Márai-program a könyvtárban

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) miniszterének döntése értelmében elindított Márai-program keretében könyvtárunk értékes szépirodalmi alkotásokkal, gyermek- és  ifjúsági könyvekkel gazdagodott. A technikai lebonyolítás a Könyvtárellátó (KELLÓ) feladata.

A könyvek katalogizálása, leltározása során nagy örömömre szolgált, hogy nemcsak a felnőtt kölcsönző és az olvasóterem állománya gyarapodott ezáltal, de a fiókkönyvtárakba is szép számmal került a könyvekből. A kapott gyermek- és ifjúsági irodalom nagymértékben elősegítette a sóstói fiókkönyvtárban elinduló baba-mama klub működését, valamint a nyírszőlősi fiókkönyvtárban a gyermekkönyvek iránti igény kielégítését.

A programban érintett minden könyvet a következő logóval láttam el:

A teljesség igénye nélkül említek itt néhány címet a fajsúlyosabb felnőttirodalom köréből: az In memoriam sorozat könyvei, amelyek egy-egy híres magyar író, költő életútját, munkásságát mutatják be, a Nyugat képeskönyv, ahol a gazdag fényképanyag, a Nyugat szerzőinek műveiből vett idézetek által kibontakozik előttünk egy igazán impozáns élettörténete a folyóiratnak. Számomra a legkedvesebb, legbohókásabb könyvnek az Elejtett szavak bizonyult Tánczos Vilmos tollából, amelyből a ízes, csípős székely nyelv rejtelmei, valamint az adott nép világképe bontakozik ki, ahogy azt az alcím is sugallja: Egy csíki székely ember nyelve és világképe.

A gyermekkönyvek közül ugyancsak a teljesség igénye nélkül kerül ide leírásra néhány cím: a Hajnali csillag peremén című kötet Kovács András Ferenc verseit tartalmazza, amit nemcsak gyermekek, de felnőttek is nagy örömmel forgathatnak. A Mesék az operaházból című könyvben pedig a komoly operák és balettek történeteit olvashatják a kíváncsi gyermekek leegyszerűsített formában.

Bízom benne, hogy a könyvtárunkban fellelhető könyvek közül ezeket is megelégedéssel, szeretettel, örömmel forgatják majd gyermek és felnőtt olvasóink.

Hozzászólás

%d blogger ezt szereti: