Könyvtáros kitüntetés – Dr. László Gézáné dr.

ÁgotaDr. László Gézáné dr. a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtári kultúrájáért” díj 2016. évi kitüntetettje

Dr. László Gézáné dr. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szaktájékoztató főkönyvtárosa. Középiskolai érettségi után a Debreceni Tanítóképző Intézet népművelés-könyvtár szakán folytatta tanulmányait, amit 1976-ban fejezett be. A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 1979-ben könyvtár szakon tett kiegészítő államvizsgát. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának könyvtár-kiegészítő szakát 1983-ban végezte el. Főiskolai és egyetemi tanulmányait jó eredménnyel zárta.
Az első diploma megszerzése után 1976. augusztus 1-jén a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárban helyezkedett el feldolgozó könyvtárosként. Egy évvel később szaktájékoztatói kinevezést kapott a könyvtár helyismereti gyűjteményébe – ott dolgozik mind a mai napig.

A tanítóképzős évek alatt a bibliográfiai tevékenység került hozzá közel. Mintegy kétéves kutató-gyűjtőmunkával állította össze Karacs Teréz nőnevelő és szépíró annotált személyi bibliográfiáját, főiskolai szakdolgozatát, amelynek bővített változata az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadásában 1993-ban jelent meg.
Az egyetemi évek alatt érdeklődése a könyv- és sajtótörténet felé irányult. Úgy gondolta, ezeket az ismereteket munkahelyén, a helyismereti-helytörténeti munkában is tudja  majd hasznosítani. Szakdolgozata a szabolcsi iskolai értesítők bibliográfiája mellett e dokumentumtípus művelődéstörténeti jelentőségét elemezte. Dolgozatát 1984-ben adta ki a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. Ezekben az években a Szabolcs-Szatmár megyei Levéltár forrás- és tanulmányköteteihez készített minden szempontra kiterjedő (tárgy-, földrajzi és személynév) mutatót. A helyismereti cikkek fénylyukkártyán történő tartalmi feltárásához összeállított deszkriptor-jegyzékét napjainkban is használják.

konyvtartorteneti_fotok-0039

Az 1980-as évek végén – amikor már szinte valamennyi megyei könyvtár megjelentette sajtóbibliográfiáját – munkahelyi vezetői arra kérték, hogy készítse el Szabolcs- Szatmár megye sajtóbibliográfiáját. Az anyaggyűjtés során egyértelművé vált, hogy a bibliográfia gyűjtőkörét a tényleges közigazgatási határon, Szabolcs megyén túl még négy történeti vármegyére, Beregre, Szatmárra, Ugocsára és Ungra is ki kell terjeszteni. Mivel a könyvtár funkciója és létszáma nem tette lehetővé team létrehozását, az ország határain belül és kívül 1845 és 2000 között megjelent „helyi” lapok felkutatását, autopszián alapuló bibliográfiai leírását és a nyomdai előkészítést egyedül kellett elvégeznie. A bibliográfiát a könyvtár 2002-ben a Kulturális Örökség Minisztériumának és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégiumának a támogatásával adta ki. Bemutatására nemzetközi konferencia keretében került sor.

Sajtótörténeti kutatásait tovább folytatta, aminek eredményét A történelmi Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és Ung vármegyék sajtótörténete 1920-ig című PhD értekezésében összegezte. A hétéves továbbképzési terv keretében munkahelye támogatásával 2007-től az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolája Könyvtártudományi programjában folytathatta tanulmányait, ahol 2013 júniusában summa cum laude minősítéssel védte meg disszertációját.

Javaslatára került be a könyvtár örökbefogadási programjába Szabolcs megye legjelentősebb és leghosszabb életű lapjának, a Nyírvidéknek a digitalizálása, amelynek a szervezésében is részt vehetett (felhívás, levelezés). Az elindított program a Jósa András Múzeum áldozatvállalásával és Nyíregyháza közgyűjteményeinek összefogásával valósulhatott meg. Az egyedi helyismereti, dokumentumok, a helyi lapok digitalizálásának, azok interneten, minden érdeklődő számára való elérhetővé tételének elkötelezett híve. Ennek szellemében válogatta és ajánlotta digitalizálásra az általa legfontosabbnak vélt helyismereti műveket a MaNDA adatbázisba. Meggyőződése szerint csak egy virtuális adatbázisban válhatnak teljessé vagy teljesebbé a határok által elválasztott magyar sajtótermékek. Az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma által támogatott könyvtári pályázata eredményeként olvashatók a Hungaricana portálon a történeti Szatmár megye porladó időszaki kiadványai. A lapok megmentése, közkinccsé tétele mellett a szatmári helytörténeti kutatások fellendülését is reméli.

Szakmai munkájában az olvasói igények magas színvonalon történő kiszolgálása mellett mindig nagy hangsúlyt kapott a periodikumok helyismereti szempontú figyelése, a cikkek tartalmi feltárása, koordinálása, a feltárás és visszakeresés elemeinek egységesítése.

Szakcikkeivel, szakmai előadásaival a könyvtári munkában szerzett elméleti és gyakorlati ismereteit, kutatási eredményeit kívánta megosztani, ezzel is segítve a Móricz Zsigmond Könyvtár és a megye településein működő könyvtárak helyismereti munkáját. Az MKE megyei szervezete titkárának hívására csatlakozott az Értéktár mozgalomhoz. Előadások tartásával, bibliográfia összeállításával próbálta felhívni a könyvtárak figyelmét a Hungarika törvényben rejlő lehetőségekre.

Ágota 3.

A felsőoktatási intézmények könyvtár szakos hallgatóinak gyakorlatát vezeti 1985-től. A Nyíregyházi Főiskolán 2000 és 2002 között informatikus könyvtáros hallgatóknak tartott helyismereti szemináriumot. A 2007-ben bevezetésre került ISO szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben, belső auditorként vesz részt. Az ehhez szükséges szakismereteket 2009-ben minőségirányítási belső auditor tanfolyamon szerezte meg.

Munkáját 1994-ben tanácsosi, majd 2002-ben főtanácsosi cím adományozásával ismerték el.
Közéleti tevékenysége is igen aktív. Számtalan, az alább felsorolt szakmai és kulturális egyesület munkájában tevékenykedik:
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete,
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekció,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület,
Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület alapító tagja 2005-től, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság tagja 2013 júniusától,
Luby Társaság tagja 2014 decemberétől,
KKDSZ Móricz Zsigmond Könyvtári Alapszervezet, titkárhelyettes,
KKDSZ megyei elnök 2007-től,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vöröskereszt Móricz Zsigmond Könyvtári alapszervezet, titkár.

László Gézáné Ágota emberi kvalitásai is kiválóak. Segítőkészsége, kedves, közvetlen, empatikus egyénisége példaértékű.

Terike és ÁgotaA megtisztelő díjat 2016. április 14-én, a Könyvtárosok Világnapján vette át Dr. László Gézáné dr.

Dr. Bihari Albertné
Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület Nyíregyháza, alapító titkár

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: