2008. évfolyam

Olvasd el:
Tartalom:

MONOGRÁFIA

Bene János: Neoabszolutizmus és alkotmányos küzdelmek Nyíregyházán,

1849–1872; Vármegye a városban 419

TÖRTÉNELEM

Fodor László: A Péter család nemesi oklevele 1626-ból 453

Halmos Sándor: Zsidó családnevek eredete és értelmezése 465

Komiszár Dénes: Egy „koleravitéz” ordói – Hogyan vélekedett Jósa András

a saját kitüntetéseiről 485

Tatai Zoltán: Az ország keleti kapuja, Záhony 491

Lupkovics György: Szabolcs-Szatmár megye 1956-os deportáltjai 497

MÚLTIDÉZŐ

Végh Antal emlékezete 511

Zöldi László: Istenek békéje 513

Kun István: A felkavart állóvíz 518

Romány Pál: Agrártársadalom, mezőgazdaság Végh Antal műveiben 521

Szekeres István: A sport Végh Antal írásaiban 524

Nagy István Attila: Történelmi alulnézet az irodalomban –

Végh Antal novellái 530

JELENKOR

Sipos László: Tudományos alapítványok és egyesületek Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében 537

INTERJÚ

Marik Sándor: A tömegkultúra rakoncátlan gyermeke. Beszélgetés

Kertész Sándorral a képregényről, a „vidám szalagról” és egyéb titkokról 545

SZEMLE

A görög katolikus egyház művészete (Terdik Szilveszter) 557

Ruszin sajtószemle, 1939–1944 (Abonyi Andrea Tímea) 560

„Zsidó pillanatok” – új állandó fotókiállítás (m. s.) 561

Vidéki települések végnapjai Ukrajnában (Almásy Sándor) 562

Aprófalvak fényképarca (k. zs.) 564

Szorgalmas Szorgalmatos (Fekete Antal) 566

A középkori Szatmár megye települései (Henzsel Ágota) 568

KRÓNIKA

Bibliográfia 2008. június 1–szeptember 30. 571

Eseménynaptár 2008. április 1–június 30. (Összeállította: László Gézáné) 573

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

MONOGRÁFIA

Bene János: Nyíregyháza 1848–1849-ben 291

TÖRTÉNELEM

Tatai Zoltán: Kézivezérlés a településfejlesztésben. Személyes emlékek

a megye településfejlesztésének múltjából (2) 309

Kormos Gyula: A nyíregyházi evangélikus Nagytemplom orgonatörténete,

kántorai 317

VALÓSÁG

Kun István: A nyomorúság forrásai 360

INTERJÚ

Marik Sándor: A maradandóság és az állandóság szimbóluma. Beszélgetés

dr. Nagy Ferenccel, a Megyei Levéltár igazgatójával 376

MŰVÉSZET

Kulcsár József: Kállai nóták 386

SZEMLE

Újra virágzik a Vay-kastély (Mohácsi Endre) 389

Vízimalom az Erdőháton (Mohácsi Endre) 390

A cigány népesség élethelyzete és kitörési lehetőségei (Jóna György) 390

Tirpák daloskönyv (Ferencziné Ács Ildikó) 393

Városi elit, városi önkormányzat a 20. század elején (Kujbusné Mecsei Éva) 395

Arisztokraták ma – 21 főnemes a XXI. században (Marik Sándor) 401

Gondolatok a kisvárdai várinventáriumok olvasása közben (Éri István) 403

Nyíregyháza felszentelt helyei (n. p.) 405

Pille rácsok közt (Sz. Tóth Gyula) 406

KRÓNIKA

Bibliográfia 2008. január 1–május 31. 409

Eseménynaptár 2008. január 1–március 31. (Összeállította: László Gézáné) 411

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

MONOGRÁFIA

Kujbusné Mecsei Éva: A megváltakozás időszaka II. 147

TÖRTÉNELEM

Zsoldos Ildikó: A tulipános mozgalom Szabolcsban 185

GAZDASÁG

Malakucziné Póka Mária: A megye gazdaságának jellemzői a kétezres évek

első felében 197

Nagy Tímea: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye üzleti vállalkozásai bemutatása

az idősorok elemzésével 217

Kormány Gyula: A szarvasmarha-tenyésztés változásai a Szatmár-Beregi

síkság területén 1945-től napjainkig 229

Somi Zoltán: Kárpátalja mezőgazdasága az ukrán gazdaságpolitika feltételrendszerében

242

INTERJÚ

Marik Sándor: A csengerújfalusi O’sváth-család 600 éve.

Beszélgetés O’sváth György nagykövettel életéről és a családtörténetről 251

MŰVÉSZET

Görömbei András: A Ratkó József-díjas Vári Fábián László laudációja

három tételben 261

SZEMLE

Két könyvről (Máriás József) 267

Nagy könyv a kis Túrról (Marik Sándor) 273

Négy fotográfus a Pál Gyula Teremben (Karádi Zsolt) 274

Stílusközpontú nyelvművelés (Minya Károly) 276

Tiszaberceli történetek (Nagy Ferenc) 279

KRÓNIKA

Bibliográfia 2007. április 1–június 30. 280

Eseménynaptár 2007. november 1–december 31. (Összeállította: László Gézáné) 284

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

MONOGRÁFIA

Kujbusné Mecsei Éva: A megváltakozás időszaka I. 3

TÖRTÉNELEM

Fodor László: A kisjeszeni Jeszenszky család Szatmárban (17–19. század) 29

Csoma József: A nyíregyházi ág. evangélikus tanítóképző intézet története 49

Tatai Zoltán: A mátészalkai „fejlesztési pólus” 77

INTERJÚ

Marik Sándor: Környezetünket tisztító növények.

Beszélgetés Simon Lászlóval, megyénk új akadémiai doktorával 90

IRODALOM

Jánosi Zoltán: Kölcsey Ferenc szobra előtt 99

Hamar Péter: „Már igazán semmi se volt hátra, csak az a tüzesgép” 103

Budaházi István: Kondor Jenő megharcolt félelmei 108

Kováts Judit: Kétség (elbeszélés) 110

Szirmai Péter: Új barbárok – Széthulló betűk (elbeszélések) 117

SZEMLE

Új sorozat: Rákóczi Források (Sípos Ferenc) 124

Móricz Zsigmond utolsó szerelme (János István) 126

Kötetben nemzetiségeink etnogasztronómiája (Bodnár Zsuzsanna) 128

Egy magányos nyíregyházi vámpír (Onder Csaba) 130

KRÓNIKA

Bibliográfia 2007. április 1–június 30. 132

Eseménynaptár 2007. április 1–október 31. (Összeállította: László Gézáné) 136

Online elolvasom »

^ Tetejére