2014. évfolyam

Olvasd el:
Tartalom:

 

 

 

 

címlapA NAGY HÁBORÚ 1914–1918

Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára 3

Takács Péter: Harangkondítástól az ágyúdörgésig. A Nagy Háború Szabolcs vármegyei hátországa I. 5

Bene János: Huszárroham Buczacznál. A nyíregyházi császári és királyi 14. huszárezred tűzkeresztsége 1914. augusztus 23-án 24

Nagy Dóra: „Mindnyájatokat sokszor csókol Kálmán”. Vitéz Mikecz Kálmán I. világháborús levelei 32

Henzsel Ágota: Részletek Kiss Ernő I. világháborús feljegyzéseiből 40

TÖRTÉNELEM

C. Tóth Norbert: Bátori (I.) István országbíró második felesége és az erdélyi Bátori birtokok. A Betleni család az ecsedi Bátoriak életében 49

N. Szabó József: A Magyar Kommunista Párt és az orvosok a II. világháború utáni rendszerváltozás idején (1945–1946) 59

JELEN

Jóna György: A területi tőke alakulása a legkeletibb kistérségekben 65

INTERJÚ

Marik Sándor: Álljuk a versenyt a globális almapiacon. Beszélgetés Pethő Ferenc professzorral 75

IRODALOMTÖRTÉNET

Hamar Péter: Az utolsó utáni betyár az utókor ítélőszéke előtt 88

Szilágyi Péter: Kürti-reflexiók 95

SZÉPIRODALOM

Kürti László: köszöntő; a babám  100

Csabai László: Ulrich Schaffhausen és a porosz neokantiánus őrmesterlíra; Rezeda Kázmér siratja a Mestert 101

M. Szlávik Tünde: Hahó, Szindbád!; Ha majd elvirít a gyöngyvirág 106

KIÁLLÍTÁSOK

Pethő József: Emlékmű a szívünkben. Katona Béla szobránál 109

Viga Gyula: Frisnyák Sándor köszöntése 111

Babosi László: „Minden emberben fa lakik”. Endresz Ágnes kiállítása elé 115

RECENZIÓ

Régi(j)ók vonzásában. Egyén és világegész. János István válogatott tanulmányai (Nagy Balázs) 118

A változás kultúrái. Művészet, média és rendszerváltozás (Bruszel Dóra) 122

Szegények és gazdagok. Magyar hétköznapok a 20. század második felében (Galambos Sándor) 127

Folyók, tavak varázsa (Marik Sándor)  129

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

EMLÉKEZÉS RATKÓ JÓZSEFRE

Bugya István : „a szabadság és a szerelem hologramja…”.Ratkó József szobra előtt 3

Babosi László: „Irodalom = élet” . Ratkó József és Margócsy József levélváltásai 7

Kövesdi Ágnes (összeáll.): „mert Ének, s így elpusztíthatatlan”. Hommage à Ratkó József  25

„Szolgálni fénnyel és erővel”. Kerekasztal-beszélgetés Ratkó Józsefről – Antal Attila, Antal Balázs,

Babosi László, Béres József, Gerliczki András, Karádi Zsolt  43

Marik Sándor: „Az írás olyan volt neki, mint az isteni kinyilatkoztatás”

Interjú Ratkó Józsefről Antall István irodalmi szerkesztővel 54

TÖRTÉNELEM

Elek Ottó: „Meg kell békélni a szocializmussal…”. A népi írók titkosszolgálati megfigyelése a Kádár-korszakban  65

KÖNYVMŰVÉSZET

Bordé Katalin: Haiman György, a Kner-örökség továbbvivője  72

NÉPRAJZ

Bodnár Zsuzsanna: „Fehér gyász, fekete gyász”. Halotti szokások, temetési szertartások

a régi faluban  82

HELYTÖRTÉNET

Ilyés Gábor: „Benczúr mester közöttünk van”. A festőfejedelem nyíregyházi emlékezete 89

IRODALOM

Jánosi Zoltán: „Örökzöld trón a hóesésben”. Laudáció Tóth Erzsébet életműve előtt  102

Tóth Erzsébet: És elfelejtették… Széljegyzetek Sinka Istvánról  107

F. Szakál Sándor: Kempis Tamás emlékének, Elmartalak  110

SZEMLE

Tankönyv a székelyek történetéről (Takács Péter) 111

Azt ciripelik a tücskök, hogy megjelent… Sóstóhegy. Nyíregyháza városnegyede (Kujbusné Mecsei Éva)   119

Alakzat és jelentés (Cs. Jónás Erzsébet) 121

BIBLIOGRÁFIA

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja irodalma. 2014. január 2–2014. június 30. (Összeállította: Tóth-Czakó Andrea)  126

Borító 2014-3

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

2014/2

TÖRTÉNELEM
NÉMEDI GUSZTÁV :TISZA ISTVÁN ÉS A KÁLVINISTA POLITIKAI ETIKA
TAKÁCS PÉTER: EÖTVÖS MIHÁLY LEVELEI WESSELÉNYI MIKLÓSNAK

IRODALOMTÖRTÉNET ÉS MÉDIA
MINYA KÁROLY: A KORTÁRS MAGYAR DRÁMA NYELVHASZNÁLATA
ANTAL ATTILA: KÖLTŐI HÍVSÁGOK HATALMA. LÁSZLÓFFY ALADÁR: HABZÁS
BRUSZEL DÓRA: RÚZSA MAGDI, A MODERN HŐS. EGY ELVARÁZSTALANÍTOTT ÉLETÚT A NŐI MAGAZINOK HASÁBJAIN

MÚLTUNK
FUTAKY LÁSZLÓ: FUTAKY ISTVÁN NYELVÉSZPROFESSZOR MUNKÁSSÁGA DOKUMENTUMOK TÜKRÉBEN
SZ. KÁNTOR ÉVA: A NYÍREGYHÁZI EGYHÁZKÖZSÉGEK GYÖNGYSZEMEI. A SZENT GYÖRGY MAGYAR ORTODOX EGYHÁZKÖZSÉG
JÁNOSI ZOLTÁN: RÁKÓCZI FERENC ARCKÉPE. II. RÁKÓCZI FERENC SZÜLETÉSÉNEK 338. ÉVFORDULÓJÁN

ZENE
TURI GÁBOR: AMERIKAI JAZZNAPLÓ
Pályázati felhívás

INTERJÚ
BABOSI LÁSZLÓ: A KOPORTOSTÓL A TORCELLÓI KRISZTUSIG. BESZÉLGETÉS BALÁZS JÓZSEF ÍRÓ ÖZVEGYÉVEL, BALÁZSNÉ FODOR KATALINNAL

IRODALOM
BALÁZS JÓZSEF: RÓZSÁK; VARJÚ GŐZFÜRDŐBEN; HŰSÉG
ÁRON ATTILA: PIPACSVIRÁG
ÁCS ZOLTÁN: ALEXAMENOS SEBETE THEON
FISCHER BOTOND: KAFFKA MARGIT HALÁLÁRA
VÁRADI NAGY PÁL: VAN VALAHOL VAN
NAGY GERGELY LÁSZLÓ: VALAMI VOLT
GERLICZKI ANDRÁS: BELVÁROS

KIÁLLÍTÁSOK
ABY SZABÓ CSABA: BÁNSZKI TAMÁS EMLÉKKIÁLLÍTÁSA
LÁSZLÓ GÉZÁNÉ: BÁNSZKI TAMÁS TARPÁN
ANTALL ISTVÁN: A NEMZET EMLÉKEZETKIESÉSE. CSUTKAI CSABA FÉNYKÉPEINEK JELENVALÓSÁGA

SZEMLE
HAMAR PÉTER: AZ IGAZGYÖNGY-KERESÉS IGÉZETÉBEN
SZABÓ GÉZA: KISEBBSÉGTÖRTÉNET. KÁRPÁTALJA-ISMERET FELSŐFOKON

Felhívás. Emlékezzünk a holokausztról 132
A borítón Bánszki Tamás Tarpa című képe látható.

szemle_2014_2

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

2014/1

KRÚDY GYULA EMLÉKEZETE
Fráter Zoltán: Az óbudai Carmen
Gintli Tibor: Anekdotikusság és asszociatív szövegszerkesztés
Karádi Zsolt: „… utolsó, legelső cigány” . Krúdy Gyula alakja a magyar lírában
Pethő József: Az „első” Krúdy-kötet. A Nyíri csend stílusáról és életműbeli helyéről
Kemény Gábor: Az „impresszionista” Krúdy

TÖRTÉNELEM, FILM, IRODALOM
Hamar Péter: Töprengés Dózsa György 1514-es parasztfelkeléséről, Kósa Ferenc Ítélet című filmjéről és a forradalom fogalmáról
Nyilas Ágnes: Murakami Harukiról feketén-fehéren. A színtelen Tazaki Cukuru és zarándokévei

NYELV ÉS TÁRSADALOM
Kökényesi Nikoletta: A közéleti beszéd újabb műfaja, az évértékelő beszéd és annak sajtóbeli tükröződése
Tar Ferenc: Romák a népszámlálás tükrében

INTERJÚ
Babosi László : A zene transzcendens boldogsága. Beszélgetés Szabó Sándor gitárművésszel, zeneszerzővel

SZÉPIRODALOM
Tóth Erzsébet: Hosszú hétvége
Oláh András: kivétel; kapkodó reggel; tőled loptam; crescendo
Lajtos Nóra: A Szilárdtalan Lét epitáfiuma

NEKROLÓG
Hamar Péter: Elment egy siratnivaló, igaz ember. Borbély Szilárd halálára
Imre László: Borbély Szilárd búcsúztatása

KIÁLLÍTÁSOK
Szepessy Béla: Kháron – Kísérő. Antall István kiállítása
Bene János: Nyírségi csendes ősz (Hommage à Krúdy Gyula). Karádi Zsolt kiállítása elé

Könyvismertetés
Krúdy kihagyásos. Csabai László Szindbádja Szibériában (Antall István)
„Bárcsak enyém lenne az egész világ!” (Mizsur Katalin)

szemle_2014_1

Online elolvasom »

^ Tetejére