2006. évfolyam

Olvasd el:
Tartalom:

TANULMÁNYOK ’56-RÓL

Gyarmati György: A robbanást gerjesztő motívumok Magyarországon,

1956 őszén 399

Horváth Miklós: Katonai tanintézetek és katonai tanszékek a forradalomban 406

Palasik Mária: A forradalom előestéi a Műegyetemen 415

Eörsi László: A budai műegyetemi és a pesti bölcsészkar nemzetőrségeinek

a megalakulása 424

Ladányi Sándor: Református teológiai hallgatók a forradalomban 427

Szabó Róbert: Fegyelmi eljárások a Budapesti Orvostudományi

Egyetemen, 1957 435

Osváth Zsolt: Forradalomból ellenforradalom 443

Baják László: Obersovszky Gyula forradalmi sajtója 456

Simándi Irén: Paraszti ifjúsági szervezetek (EPOSZ) 1956-ban 465

Horváth Zsolt: „A politikai közömbösség és fásultság konszolidációja”.

A monolit ifjúsági szervezet visszaállítása a Műegyetemen 475

FORRÁSOK ’56 MEGYEI TÖRTÉNETÉHEZ

Horváth Sándor: 40 év katedrán (részlet) Október viharában 484

Fazekas Árpád: Dandos Gyula, a mártír diákvezér 492

D. Rácz Magdolna: Egy jó szándékú értelmiségi szerepvállalása

az 56-os eseményekben 497

Lupkovics György: Árulkodó ÁVH-s jegyzőkönyvek 504

*

Murányi István: Mai középiskolások és 1956 511

Ciupea, Ioan–Dobes Andrea: A magyar forradalom és a román börtönök 518

művészet

Sümegi György: Válogatás 1956 képeiből 527

Szabó Lajos: Két vers ’56-ról 529

SZEMLE

Dienes István »a honfelügyelő« (Fodor István) 531

Forráskiadványok a Felső-Tisza-vidék régmúltjából (Piti Ferenc) 534

KRÓNIKA

Bibliográfia 2006. április–június 536

Eseménynaptár 2006. április–június (László Gézáné) 539

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

TÖRTÉNELEM

Draskóczy István: Nyírbátor és Sopron. Az árumegállító jog és a só a 14–15. századi Magyarországon 251

C. Tóth Norbert: A Bátori család ecsedi ága az 1440-es években 266

Neumann Tibor: Verbőci István 1520. évi utazásai Szatmár megyében 290

Horváth Richárd: Az ecsedi Bátoriak várbirtokai a kései középkorban 305

Horváth Richárd–Neumann Tibor–C. Tóth Norbert: Oklevelek a Bátori család történetéhez 327

INTERJÚ

Marik Sándor: Nyírbátor a Bátori-jubileum évében. A városról kérdeztük Veres János országgyűlési képviselőt, pénzügyminisztert 369

MŰVÉSZET

Németh Péter: A nyírbátori Szent György-templom – új megvilágításban 377

Angyal Mária: Makrai Zsuzsa és a Bátori-család történelmi címerei 383

KRÓNIKA

Bibliográfia 2005. október–2006. március 385

Eseménynaptár 2005. október–2006. március († Orosz Szilárd–László Gézáné) 391

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

NEKROLÓG

Orosz Szilárd (1929-2006) 122

VALÓSÁG

Fónai Mihály–Pénzes Mariann: A roma lakosság szociális helyzetének

és egészségi állapotának néhány mutatója 123

Huszti Éva: A roma gyermekek jól-léte és életmódja Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében 148

Erdei Virág–Hercegfalvi Marianna: Élet a végeken – adalékok

Nyíregyháza Huszár telepéről 161

Jóna György: A cigány fiatalok etnikai csoportazonosságáról 167

Vraukóné Lukács Ilona: A cigány lakosság könyvtári ellátása 175

ÉVFORDULÓ

Margócsy József: Gádor Béla (1906–1961). Adalékok a nyíregyházi diákélethez 185

TÖRTÉNELEM

Komiszár Dénes: 1945 előtti festmények, szobrok a városházán 191

C. Tóth Norbert: Mit ér egy szabó tűje, avagy Balog Mátyás emlékezetes napja 211

Zsoldos Ildikó: Országgyűlési választások 100 évvel ezelőtt 214

INTERJÚ

Hamar Péter: „Móricz Zsigmond utolsó költeménye”. Interjú dr. Móricz Imrével 219

Marik Sándor: A mai magyar adórendszer európai színvonalú. Interjú

dr. Szikora Jánossal, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) elnökével 228

SZEMLE

„… van egy legfőbb parancs: az Élet” (Máriás József) 243

A Mikeczek (Nagy Ferenc) 245

Magvak a porban (D. Rácz Magdolna) 247

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

FÖLDRAJZ

Kormány Gyula: Szatmár-Beregi-síkság domborzati és klimatikus viszonyai

TÖRTÉNELEM

Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei a Jagelló-korban

Németh István: Szabolcs megye birtokviszonyai a 16. század második felében a

dikajegyzékek tükrében

MÚLTIDÉZŐ

Komiszár Dénes: 1945 előtti festmények, szobrok a megyeházán

Tóth Sándor: Omnibusz Nyíregyházán (Dienes István emlékének)

Nagy József: A Kótaj helynév eredete

EMLÉKEZÉS

Takács Péter: Egy európai magyar a periférián Udvari István (1955–2005)

INTERJÚ

Marik Sándor: Megyénk kiemelkedő kulturális beruházása. A Móricz

Zsigmond Megyei Könyvtár teljesen új létesítmény. Interjú Nagy László könyvtárigazgatóval

MŰHELY

Zöldi László: A helyi sajtó reneszánsza

SZEMLE

Vár állott… (Németh Péter)

Régi magyar családok (Henzsel Ágota)

Megyénk nyomorban élőinek létfeltételei a XX. században (Jóna György)

Családi tükrön átszűrődő várostörténeti mozaikok (Kujbusné Mecsei Éva)

Váci Mihály a fővárosban. Emlékápoló kötet (Zsirai László)

Tisztelgő kötet dr. Kávássy Sándor 70. születésnapjára (Konczné Nagy Zsuzsanna)

Hagyomány és változás a népi kultúrában (Nagy Molnár Miklós)

Állandóság és tradíció, gazdagság és minőség (Böröczfy Virág)

KRÓNIKA

Bibliográfia 2005. július–szeptember

Eseménynaptár 2005. augusztus–szeptember (Orosz Szilárd)

Online elolvasom »

^ Tetejére