Könyvtáros kitüntetés – Toldi Gyuláné

Terike

Toldi Gyuláné – Csendes János életmű-díjas könyvtáros

Toldi Gyuláné 1940-ben Nyírbátorban született, saját földjén gazdálkodó, régi paraszt családba. Szülei református iskolába íratták be, később az állami oktatásban folytatta tanulmányait, ahol végig jó tanuló volt. Gyermekkorától a betű, az olvasás rabságában él. A nála idősebb unokatestvére és nővére adták hozzá a muníciót.

1954-ben Nyírbátorban az addigi óvónőképző gimnáziummá alakult át,  így természetes volt, hogy ott kezdte el középiskolai tanulmányait. Évfolyama volt a város első érettségiző osztálya. A gimnáziumi évek alatt minden hozzáférhetőt elolvasott barátnői családi gyűjteményeiből és az akkor megnyíló, egyre gyarapodó Járási Könyvtárból. Ez lett számára a minta, a könyvtár légköre örökre elvarázsolta.

Érettségi után természetesnek tűnt, hogy magyar-könyvtár szakra jelentkezik az ELTE-re, mivel 1958-ban még csak ott folyt egyetemi szintű könyvtáros képzés.  A pesti évek meghatározóak lettek egész életére. A kitűnő előadások, szemináriumok során a korszak nagy irodalmárait ismerhette meg. Megtapasztalta a kulturális élet megváltozását, ugyanis az ’56 után kezdett éledezni, a sematizmus eltűnni, a színházi élet, a könyvkiadás előtérbe kerülni.

A második téeszesítés a családját nehéz anyagi helyzetbe hozta, így hazajött Szabolcsba. Kölcsönző könyvtárosi munkát vállalt Vásárosnaményban 1961-ben, 1 év múlva járási könyvtárigazgatónak nevezték ki Csengerbe. 1962-ben ment férjhez Toldi Gyula matematika-fizika szakos tanárhoz, 2 leánya apjához, akivel annak haláláig, 40 évig élt házasságban.

Elmondása szerint a csengeri évek azért voltak hasznosak, mert ott minden könyvtári munkafázissal találkozhatott kicsiben, az önálló gazdálkodás miatt költségvetés készítéssel és személyzeti munkával is. 1966-ban Nyíregyházára, a Megyei könyvtárba hívták, itt olvasószolgálati csoportvezetőként igazi könyvtárosi munkával, kiváló tanítómesterrel, nagyszerű munkatársakkal is találkozhatott. Ezek az évek mintát és példát adtak egész további könyvtárosi munkájához. 1972-ben a nyíregyházi Tanárképző Főiskola (2016. jan. 1.-től Nyíregyházi Egyetem) megújult. A főiskola jó működési körülmények közé került könyvtárába hívták, itt is olvasószolgálati munkát végzett, igényes olvasókkal, jó munkatársakkal körülvéve. Az 1975-ben  megindult könyvtáros képzésbe is bekapcsolódott, először, mint gyakorlatvezető, később, mint óraadó.

konyvtari_erekjek-0044

10 év múlva pályázott a nyíregyházi Városi Könyvtár igazgatói állására. Ezt elnyerve nagy ambícióval szervezte át a 44 apró “könyvtári egységből” álló hálózatot 12 nagyobb, naponta nyitva tartó, már igazi könyvtári szolgáltatást nyújtó városi könyvtárrá. Ezek egészítették ki a Megyei Könyvtár felnőtt, gyermek, helyismereti, zenei, szaktájékoztatói szolgáltatásait.
A megyei és a városi könyvtár integrációját követően Nyíregyháza város könyvtári ellátásáért felelt, a gyűjteményszervezéstől a szolgáltatásokig, igazgató helyettesként.

Munkája során mindig fontosnak tartotta a folyamatos belső képzést.
Toldi Gyuláné szakmai életútja egybeforrt a Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Könyvtáros Egyesület működésével. Az egyesület megalakulása óta vezetőségi tag volt. 1983-tól 1997-ig a MKE megyei szervezetének 2 cikluson át titkára, később elnöke volt. Ez alatt a szakmai képzésekhez, az irodalmi, kulturális irányzatok megismeréséhez jó előadókat, jelentős személyiségeket hívott, hasznos tapasztalatcseréket szervezett a megye könyvtárosai számára is.
A könyvtári munka számítógépes áttérésének már csak az előkészítésében vett részt, 1997-ben nyugdíjba ment. Ezt követően még öt éven keresztül napi négy órában tájékoztató feladatot látott el a Nyíregyházi Főiskola Könyvtárában.

Munkáját kétszer “Szocialista Kultúráért”, egyszer a „Magyar Köztársasági Ezüst Erdemkereszt” kitüntetéssel jutalmazták. 2011-ben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete az „Egyesület Munkáért Emlékérem” kitüntetésben részesítette.

Toldi Gyuláné Terike szakmaszeretetét, imponáló felkészültségét, tudását, mi kollégái és hallgatói több mint négy évtizedes munkája során naponta megtapasztalhattuk. Sokat tanultunk tőle. Megtanultuk a „szolgálat” fontosságát, a korrekt és pontos tájékoztatás lényegét, az önművelés elengedhetetlenségét. Ő az egyike a már kihalófélben lévő nagy könyvtáros egyéniségeknek.

Terike és Ágota

A kitüntetést Nyíregyházán,  2016. április 14-én, a Könyvtárosok Világnapján vette át Toldi Gyuláné

Bajnok Lászlóné
MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

Nagy László

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár volt iagzgatója

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: