Gyűjteményszervezés, 2014

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és fiókkönyvtárai  állományának alakulása 2014-ben

Állománygyarapodás 

A könyvtár dokumentumállománya 13 416 db-bal gyarapodott, a gyarapodás értéke: 31 661 126,- Ft

A gyarapodás dokumentumtípusonkénti bontásban:

Nyomtatott dokumentumok (könyv és bekötött folyóirat)             12 876
Térképek                                                                                                           49
Kotta                                                                                                                    5
Zenei CD, hangoskönyv                                                                               138
DVD                                                                                                                 133
Egyéb vizuális dokumentum (képeslap, érem, képcsomag)                   11
Elektronikus dok. (CD-ROM, DVD-ROM, e-könyv, adatbázis)           94
Aprónyomtatvány                                                                                         110

Figyelemre méltó az elektronikus dokumentumok vonatkozásában az e-könyvgyarapodás, és a két offline ill. online is elérhető adatbázis, mely két legfontosabb helyi sajtótermékünk (a Nyírvidék és a Kelet-Magyarország) digitalizáltatása nyomán valósult meg.

A gyarapodás a beszerzési forrás/mód szerinti bontásban:

Vásárlás                       10 163
Ajándék                         2 735
Kötelespéldány               153
Csere                                    6
Saját előállítás                  15
Egyéb                              444

A beérkezett kötelespéldányok száma mindösszesen 1789 db (könyv, brosura, hírlap, folyóirat, plakát, kisnyomtatvány, stb vegyesen) Ebből tartós állományba 43 db könyvet vettünk, 110 volt az aprónyomtatvány, az időszaki kiadványokat folyóiratként érkeztettük.
Leghűségesebb kötelespéldány-szolgáltatóink: Start Nyírségi Nyomda,  Color-pack Nyomda, IMI Print Nyomda, Szent Atanáz Hittud. Főiskola.
Nagyobb mennyiségű ajándékkönyvet kaptunk a Márai program és az NKA Könyvajándék program keretében. Olvasóink időről időre felajánlják régi vagy új könyveiket, melyekből a gyűjtőkörbe illőket és szükségeseket állományba vesszük. Az egyéb gyarapodás az olvasók által megvásárolt, illetve a régebben törölt, újra állománybavett kötetekből származik.

A gyarapodás szakrendi megoszlása:

Szépirodalom    59 %
Szakirodalom    41 %

A szakirodalom megoszlása:
0 Általános művek                             5 %
1 Filozófia, pszichológia                    7,5 %
2 Vallás                                                3,5 %
3 Társadalomtudományok           20 %
5 Természettud., földrajz              22 %
6 Alkalmazott tudományok           16 %
7 Művészetek, sport                        11 %
8 Nyelvészet, irodalom                    4 %
9 Történelem                                    11 %

4 %-kal nőtt a szépirodalom-gyarapodás részaránya az előző évihez képest. Ez betudható annak, hogy olvasóink nagyobb részét a hobbiolvasók, a könnyű szépirodalom kedvelői teszik ki, s nekik akarunk kedvezni, őket megtartani elsősorban.

Felnőtt-gyermekirodalom aránya az új gyarapodásban

Felnőtteknek szóló dokumentumok              73 %
Gyermekeknek szóló dokumentumok          27 %

A gyermekolvasók aránya 20 % körül mozog, ahhoz, s az olvasóvá nevelésükbe való plusz befektetést tekintve, ideális ez az arány.

Lelőhely/gyűjteményrész szerinti megoszlás

A központi könyvtárba került   7 412  dokumentum (55 %),
a fiókhálózatba, letéti helyekre 5 943 dokumentum (44%)

Részletezés:
Felnőtt kölcsönző                              4 499
Olvasóterem                                          686
Helyismereti gyűjt                                419
Zenei gyűjt                                             118
Gyermekkönyvtár kölcs. áll            1 247
Gyermekkönyvtár olvasóterem           16
Központi raktár                                      42
Hangoskönyvtár                                    40
Folyóirattár                                          305
Különböző segédkönyvtárak               31
Vécsey úti fiók                                   1 262
Örökösföldi fiók                                1 164
Orosi fiók                                             780
Kertvárosi fiók                                     747
Nyírszőlősi fiók                                   795
Sóstóhegyi fiók                                 1 195
Etnikai letét                                           61

Szinte minden lelőhely és gyűjteményrész gyarapodása nagyobb volt a tavalyinál. A növekedés szembetűnő a fiókkönyvtáraknál, azon belül is a külterületieknél, ahol a megelőző évi állományellenőrzés ill. állományelemzés után jelentősen frissítettük az állományokat.

Teljesen vagy részben idegen nyelvű könyvek száma az új gyarapodásban: 547 kötet:

angol 233, német 166, francia 43, orosz 17, cigány 14, román 14, latin 10, olasz 9, lengyel 8, spanyol 7, szlovák 6, eszperantó 5, svéd 5,
finn 2, holland 2, horvát, kínai, szerb, szlovén, török. ukrán 1-1

A szépszámú angol és német nyelvi gyarapodást a tudatos bővítésen, a nyelvkönyveken, szótárakon túl főleg olvasói ajándékoknak köszönhetjük. Ezek főleg könnyed szépirodalmi művek eredeti nyelven, a nyelvtanulók gyakorlásának segítésére. A francia nyelvű könyvek egy része a Color Pack nyomda kötelespéldányaként került az állományba. A részben román nyelvű kiadványok a Helyismereti gyűjteménybe került, határmenti településekről szóló, honismereti kiadványok. 

A 2014-ben beszerzett dokumentumok átlagára  2359,- Ft / db

Kurrens folyóirataink 2014-ben 

606 féle periodikus kiadvány járt a központi könyvtárba s a fiókkönyvtárakba 806 példányban.
Több digitális adatbázishoz biztosítottunk hozzáférést: az Arcanum Kiadótól vásárolt, számítógépre telepített adatbázisokhoz, ezek: Vasárnapi újság 1854-1921, Hadtörténelmi közlemények 1954-2009, Néprajzi értesítő 1900-2008, Századok 1867-2007, valamint a Nyírvidékhez most már teljes egészében (interneten is elérhetően), és Kelet-Magyarország 1945-1960 közötti évfolyamaihoz.

Online hozzáféréseink: Opten jogtár, Pressdok, Hundok, Digitális Kelet, Munkaügyi Szemle

Az időszaki kiadványok egy részét ajándékba kapjuk a Nemzeti Kulturális Alaptól, más részét kötelespéldányként a megye településeitől ill. nyomdáitól, túlnyomó részét előfizetjük.

A folyóiratok megoszlása lelőhely/gyűjtemény szerint

Folyóiratolvasó             354
Hírlapolvasó                  146
Helyismereti gyűjt.      120
Zenei gyűjt.                      15
Gyermekkönyvtár          33
Vécsey úti fiók                50
Örökösföldi fiók             44
Orosi fiók                         15
Kertvárosi fiók                13
Nyírszőlősi fiók              10
Sóstóhegyi fiók              18

Beszerzési kvóta a számlák szerint beszerzésre fordított összeg alapján számolva: 268 Ft/lakos

A Könyvtári Intézet által ajánlott sztenderd: 150 új dok. beszerzése 1000 lakosra. 2014-ben ez a szám nálunk: 113 db/1000 lakos

Állományapasztás

5 933 dokumentummal csökkent 2014-ben az állomány. A törölt dokumentumok túlnyomó része könyv.

A törlés oka szerinti megoszlás:
természetes elhasználódás      1 702
fölöspéldány                              3 466
elavult                                                 6
olvasó által megtérített                 66
behajthatatlan                               317
megengedett hiány                      376 

A könyvtár dokumentumállománya 2014 végén (db)  

Könyv és bekötött folyóirat                                                                        339 623
Kartográfiai dok. (térkép)                                                                                  859
Nyomtatott zenei dok. (kotta)                                                                        1 406
Hangdok. (CD, hgl., hgk.)                                                                             21 241
Képdok.                                                                                                              3 639
(DVD, képeslap, érem, képcsomag, dia, oktatási eszköz, stb.)
Elektronikus dok.                                                                                               654
(e-könyv, CD-ROM, DVD-ROM, adatbázis)
Egyéb (aprónyomt., társasjáték)                                                               53 713
Összesen                                                                                                  421 135

Az állomány leltári értéke:  253 726 855,- Ft

Digitalizálás 

2014 végéig digitalizáltunk mindösszesen:
3 765 zenei albumot
93 könyvet
212 helyismereti aprónyomtatványt
12 030 helyismereti cikket a JADOX adatbázisba http://www.mzsk.hu:8123/jadox/portal/;jsessionid=D564A27CACEAE20F642273A81EAF0BA5
145 helyismereti tanulmányt, könyvanalitikát.

Az utóbbi két évben összesen 61 teljes terjedelemben digitalizált, helyismereti szempontból nagy értéket képviselő könyvet töltöttünk fel a MaNDA adatbázisba. http://mandadb.hu/tart/kereses/

2014 állományalakulás

A gyűjteményszervezési csoport fő feladata az új gyarapodás rendelése, fogadása, feldolgozása, állománybavétele. Ez a fentiek szerint történt meg: megfontoltan döntöttünk minden cím beszerzéséről, 446 főnaplószámon vettük nyilvántartásba a könyvtárba érkező dokumentumokat, s a megkívánt részletességű formai és tartalmi feltárással építettük be azokat katalógusunkba. Elektronikus katalógusunkban 2014 folyamán 8 520 új rekordot rögzítettünk, 13 781 rekordmódosítást végeztünk. A rekordmódosítások az adatbázis folyamatos karbantartását jelentik, s kapcsolódtak a folyamatos állománygondozáshoz is.

http://www.mzsk.hu:8080/megyei/index.jsp?page=search

Reméljük, minél több olvasónk találja meg a keresett könyveket, filmeket, lemezeket, információkat könyvtárunkban!

SaveSave

Trifonovné Karajz Borbála

Gyűjteményszervező könyvtáros

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: