Jan T. Gross: Szomszédok : A jedwabnei zsidók kiirtása

jedwabne

Jan T. Gross: Szomszédok : A jedwabnei zsidók kiirtása Bp. Új Mandátum, 2004

Gyanítom, kevesen tudnak nálunk a jedwabnei zsidók kiirtásáról, holott ez a könyv már 10 éve jelent meg, mint ahogyan az utóbbi évig a kamenyec-podolszki dolgokról sem igen hallottunk, a tanulmányainkból pedig valószínűleg kimaradt.

Az események röviden: 1941. július 10-én a Varsótól északkeletre eső, kb.2500 lakosú Jedwabne településen a lakosság kétharmadát kitevő zsidók meggyilkolását a helyi lakosok előre kitervelték, és sokan sereglettek Jedwabnéba július 10-e hajnalán a távolabbi falvakból is, hogy részt vegyenek benne. Ez a nyolc hónapos szovjet megszállást követően a németek bevonulása utáni második héten történt. A helyszínen tartózkodó néhány német közvetlen részvétele arra korlátozódott, hogy segítettek a bűntény kezdeti szakaszában, amikor a zsidókat összeterelték a piactéren, és összegyűjtötték a helyi lengyel férfiakat, hogy „vigyázzanak rájuk”, majd oldalról fényképezték/filmezték az eseményeket. A nap folyamán mindvégig hol itt hol ott követtek el gyilkosságokat, „az erőszak kakofóniája söpört végig a városon”: a temetőben sírt ásattak többükkel, majd agyonverték őket, az utcákon többeket megköveztek, dorongokkal agyonvertek, a gyermekükkel folyóba menekülő nőknek, miután gyermeküket a folyóba ölték, segítettek hogy magukkal is ezt tegyék, a határba menekülő zsidókat a helyszínen agyonverték vagy visszahajtották a főtérre, a főtéren a botokkal, dorongokkal, vasrudakkal felszerelt férfiak ütötték, verték, közben megalázó mutatványokra, éneklésre kényszerítették az összegyűjtött zsidókat. Végül felmérve, hogy ilyen primitív módszerekkel ennyi emberrel nem tudnak végezni, egy lengyel gazda csűrjébe hajtották őket, a csűrt petróleummal lelocsolták, s rájuk gyújtották. A tömegmészárlás koordinátora a polgármester volt, de a németek beleegyezésével történt.

A tömeggyilkosság áldozata lett kb. 1600 zsidó, nők férfiak, gyerekek vegyest, kb. 100-uknak sikerült elmenekülni, s az egész világháborút kb. tucatnyian élték túl. A lengyel férfilakosság szinte mindegyike részt vett az előre elhatározott pogromban, amire a megszálló németek áldásukat adták, de a helyiek s a környékbeliek hajtották végre. A meggyilkolt zsidók javait azután a helybéliek, főleg a városvezetés és a hangadók s a környékből szekerekkel bejött parasztok eltulajdonították. Az ezt megelőző napokban több környékbeli településen is hasonló pogromok voltak: Radzilowban, Wiznán. Gross minden előzménynek és forrásnak alaposan utánajár, mindent felderít a legapróbb részletig, amit lehet, s mindent inkább kétellyel fogad, nehogy olyat állítson, ami cáfolható, mert számára is hihetetlen, ami történt.

S a tények felderítése mellett őt is elsősorban az foglalkoztatja: miért? Anakronizmus-e 1941-ben, ami történt? Mintha egy Sienkievicz-regény lapjait látnánk megelevenedni. Ez még nem a holokauszt zsidóírtó gépezete – kővel, doronggal, tűzzel-vízzel operál –, de nem is évszázados, atavisztikus zsidógyűlölet, bár az is benne lehet, nem kis részt a falvak legendái, a vérvádak és a keresztény egyház zsidóellenessége okán; ugyanilyen fontos lehet a zsidó javak megszerzésének vágya és lehetősége is. A szovjet és a német megszállás első ízben tette ki a vidéki Lengyelországot a totalitárius rendszerek működésmódjának, s a társadalmat ez kettős tapasztalat demoralizálta, ledőlt az ártatlan emberi lények megölését tiltó kulturális tabu. De ez mind leegyszerűsítés. „Egyrészt látnunk kell benne a rendszert, amely egy előre kialakított terv szerint működött. Másrészt úgy kell szemlélnünk, mint különálló epizódokból formálódó mozaikot, amely a helyi döntéshozók rögtönzéseiből és mindazoknak az isten tudja, milyen indítékaiban gyökerező, belsőleg motívált viselkedésétől függött, akik akkor a gyilkosság helyszínének közelében voltak.”

„De miközben sohasem fogjuk „megérteni”, hogy miért történt meg, világosan látnunk kell a megtörtént dolgok következményeit.”

Pogromok 1945 után is előfordultak Lengyelországban (1945 Krakkó, 1946 Kielce). Azok a lengyelek, akik zsidókat mentettek, később ezt titkolni igyekeztek. Az látszott érvényesnek itt is, amit a német Hontalan táborokban mondtak később a zsidók: a németek (lengyelek) soha nem fogják megbocsátani nekünk, amit velünk tettek. A háború utáni lengyel anntiszemitizmust ez nem kis mértékben magyarázza.

A tömegmészárlás nem merült ugyan feledésbe, 1949-ben,1953-ban kutyafuttában lebonyolított per tárgya volt, s a jedwabneiek s utódaik nem feledhették a történteket, mégis két olyan emlékművet állítottak, amely nem a valót rögzíti. Értelmiségiek, történészek az 1990-es években kezdték vizsgálni a háború alatti, s az egész 20. századi lengyel-zsidó viszonyt, felismerve, hogy a lengyeleknek is be kell vallaniuk önmaguknak a múltat, hogy társadalmi emlékezetébe ne csak saját szenvedésének a tudatát fogadja be, hanem tekintettel legyen másokra is. Agnieszka Arnold „Hol van az én jó öreg Káin testvérem?” címmel dokumentumfilmet forgatott, melyben jedwabnei szemtanúkat is megszólaltatott. E könyv szerzője ekkor szembesült azzal, hogy amit tudott, de elsikott felette, igaz: a gyilkosságok és kegyetlenkedések sorozata után a nap végén szomszédaik tényleg elevenen elégették az összes megmaradt zsidót egy csűrben. S csak reméli, hogy ez volt a legszörnyűbb tömeggyilkosság. A hatvanadik évfordulón a közben felálló Nemzeti Emlékezet Intézete is megerősítette a könyvben feltárt igazságot. Rengeteg írás született pro és kontra, megindult a tisztulási folyamat, talán kezdenek visszavonulni az „ártatlanul szenvedő nemzet” képzetétől egy reálisabb megítélés és mások tiszteletben tartása felé. Vajon meddig jutottak és hol tartanak most? És mi?

Trifonovné Karajz Borbála

Gyűjteményszervező könyvtáros

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: