2012. évfolyam

Olvasd el:
Tartalom:

2012/4

FALAK ÉS VÁLASZTÓVONALAK
Kaposi Zoltán: Gazdasági választóvonalak a magyarországi arisztokrácián belül a dualizmus korában 3
Reszler Gábor: A totalitárius rendszerek és a társadalmi tér választóvonalai 15
Jobst Ágnes: Vasfüggöny – határnyitás – menekültügy. A határ mint entitás és a vasfüggöny szimbóluma 23EGY FŐÚR A 16. SZÁZADBÓL
Sípos Ferenc: „… a békébe háborúk és viszályok keverednek…” Portrévázlat Bátori II. András tárnokmesterről 42INTERJÚ
Marik Sándor: Feltárulnak a világűr titkai. Beszélgetés Márka Szabolccsal, a New York-i Columbia Egyetem Nyíregyházáról származó kutató-oktatójával 59VALÓSÁG
R. Fedor Anita – Fónai Mihály: Kisgyermekes nők foglalkoztatási jellemzői és a családtámogatások igénybevétele 71
P. Lakatos Ilona – T. Károlyi Margit: A trianoni határ mint nyelvi és mentális határ 87IRODALOM
Karádi Zsolt – Forgách András: „Egy író ott kezdődik, hogy önmagát nem kíméli”. Forgách András Móricz Zsigmondról, Petri Györgyről, Bódy Gáborról 100
Forgách András: Az Előadás 110
Bíró Zoltán: Czine Mihály. Laudáció a Magyar Örökség Díj átadásán 113SZEMLE
Régi romlás mai tükörben. Monográfia Szerémi Györgyről és munkájáról (Antal Attila) 115
Kövek között. Nyíregyháza zsidó emlékei – képekben elbeszélve (Kántor Éva) 117
Pénzes Ottó két kötetéről (Futaky László) 120

BIBLIOGRÁFIA
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről és Kárpátaljáról szóló tanulmányok és cikkek válogatott bibliográfiája, 2012. augusztus 1 – 2012. december 31. 124

szemle_2012_4

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

2012/3

ÍRÁSOK A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARCRÓL
Kovács Ágnes: Sikerek és kudarcok Esze Tamás pályáján, kapcsolatai tükrében 3
Henzsel Ágota: Szatmár vármegye működése a Rákóczi-szabadságharcban 13
Mészáros Kálmán: Szabolcsi tisztek és altisztek Károlyi Sándor lovasezredében (1703–1711). Merítés egy adatbázisból 19
Rittling László: Eszterházy Antal levelei a szabadságharc végéről 29
Ilyés Gábor: Rákóczi-emlékjelek a történelmi Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegyék területén 41

HELYTÖRTÉNET
Mohácsi Endre: „… az magyar úgy termett az hadakozásra, mint az madár az repülésre”. Adalékok a tiszántúli kapitányság történetéhez az 1610-es években 57
Kujbusné Mecsei Éva: Valós és virtuális falak a 18–19. századi Nyíregyházán 63

IN MEMORIAM JÁNOS ISTVÁN
Jánosi Zoltán: Hazátlan temetők. Szabálytalan levél János Istvánnak 73
Nagy Zsuka: Albatrosz(ok) a dobozban. Underground tanítók és alternatív intézmények a Bessenyei György Tanárképzőben, abban az évtizedben, mikor biztosan történt valami… 77
Bertha Zoltán: Psalmus Transsylvanicus. Vallási, biblikus képzetformák az újabb erdélyi magyar lírában 80
Karádi Zsolt: „… még kell a szerelem”. Kálmán Kata feljegyzései Móricz Zsigmondról 93
Antal Attila: A megváltatlanság sejtelme 100

INTERJÚ
Marik Sándor: MTESZ-jubileum változó helyzetben. Beszélgetés Scholtz Bélával és Losonczi Lászlóval 104

IRODALOM
Antall István: A minőség magasában. Kalász Márton zárvatermő költészete 116
Kalász Márton: E nyelv bűvöletében; Át a pallón; A költészetről; Parainesis 117
Nagy Gergely László: Gondolatkísérlet; Rejtsd magad…; Urizapi és Epakho 120

SZEMLE
„A birodalom visszavág”. Az 1956-os magyar forradalmat követő szovjet megtorlás kárpátaljai dokumentumait bemutató kötetről (Völgyesi Zoltán) 122
Életminőség Nyíregyházán, 2008–2010 (Fónai Eszter) 126
Bényei József: Debreceni színházművészek, 1780–2000 (Erdei Sándor) 130
„… Egernek ősz galambja”. Emlékkötet Samassa József bíboros, egri érsek halálának századik évfordulójára (Csermely Tibor) 133

BIBLIOGRÁFIA
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kárpátalja irodalma. Önálló művek válogatott bibliográfiája, 2012 (Tóth-Czakó Andrea) 135

szemle_2012_3

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

2012/2

ÖTVENÉVES A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA
Sallai József: Ötvenéves a nyíregyházi tanárképzés 3
Marik Sándor: Rektorok az ötvenéves főiskoláról 14
Nevek és számok a főiskola első évéből 28

A TÖRTÉNELEM SZEMÉLYES FORRÁSAI
Kövér György: A történetíró személyes forrásai 30
Kovács Ágnes: A Károlyi Sándor és Barkóczy Krisztina levelezése 40
Katona Csaba: A kacér és a szende: Slachta Etelka és Kölcsey Antónia naplóinak értelmezései 52

ISKOLÁK ÉS HATÁROK
Polyák Marianna: Munkács görög katolikus elemi iskolája a XIX. században 61
Hüse Lajos: A nyíregyházi iskolacsengő messzire hallatszik. Egy inkluzív nevelést támogató nemzetközi program hatásvizsgálata 78

IRODALOM
Csabai László: Az istenek a földre szállnak (részletek a Szindbád Szibériában című regényből) 89
F. Szakál Sándor: Vaskígyó 120
Mogyorósi László: Kávéház Csend & Élet; Várakozóállás; alkalom 122

SZEMLE
Krúdy asszonyai (Endresz Ágnes) 124
Szomory Dezső rózsabimbója (Hamar Péter) 125
A magyar érdekű szlavisztika kiváló művelője (Abonyi Andrea) 128

BIBLIOGRÁFIA
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről és Kárpátaljáról szóló tanulmányok és cikkek válogatott bibliográfiája 2012. január 1. – 2012. június 30. 132

szemle_2012_2

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

2012/1

TARTALOMJEGYZÉK
Bevezető (KARÁDI ZSOLT) 3
MÓRICZRÓL BÖRVELYEN:
NAGY ZSUKA Kenyér (Móricz-monológ 012) 4
BARANYAI NORBERT „… legyen úgy, ahogy az asszony akarja”(?) (Hatalomszerzési mechanizmusok A galamb papné házasságtörténetében) 5
HAMAR PÉTER Az Égi madár-téma három variációja Móricz műveiben
SZILÁGYI PÉTER „Papnak indult lélek”, avagy A fáklya móriczi homiletikája 16
GERLICZKI ANDRÁS Korpacibere. Móricz Zsigmond Tragédiájának gasztrokulturális vonatkozásai 33
OZSVÁTH SÁNDOR „Mint Máté tehene az úton”

IRODALOM
ÁCS ZOLTÁN versei 42
NAGY ZSUKA versei 45
OLÁH ANDRÁS versei: merénylet; már nem 48
KOVÁTS JUDIT Megtagadva (regényrészlet) 49
MISKA JÁNOS Egyetemi élet és egy év gyakorlat 61
MÁRIÁS JÓZSEF „A mi kanadai emberünk: Miska János” 70
BAKÓ ENDRE írása Bessenyei Györgyről
FUTAKY LÁSZLÓ írása Ratkó Józsefről

INTERJÚ
MARIK SÁNDOR beszélget ZÖLDI LÁSZLÓval

HELYTÖRTÉNET
NÉZŐ ISTVÁN írása Virág Ferencről

SZEMLE
Íróportrék (KŐRÖSI ZOLTÁN) 123
Az eszlári dráma (RESZLER GÁBOR) 124
A Nyíregyházi Városvédő Egyesület huszonöt éve (BÁNSZKI HAJNALKA) 127

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG IRODALMA
(TÓTH-CZAKÓ ANDREA) 129

szemle_2012_1

Online elolvasom »

^ Tetejére