2015. évfolyam

Olvasd el:
Tartalom:

50 ÉVES A SZEMLE

Karádi Zsolt: Felmutatni a régió szellemi gazdagságát 3

Németh Péter: A Szabolcsi-szatmári Szemle korának lapja volt. A Hársfalvi-korszak (1964–1984) 4

Galambos Sándor: Lételeme a folyamatos megújulás. A Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 3. ciklusa (1985–2003) 11

László Gézáné: A Szabolcs-szatmár-beregi Szemle bibliográfiai leírása 16

TÖRTÉNELEM

Nagy Levente: Konzervatív hajlam – társadalmi rend 19

Tóth Bálint László: A magyarországi kommunista diktatúrák egyházfóbiája a hidegháború alatt 33

INTERJÚ

Marik Sándor: „Szellemi, lelki átalakulásra van szükség!”. Interjú Veres András püspökkel,a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével 51

HELYTÖRTÉNET

Bordé Katalin: A Nyírvidék a történelem viharában. A Nyírvidék és utódlapjai története 1918-tól 1944-ig 65

Jakab Attila: „Hogy a Jövő számára feledésbe ne merüljön…”. Adatok a Balkány-kecskéspusztai Gencsy Ferenc-féle síremlék történetéhez 78

NYELVÉSZET

Révay Valéria: A Várday család levelezései 101

IRODALOMTÖRTÉNET

Bakajsza András: Rákos Sándor Nyírsége (előhang egy készülő breviáriumhoz) 116

Jánosi Zoltán: Kilencven éve született Nagy László Kossuth-díjas költő. Ünnepi beszéd az évforduló esztendejében 123

SZÉPIRODALOM

Kelecsényi László: A restiben (egyfelvonásos) 128

KIÁLLÍTÁS

Puskás Bernadett: Szepessy Béla kiállítása 139

SZEMLE

Találkozások Mátészalkán. Pénzes Ottó új kötetéről (Futaky László) 144

Művészet és vallás a Felső-Tisza-vidékén (Marik Sándor) 145

A mesélő fölmérése (Antal Balázs) 149

 

Antall István az idei Ratkó József-díjas 152

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

LUBY MARGIT EMLÉKEZETE

Kiss Kálmán: Luby Margit és Nagyar 3

Cservenyák László: Benedekfalvi Luby Margit (1885. november 13 – 1976. július 18.) 8

Ratkó Lujza: Ember a tudósok között. Luby Margit néprajzi hagyatéka 12

Németh Péter: Luby Margit emlékezete 18

Kujbusné Mecsei Éva: Női sorsok Szatmárból. Luby Zsigmondné Ilosvay Katalin élete írásos hagyatéka tükrében 22

 

TÖRTÉNELEM

Takács Péter: Üzent a király. Szabolcs megye civil lakossága az I. világháború kezdetén (2. rész) 29

N. Szabó József: A Magyar Kommunista Párt és a tudományos elit 1944 őszétől 1945 őszéig 43

 

FÖLDRAJZ: Kormány Gyula. A meteorológiai megfigyelések Nyíregyházán 56

 

IRODALOM

Lajtos Nóra: Sánta Ferenc „újrahangolt” novellái 68

Babosi László: „Pálcája kiegyenesített villám”. Ratkó József Bartók című verséről 78

 

CIVILSZFÉRA

Szilágyi Péter: „A regionalitás világából az egyetemes értékek felé”. Tízéves a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület 90

 

INTERJÚ

Marik Sándor: A véletlen pályaválasztástól a nagydíjig. Beszélgetés Balázs Attilával a munka iránti alázatról, a fotózásrólés díjakat nyert fényképeiről 99

 

SZÉPIRODALOM

Nagy Zsuka: dúcok; kavicsok 115

Oláh András: félelemmel; eltévesztettelek; csönd 116

 

SZEMLE

A próza virágai. A próza virágai Ratkó József válogatott prózai munkái (Perger Éva) 118

Mi történt velünk? (Reszler Gábor) 121

Mondjon bármit is Könyves Kálmán király… (Hamar Péter) 125

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

2015-2 borító 

I. VILÁGHÁBORÚ

Takács Péter: Üzent a király. Szabolcs megye civil lakossága az I. világháború kezdetén (1. rész) 3

Jakó János: Kötelező fémbeszolgáltatás Nyíregyházán az I. világháború idején. (a Nyírvidék korabeli tudósításai alapján) 17

TÖRTÉNELEM

Reszler Gábor: A totális államok önképe 21

FÖLDRAJZTUDOMÁNY

Frisnyák Sándor: A nyíregyházi földrajztanárképzés öt évtizede (1964–2014) 28

IRODALOMTUDOMÁNY

Kemény Gábor: A „tárgyias” Krúdy 37

ÉPÍTÉSZET

Kulcsár Attila: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye modern templomai 46

FILM

Hamar Péter: Egy művész tévelygése az eszmék országútján. Az emigrációból hazatért Balázs Béla részvétele a világháború után újrainduló magyar filmgyártásban 61

INTERJÚ

Marik Sándor: Lényeket teremt a virtuális térben. Beszélgetés Pintér Aninával. Nyíregyházáról Rómán, Londonon át Hollywoodig – és onnan Budapestig 73

NEKROLÓG

Jánosi Zoltán: Egy mondat a küldetésről. Antall István emlékére 89

IRODALOM

Antall István: Trákia költő, műfordító fia. Gencso Hrisztozov lírai honosodása Magyarországon 91

Gencso Hrisztozov: Alszik a Tisza holt ága; Szigliget (versek) 92

Lajtos Nóra: Lélekkapuk (lírai jegyzetek a pszichiátriáról) 94

Julia Nakova: A reggel folyóillatot áraszt, avagy utazás a Jugrai-nap felé 96

Hornyák Balázs: Szabadulás 105

LAUDÁCIÓ

Zsoldos Attila: Németh Péter a Rómer Flóris Emlékérem kitüntetettje 107

KIÁLLÍTÁSOK

Gerliczki András: Meddig tart egy pillanat? Karádi Zsolt és Karádi Nóra Lilla kiállítása elé 109

SZEMLE

Új néprajzi monográfia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről (V. Szathmári Ibolya) 111

Magasiskola. Egy lokálpatrióta a világban (Galambos Sándor) 115

Elégedetlenkedő magyarok Európa színpadán. A Rákóczi-szabadságharc a nézők szemével (Sipos Ferenc) 117

Forráskiadvány a szatmári Vécseyekről (Czövek István) 122

Nyelvünk 800 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal (Sebestyén Zsolt) 125

 

Helytörténeti pályázat 128

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

Borító 2015 1

DRÁMÁK

Szokolai Brigitta – Tasnádi Csaba: Drámaíróverseny Nyíregyházán.Egressy Zoltán, Forgách András, Pozsgai Zsolt pályaművei elé 3

Egressy Zoltán: Comeback 5

Forgách András: Krammer 17

Pozsgai Zsolt: Riport a pesti gyerekekről – 1908.(Riport a pesti gyermekről – 1923) 30

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Jánosi Zoltán: Laudáció Töröcsik Mari életművéről 42

Karádi Zsolt: „… magyar lenni büszkeségem volt, s lesz örökre…” 44

1514  EMLÉKEZETE

Gulyás László: A jobbágyság szabad költözése a középkorvégi Felső-Tisza vidéken 49

C. Tóth Norbert: A keresztesek útja Budától Nagylakig 60

Neumann Tibor: Szapolyai János és a Dózsa-féle parasztháború 75

Németh Péter: Lázadók voltak-e a Vetésiek 1514-ben? 84

Véber János: A Dózsa-féle parasztfelkelés humanista stílusban írt levelekben 93

Mikó Gábor: Kora újkori másolatgyűjtemények szerepe középkori törvényeink kiadásakor 97

 

MÚLTIDÉZŐ

Sipos Ferenc: A Rákóczi-szabadságharc lappangó forrásai Szabolcs vármegye levéltárában.Egy dokumentum Szatmár várának kapitulációjához (1705) 109

Bordé Katalin: Kner Imre helye korának könyvművészei és tipográfusai között.Emlékezés a 125 éve született világhírű könyvnyomdászra 122

 

MŰEMLÉKVÉDELEM

Balogh András – Deák Attila: Középkori Templomok Útja.Innováció a középkori templomaink megismertetésében 131

 

MÉDIAVILÁG

Bruszel Dóra: Sztár vagy celeb?A hírnév vizsgálata a populáris kultúrában 143

 

JAZZTÖRTÉNET

Polai György: Egy „talált tárgy” elé… Szabados György előadása Nagykanizsán 150

Szabados György: Ornette Coleman, John Coltrane és Don Cherry 152

 

INTERJÚ

Marik Sándor: „Az új pénz születése mindig ünnep”. Gaál Ferenc vezérigazgató a magyar pénzverés ezeréves múltjáról és jelenéről 168

 

SZÉPIRODALOM

Kováts Judit: Hol a haza? Részlet az Elszakítva munkacímű regényből 184

Potozky László: Éles (regényrészlet) 192

Nagy Zsuka: a kezed; túl a hegyen (versek) 196

 

SZEMLE

Könyvtrilógia Kékcséről (Zsirai László) 198

Kísérletek a megragadhatatlan megragadására. Tanulmányok Krúdy

Gyuláról (Antal Attila) 201

Emlékkönyv a múzeumalapítóról. Molnár Mátyás (Reszler Gábor) 206

Online elolvasom »

^ Tetejére