„Minden bizottsági tagnak”

A Helyismereti gyűjtemény egy érdekes darabja a Szabolcs vármegye 1890-1912 közötti közgyűléseinek meghívóit és tárgysorozatait (napirendi pontjait) tartalmazó, kolligátumként összekötött gyűjtemény. A meghívók Minden bizottsági tagnak címmel invitálják a közgyűlésre a tagokat, s tartalmazzák a tárgysorozatot, azaz a megtárgyalandó témákat, pontokba szedve. Egy része sokszorosított kézírással készült, más része írógéppel írva, nagyobb része Jóba Elek nyomdájában nyomtatva. A példányokat a tagok munkapéldányként használták a közgyűlésen, ceruzával, tintaceruzával jelezték, mely napirendi pontokon vannak már túl, melyeket halasztották el vagy vettek le a napirendről, megjegyzéseket fűztek egyes témákhoz, s a lapszélekre, s üres féloldalakra, oldalakra rajzolgattak az itt-ott unalmas ügymenet közben. A bekötött példányok konkrétan Mikecz Dezső későbbi alispán és Mikecz István főjegyző példányai

   minden 2

 

minden 3minden 4

 

minden 5minden 6

 

minden 8minden 9

 

minden 91minden 92

 

A napirendi pontok nemritkán 100 felettiek, s meglehetősen változatosak és változó súlyúak. Egyazon közgyűlésen tárgyalják például Nyíregyháza város 1896. évi számadását, és Lövei Sándor árvaszéki jegyző 6 heti szabadság idő iránti kérelmét vagy Riszdorfer Erzsébet zeneakadémiai növendék segélyezési kérvényét. De közgyűlésen vitatják meg Steinhardt Vilmos kérelme alapján a szabolcsi ünnepélyen fizetetlen maradt 150 teríték árát is. Bár csak címszavakban említ mindent, a kutató helytörténész vagy laikus érdeklődő számára roppant érdekes forrást jelent a századforduló és századelő éveiről.

Trifonovné Karajz Borbála

Gyűjteményszervező könyvtáros

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: