Könyvállományunk alakulása 2015-ben

Új könyvekÁllománygyarapodás

8 993 db dokumentummal gyarapodott a könyvtár gyűjteménye.
A gyarapodás túlnyomórészt nyomtatott dokumentumokból áll: könyvekből, bekötött folyóiratokból, képeslapokból, aprónyomtatványokból, térképekből, kottákból. A nem hagyományos dokumentumtípusokat DVD-filmek, hangoskönyvek, zenei CD-k jelentik. A gyarapodás értéke: 18 168 673,- Ft

Az új gyarapodás 77 %-a vásárlásból származik, a többi különböző ajándékokból és a helyi nyomdák kötelespéldányaiból (Color Pack, Start, IMI Print, …). Az ajándékok nagyobbrészt a Márai program és az NKA Könyvajándék program keretében kerültek a könyvtárba, de sokat kapunk magánszemélyektől is, szerzőktől és olvasóktól. Olvasóink időről időre felajánlják régi vagy új könyveiket, melyekből a gyűjtőkörbe illőket és szükségeseket állományba vesszük, a többit ingyen elvihetővé tesszük. A kanadai Várallyai Gyula 1956-os és emigrációs gyűjteményét ajándékozta a könyvtárnak.

A beszerzett könyvek 64 %-a szépirodalom, 36 %-a szak- és ismeretterjesztő irodalom. A szakirodalom nagyobb csoportjait képezik a társadalomtudományokat és az alkalmazott tudományokat képviselő művek (22-22 %), közepeseket a művészetek és a történelem (13-13 %), kisebbeket a filozófia-pszichológia, a természettudományok és a nyelvészet-irodalom (8-8-8 %). Idén tovább nőtt a szépirodalom-gyarapodás aránya az előző évihez képest. Olvasóink nagyobb részét a hobbiolvasók, a könnyű szépirodalom kedvelői teszik ki, a komolyabb szakirodalom kevésbé forog, s idén ezt a tapasztalatot jobban érvényesítettük a gyarapításban.
A gyarapodás 73 %-a felnőtteknek szánt irodalom, 27 %-a gyermekirodalom.
57 %-a került a központi könyvtárba, 43 %-a pedig a fiókkönyvtárakba. Érdemes tehát a lakóhelyhez közelebb eső fiókkönyvtárakba is beiratkozni, mert ezek is sok új könyvvel gyarapodnak, a Vécsey úti és az Örökösföldi fiókkönyvtárakba kb. 1000-1000 új könyv érkezett az év folyamán, de a távolabb lévő kisebbek is 4-500 kötetet kaptak külön-külön.

állomány

Kurrens folyóiratok

 654 különböző újság, hírlap, magazin, folyóirat járt könyvtárainkba, összesen 825 példányban. A folyóiratok megoszlása lelőhely/gyűjtemény szerint

Folyóiratolvasó 375
Hírlapolvasó 131
Helyismereti gyűjt. 105
Zenei gyűjt. 15
Gyermekkönyvtár 32
Vécsey úti fiók 44
Örökösföldi fiók 50
Orosi fiók 16
Kertvárosi fiók 18
Nyírszőlősi fiók 13
Sóstóhegyi fiók 26

A hírlapolvasóban idegen nyelvű olvasnivaló is van a nagy világnyelveken.
Digitális kurrens adatbázisaink:
jogtár,
az Arcanum Kiadótól vásárolt, számítógépre telepített adatbázisok:
Vasárnapi újság 1854-1921, Hadtörténelmi közlemények 1954-2009, Néprajzi értesítő 1900-2008, Századok 1867-2007,
a Nyírvidék teljes egészében (interneten is elérhetően), és Kelet-Magyarország 1945-1960 közötti évfolyamai.
Online hozzáféréseink: Opten, Pressdok, Hundok, Digitális Kelet, Munkaügyi Szemle, Arcanum digitális tudománytár, EISZ.MTAK.hu (akadémiai folyóiratok és szótárak)

Az időszaki kiadványok egy részét ajándékba kapjuk a Nemzeti Kulturális Alaptól, más részét kötelespéldányként a megye településeitől ill. nyomdáitól, túlnyomó részét előfizetjük.

Állományapasztás

8 323 dokumentumot töröltünk az állományból. Több mint a felét természetes elhasználódás miatt, kb. 40 %-át fölöspéldányként, a többit elavulás miatt, megtérített vagy behajthatatlan olvasói tartozásként, s állományellenőrzés során kiderített hiányként. A törölt dokumentumok értéke: 3 728 533,- Ft

állomány 5

A könyvtár dokumentumállománya 2014 és 2015 december 31-én (db)

 

Dokumentumtípus

Állomány (db)
2015. dec. 31-én

Könyv és bekötött folyóirat

339 988

Kartográfiai dok. (térkép)

863

Nyomtatott zenei dok. (kotta)

1 420

Hangdok. (CD, hgl., hgk.)

21 316

Képdok. (DVD, képeslap, érem, képcsomag, dia, oktatási eszköz, stb.)

3 798

Elektronikus dok. (e-könyv, CD-ROM, DVD-ROM, adatbázis)

654

Egyéb (aprónyomt., társasjáték)

53 766

Összesen

421 805

 Digitalizálás

Folyamatos a folyóiratokban megjelent helyi témájú cikkek, tanulmányok digitalizálása és feltöltése a JADOX adatbázisba, s a Helytörténeti gyűjtemény jelentős értékű könyveinek és folyóiratainak digitalizálása és feltöltése a MaNDA adatbázisba. Eddig összesen 12 956 cikket töltöttünk be a JADOX adatbázisba, és 253 teljes terjedelemben digitalizált, helyismereti szempontból nagy értéket képviselő könyvet ill. bekötött folyóiratot töltöttünk fel a MaNDA adatbázisba. http://mandadb.hu/tart/kereses/  A Médiatár is folyamatosan digitalizálja hangtárába a régebbi adathordozókon őrzött értékes felvételeket, eddig összesen 3 828 zenei albumot.

Elektronikus katalógusunk  : http://www.mzsk.hu:8080/megyei/index.jsp?page=search  hiánytalanul tükrözi az új gyarapodást, 6 296 új rekord készült az idén, s folyamatos a katalógus karbantartása is. Az állományadatok pontosítása érdekében – folytatva az előző évit – idén a K és L betűs szépirodalmi állományrészt ellenőriztük a felnőtt kölcsönzőben.

Állományunk a MOKKA-ODR közös katalógusban is kereshető.

kihívás 2

 Trifonovné Karajz Borbála
könyvtáros
fotók: Kazai Béla

Trifonovné Karajz Borbála

Gyűjteményszervező könyvtáros

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: