2007. évfolyam

Olvasd el:
Tartalom:

MONOGRÁFIA

Kujbusné Mecsei Éva: A betelepülés évtizedei 393

TÖRTÉNELEM

Neumann Tibor: Felső-Tisza-vidéki nemesek a késő középkori Nyitra megyében 435

Bartha Sándor: A „kékcédulától” a sztahanovista mozgalomig 450

Bán István: Arctalan szolgálók (Önéletrajzi részlet) 465

INTERJÚ

Marik Sándor: Egy élet a meteorológia vonzásában. Beszélgetés a 75 éves

Ambrózy Pállal 489

VALÓSÁG

Németh Nándor: Az autópályák és a területi fejlődés kapcsolata 499

SZEMLE

Az „ezerformájú” élet írója (Karádi Zsolt) 517

Kincsek a levéltárból (Németh Péter) 518

Bereg megye hatóságának oklevelei (Marti Tibor) 519

Reprezentatív album az újfehértói kincsről (n. p.) 521

Források és tanulmányok Erdély és a Partium történetéből (Mecsei Éva) 523

Charles Fenyvesi: Három tanulmány (Marik Sándor) 531

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

MONOGRÁFIA

Lóki József: Nyíregyháza természetföldrajzi képe 263

TÖRTÉNELEM

Horváth Richárd: Ismeretlen források Gyügye község és Bálványos vár

középkori történetéhez 295

Fogarassy Zoltán: Az utolsó tatárjárás Magyarországon (1717) 304

MÚLTIDÉZŐ

Ferenczi Imre: Egy beregszászi fotográfus dinasztia, az Ignáczyak 320

VALÓSÁG

Hüse Lajos–Nyírcsák János: A tudásalapú társadalom esélyei Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében 335

INTERJÚ

Marik Sándor: A cél a munka világában is értékes diploma. Beszélgetés

Jánosi Zoltánnal, a Nyíregyházi Főiskola új rektorával 353

Harminc éves a Nyíregyházi Fotóklub 364

MEGEMLÉKEZÉS

Láczay Magdolna: Balogh István (1912–2007) 367

SZEMLE

Három új Krúdy-kötet (Szatmáry-Horváth Anna) 373

Egy letűnt kor krónikása (Dámné Rácz Magdolna) 378

Irodalom a Beregi Tiszaháton (Marik Sándor) 382

Könyv Nyíregyháza komolyzenei életéről (Kovács László) 384

A Megyei Levéltár új fondjegyzékéről (Ölveti Gábor) 386

Beregszászi pillanatképek a 40-es évekből (Németh Péter) 386

KRÓNIKA

Bibliográfia 2007. január 1–március 31. 388

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

TÖRTÉNELEM

Pénzes Szabolcs: Alvinczi Eduárd tévhite, avagy a Gutkeled nemzetség

eredete a családi hagyományokban 135

C. Tóth Norbert: Szabolcs megye ismeretlen ispánjai Mátyás király

uralkodása idején 154

Barkóczy László–Fülöp László: Nyelvtörténeti és genealógiai adatok

egy missilis kapcsán 164

MÚLTIDÉZŐ

Terdik Szilveszter: Csegöld középkori temploma és a csegöldi táblaképek 177

Földvári Sándor: A bécsi Sancta Barbara liturgikus könyvjegyzékeinek

magyar művelődéstörténeti vonatkozásai 193

TERMÉSZETTUDOMÁNY

Lenti István: A bátorligeti Fényi-erdő nagygombái 203

INTERJÚ

Marik Sándor: Ma már „lefényképezhetjük” a gondolatokat.

Interjú Bánki M. Csaba pszichiáter főorvossal 213

VALÓSÁG

Ifj. Almásy Sándor: Munkaerő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

egyéni gazdaságaiban 231

Sipos László: Europa Nostra-díjas templomaink 235

SZEMLE

A Megyei Önkormányzat négy évéről (2002–2006) (n. p.) 241

A látszat és ami mögötte rejlik (Máriás József) 242

Megyei értékgyarapítóink emlékalbuma (Sallai József) 244

„Tariménes” elindult (Galambos Sándor) 246

Könyv az „utolsó garabonciásról” (Fekete Antal) 249

Az egri káptalan Szent János könyve (n. p.) 251

KRÓNIKA

Bibliográfia 2006. július 1–december 31. 253

Eseménynaptár 2006. július 1–december 31. (László Gézáné) 257

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

VALÓSÁG

Nagy Levente: Önkormányzati választások, 2006 3

TÖRTÉNELEM

Vida István: Egyetemisták és főiskolások a forradalomban – 1956 22

Bodnár Gáspár: A Tisza hajdan és most 38

Piti Ferenc: Vikáriusi oklevelek a Vay család berkeszi levéltárában 50

Henzsel Ágota: Ecsed városkönyve 59

IRODALOM

Hamar Péter: Móricz Árvácskája. Az élmény irodalommá formálódásának útja 63

Tóth Sándor: Irodalomtörténeti bóklászatok. Tompa Mihály ismeretlen

sírbeszéde 70

Gyarmati Béla: Emlékezés Váci Mihályra 75

MŰEMLÉKVÉDELEM

Juan Cabello: A túrricsei református templom műemléki vizsgálata 79

M. Veres Lujza: Túrricse református templomának díszítőfestése

és faberendezése 87

MŰVÉSZET

Tóth Sándor: Kisfaludy Stróbl Zsigmond emlékkiállítása 91

Jánosi Zoltán: A félelem nélküli szabadság. Horváth János akvarelljei 95

Antall István: Erőss Ildikó korai klasszicizálódása 99

EMLÉKEZÉS

Molnár Gál Péter: Berki come back-je. Berki Antal (1946–2006) 102

Földvári Sándor: A cirill betűs könyvek magyar tudósa.

Ojtozi Eszter (1936–2006) 105

SZEMLE

Levéltári Évkönyv XVII. (Zsoldos Ildikó) 110

Hová tartozunk és mit gondolunk magunkról (Szoboszlai Katalin) 111

Ratkó József „két” nemzedéke (Koppány Zsolt) 114

Tükörkép a színházról (Hamar Péter) 119

Végvári hangulatok. Szatmár megyei írók antológiája (Máriás József) 122

„Maradj velem mindhalálig” Nagy István Attila válogatott versei (Karádi Zsolt) 124

KRÓNIKA

Bibliográfia 2006. július 1–december 31. 127

Eseménynaptár 2006. július 1–december 31. (László Gézáné)

Online elolvasom »

^ Tetejére