Fiókkönyvtár-sirató

Még nem tudjuk elhinni, pedig így van: a közgyűlés határozata nyomán bezárt, megszűnt a két legnagyobb múltú, legnagyobb állományú és presztízsű fiókkönyvtár: a Jósavárosi és a Ferenc körúti. Az északi városrész és a jósavárosi lakótelep marad így települési-közművelődési könyvtár nélkül. Maradnak az iskolai könyvtárak az odajáró gyerekeknek, a főiskolai könyvtárak, amelyek nyilvánosak ugyan, de nem a városlakók kiszolgálására vannak berendezkedve sem könyvállományban, sem módszereikben – de azért szívesen várják a lakosokat a jövőben –, és marad a jósavárosi alapítványi könyvtár, amely mint ilyen, egy településrész ellátására nem tekinthető stabil megoldásnak. Az elhatározás és a végrehajtás között egy hét telt el. A könyvtárakat felkereső olvasók a bezárt bejáraton elhelyezett tábláról értesülhetnek: a náluk lévő könyveket a Szabadság téri központi épületbe vigyék vissza, s olvasójegyük érvényes a központi könyvtárra, valamint a megmaradt Vécsey úti és Örökösföldi fiókkönyvtárra.

A Ferenc körúton internetező gyerekek jöhetnek fel a Szabadság térre, a régi törzsolvasók mehetnek a Vécsey közbe kedves könyvtárosuk után. Soltészné Rita ugyanis – aki 30 éve vezeti szeretett könyvtárát – március 1-től ott teljesít szolgálatot, míg a Vécsey utcai tűzrőlpattant kis Szalanicsné Mariann végleg kényszerül megválni olvasóitól. Jósaváros könyvtárosa, Simon Gabriella szintén kénytelen megválni olvasóitól és nyugdíjasokból álló olvasókörétől. Ezúton közvetítem mindhármuk búcsúját, köszönik az olvasók kedvességét, s a sok-sok kedves emlékű órát a könyvtárban, jó volt nekik ott könyvtárosnak lenni.

A fiókhálózat egy hajdani hőskor után az utóbbi 20-25 évben fokozatosan épül le. 1985-ben még 34 fiókkönyvtár volt a városban, a csökkenés 1987-ben kezdődött, szinte évente szűnt meg 2-3 letét, míg 1995-ben 8-ban megállapodni látszott a számuk. (Jósaváros Városmajor>Ferenc körút, Vécsey út, Örökösföld, Kertváros, Oros, Nyírszőlős, Sóstóhegy, Kórház), Az utóbbi 10-15 évben a nyolc fiókkönyvtár nagyobb állományokkal, szakképzett, lelkes, elkötelezett könyvtárosokkal, minőségi szakmai munkával, emellett emberközeli, barátságos, otthonos légkörben az olvasók megelégedésére működött/működik: látja el olvasnivalóval a környék lakóit, biztosítja az újságolvasás lehetőségét, a kulturált környezetet a szabadidő eltöltésére a betérőknek, értelmes időtöltést a gyerekeknek, rendszeres csoportos foglalkozásokat, s végez hagyományos, békebeli népművelői tevékenységet. S a látogatók között egyre több a kényszerű munkanélküli és szegény ember, akik számára van/volt egy olcsó vagy ingyenes hely, ahova még betérhettek, és kulturáltan, tartalmasan tölthették el az idejüket, ahol a kulturafogyasztásban egyenlőnek érezhették magukat.

A Jósavárosi fiókkönyvtár 1980-ban alakult az új lakótelepen, hogy annak olvasási, kulturális igényeit kielégítse, s hamarosan a legnagyobb területű és állományú könyvtár lett a fiókok között. Most 25 782 könyv és 40 féle újság marad ott a könyvtárban. Tavaly 400 új kötettel gyarapodott az állománya. A beiratkozott olvasók száma: 658, 2011-ben 8 196 látogatója volt, 22 040 könyvet kölcsönöztek ki az olvasók és 13 057 könyvet vettek kézbe a kézikönyvtárból. A könyvtáros, Simon Gabriella 34 foglalkozást tartott, s a lelkes nyugdíjas olvasóiból álló Olvasókörrel havonta jöttek össze.
Álljon itt a könyvtárosok neve, akik 31 évig működtették a lakótelepi könyvtárat:
Hudák Ilona, Horváthné Csáki Katalin, Széles Miklósné, Herman Gáborné, Márföldi Béla, Drégelyi Mihályné, Hudák Dezsőné Irénke, Vonáné Szűcs Jolán Panni, Hegedüs Csabáné Gyöngyike, Csele Endréné, Antal Erika, Tóthné Ráski Dóra, Simon Szilvia, Simon Gabriella. S a mai Olvasókör mellett emlékezzünk a régebbi Kincskeresők klubjára és a Jel-Kép-Kör nevű művelődési kisközösségre is, mely a könyvtár kebelében működött.

A Ferenc körúti könyvtárban két régebbi könyvtárat is siratunk.
A régi „Kun Béla utcai”, később „Erdősori” fiókot, amely ebben a helyiségben volt az elődje, s leghosszabb ideig Nagy Mihályné Mártika volt benne a könyvtáros. Nyugdíjazása után 1995-ös bezárásig itt teljesített szolgálatot Drégelyi Mihályné, Szász Anikó majd Dicső Katalin. Ezután hét évig zárva volt az épület. Majd három évre elfoglalta a Gyermekkönyvtár, amíg a Szabadság téri épületet átépítették. S itt jön a képbe egy másik könyvtár, amelyet most utólag szintén elsirathatunk: a Városmajori fiókkönyvtár. Ez 1974-ben alakult a Városmajor utcában, az ott lévő művelődési házzal egy épületben. Egy csendesebb környéken, de iskolákkal körülvéve, folyamatosan növő állománnyal, területtel és olvasói létszámmal volt a környékbeliek kedvelt helye. Könyvtárosai: Tóth Istvánné, Machán Frigyesné, és 1982-től Soltész Mihályné Rita. Gyesen töltött ideje alatt, s később mellette kisegítőként többen is dolgoztak még a könyvtárban: Farkas Jánosné, Mihály Lászlóné, Herman Gáborné, Szabó Krisztina, Pálóczy Péterné, Trifonovné Karajz Borbála, Biczák Lászlóné, Puskás Edina. 2005-ben a Gyermekkönyvtár visszaköltözött a felújított Szabadság téri épületbe, s ekkor az a döntés született, hogy a Városmajor utcáról költözzön ide erre a frekventáltabb helyre a fiókkönyvtár. Soltészné Rita nehéz szívvel vált meg a régi helytől és olvasóktól, de megtörtént az átköltözés, s mostanra itt is kialakult a törzsközönség, a könyvtár és a lakónegyed szimbiózisa, évről évre nőtt a látogatottság, csoportosan jöttek az óvodások, a könyvtár beágyazódott a városrészbe. 2011-ben 573 beiratkozott olvasója, 10 514 látogatója volt, 14 037 könyvet kölcsönöztek ki, és 7 632 kézikönyvet forgattak az olvasók. 3 866-an interneteztek a számítógépeknél. A gyerekek megszerették a könyvtáros szuggesztív előadásait-foglalkozásait. Helyettesítőként sokszor találkoztak az olvasók Suller Zoltán könyvtárossal is. Az állomány 20 744 könyvből és 44 újságból állt. 2011-ben 420 új kötet volt a gyarapodás.

Nem hallgathatjuk el, úgy érezzük, hogy élhető emberi körülményeink csorbulnak, hogy közös városi múltunkból hullik ki egy darab, hogy az egyes ember, jelen esetben könyvtárhasználó szempontjai, érdekei, méltósága marad figyelmen kívül.

A cél a széttagolt rendszer racionalizálása volt, holott a fiókhálózat lényege éppen a széttagolódás, a helyben történő szolgáltatásnyújtás.

Kérjük a két könyvtár olvasóit, ha kényelmetlenebb is, ne szakítsák meg könyvtári tagságukat, jöjjenek a Szabadság téri központi könyvtárunkba, vagy a Vécsey úti illetve Örökösföldi fiókkönyvtárba. A megszűnt fiókkönyvtárak utáni fájó szívvel, de szeretettel várjuk Önöket!

Trifonovné Karajz Borbála

Gyűjteményszervező könyvtáros

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: