2009. január 22-én, a magyar kultúra napján Hiller István oktatási és kulturális minisztertől átvette a Bibliotéka Emlékérem díjat, mely az intézmény, a kiváló szakmai közösség munkájának is méltó elismerése.
Szakmai igényessége, segítőkészsége, kedves, közvetlen egyénisége példaértékű.
Nyugdíjas éveit is aktívitás, tettrekészség jellemzi. Civil egyesületekben teljesíti azt a kulturális missziót, ami az aktív éveiben is jellemezte.
A fent leírt indokok alapján javasoljuk Dr. Gál Józsefnét a Csendes János-életmű díjra.

Nyíregyháza, 2017. március 16.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Sz.Sz.B. Megyei Szervezete képviseletében
Dr. Kührner Éva elnök
A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület képviseletében
Dr. Bihari Albertné alapító titkár

 Gálné, Szerafinne

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: