2009. évfolyam

Olvasd el:
Tartalom:

MONOGRÁFIA

Bene János: Az utolsó békeévek 479

TÖRTÉNELEM

C. Tóth Norbert: Egy szabolcsi összeírás margójára. Adatok az 1458–

1459-es évek politikatörténetéhez 510

MÚLTIDÉZŐ

Lupkovics György: Egy 1956-os kémtörténet KGB-s iratai 520

IRODALOM

Babosi László: Ratkó József életrajza III. rész 525

INTERJÚ

Marik Sándor: Európa fogy, a világ gyarapodik. Beszélgetés Demény Pál,

nyíregyházi születésű amerikai demográfussal 555

VALÓSÁG

Fábián Gergely: Életminőség Nyíregyházán. Jövedelmi helyzet, egyenlőtlenségek

és egészségi állapot 569

Huszti Éva: Társas kapcsolatok Nyíregyházán 590

SZEMLE

Tanulmányok a 18–19. századi szlovák telepítésekről (Bura László) 607

Egy küldetéses ember (Nagy Ferenc) 609

Illetlen megjegyzések (Pethő József) 611

A közjáték után folytatódik a darab (Hamar Péter) 613

BIBLIOGRÁFIA

Bibliográfi a 2009. április 1–szeptember 30. 617

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

MONOGRÁFIA

Kujbusné Mecsei Éva: A privilegizált mezővárosi korszak. Szabad királyi

város helyett szabad és privilegizált mezőváros 327

Bene János: A millennium bűvöletében. Az „előre törekvő város” 352

TÖRTÉNELEM

Jakab Attila: Hóhérpallos a nyíregyházi Jósa András Múzeumban 377

IRODALOM

Babosi László: Ratkó József életrajza II. rész 385

évforduló

Halász Péter: Száz esztendeje született Morvay Péter, az Ecsedi-láp kutatója 410

Morvay Péter: Az Ecsedi láp 415

INTERJÚ

Marik Sándor: A madarak tudósa. Beszélgetés Szép Tiborral, megyénk új

akadémiai doktorával 429

MÚLTIDÉZŐ

Tóth Sándor: Munkácsy Nyíregyházán 441

Bordé Katalin: A Nyíregyházi Rotary Club története 447

Tatai Zoltán: A pöttyös labdától a pneumatikáig. Személyes emlékek

a megye iparosításának múltjából (4.) 453

EMLÉKEZÉS

Sipos Ferenc: A forráskiadást tekintette élete legfőbb szakmai céljának.

Végső búcsú Bánkúti Imre történész-muzeológustól 459

SZEMLE

Szomszédolás a szatmári szellemi tájakon (Máriás József) 463

„Se kovásza kenyerének, se vize malmának” (Cservenyák László) 471

Arisztokraták régen és ma (n. p.) 472

A bolognai folyamat Közép-Európában (Nagy Péter Kristóf) 474

Karádi Zsolt képeihez (Tasnádi Csaba–Sediánszky Nóra) 475

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

MONOGRÁFIA

Bene János: Nyíregyháza az 1880-as években 203

ÉVFORDULÓ

Kemény Gábor: Krúdy Gyula ismeretlen regénye 227

Fráter Zoltán: Negyven év 234

Gintli Tibor: A komparatisztika mai lehetőségei a Krúdy-olvasásban 241

Pethő József: Megszemélyesítés és tárgyiasítás a Nyírség „lírai mitológiájában” 246

Ajtay-Horváth Magda: A mű és angol tükre 253

GAZDASÁG

Tatai Zoltán: Konzervgyár épült Nyíregyházán 265

MŰVÉSZET

Sipos László: Gondolatok a lónyai románkori és gótikus falképek ikonográfi ájáról 269

Nagy Lajos Imre: A 80 éves Berecz András festőművész kiállítása elé 276

INTERJÚ

Marik Sándor: Az irodalmi múlt is kínál újdonságokat – Margócsy István 279

MÚLTIDÉZŐ

Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc és Dessewffy József 289

T. Nyiri Mária: A keleti nyelvek kutatója. A nyíregyházi tudós, Pröhle Vilmos 295

SZEMLE

Pártokról, választásokról (Reszler Gábor) 303

Ködösítés nélkül (Szilágyi Péter) 305

Székely határőrballada (Szakállas Sándor) 310

„Jöjjön el a mi országunk!” (D. Rácz Magdolna) 311

A Vörös Postakocsi Nyíregyházán (Mester Béla) 313

Emlékezés Esze Tamásra (Sipos Ferenc) 316

A cívis szellem nyomtatott hírnökei (János István) 318

KRÓNIKA

Bibliográfia 2009. január 1–március 31. 321

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

TÖRTÉNELEM

Zsoldos Attila: Köszöntő 4

C. Tóth Norbert: Ki kicsoda az ecsedi Bátori családban. A Bátori család

ecsedi ágának tagjai, 1377–1541 5

Horváth Richárd: Életrajzi szilánkok ecsedi Bátori István politikai pályafutásáról

(1458–1479) 48

Neumann Tibor: Bátori István politikai szerepe II. Ulászló uralkodása alatt

(1490–1493) 83

Virágos Gábor: Köszöntő 128

Balázsik Tamás: Beszámoló a nyírbátori minorita kolostor 2008. márciusi

kutatásáról 130

Simon Zoltán: Adalékok a nyírbátori református templom építéstörténetéhez 135

Feld István: A Bátoriak kegyúri temploma. Megjegyzések az újabb nyírbátori

épületrégészeti kutatások értékeléséhez 155

C. Tóth Norbert: Észrevételek a nyírbátori stallum egykori elhelyezéséről 159

interjú

Marik Sándor: Várjobbágyok, királyok, királynék ismerője. Zsoldos Attilát,

az MTA doktorát a középkorról kérdeztük 165

EMLÉKEZÉS

Sallai József: Hársfalvi Péter 80. születésnapjára 175

SZEMLE

Egy életpálya köszöntése (ifj. Bartha János) 181

Szabolcs vármegye terhei a 17. század végén (Láczay Magdolna) 183

Göttingen. Futaky István monográfiája (Takács Péter) 187

Fejezetek a Nyíregyháza-vidéki Kisvasút történetéből (Bene János) 182

Források a Felső-Tisza-vidék középkori történetéhez (Neumann Tibor) 194

Méltó ajándék a Magyar Kodály Társaság 30 éves jubileuma alkalmából

(Belinszky Etelka) 196

KRÓNIKA

Bibliográfia 2008. október 1–december 31. 198 (Összeállította: László Gézáné)

Online elolvasom »

^ Tetejére