2005. évfolyam

Olvasd el:
Tartalom:

VALÓSÁG

Balogh Béla András: Nyíregyháza népességének vallási megoszlása 2001-ben 443

MÚLTIDÉZŐ

Szerafinné Szabolcsi Ágnes: A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium

Könyvtára (1920–1942) 446

Galambos Sándor: Az egyesület mint városi társadalomszervező erő. A Szabolcsvármegyei

Bessenyei Kör példája 458

JUBILEUM

Marik Sándor: A matematika nemzetközi hírű tudósa 467

Bartha Elek: Dám László köszöntése 60. születésnapján 474

IRODALOM

Hamar Péter: „Apám sose beszélt erről a csécsi ünnepről.” Móricz Zsigmond díszpolgárrá

avatása szülőfalujában, 1929. június 30-án 477

Ladányi András: „Felsodort idegekkel”. Váci Mihály eddig ismeretlen (magán)levelei 488

Halászi Aladár: Móricz Zsigmond szabolcsi emléktáblájának avatása elé 493

MŰVÉSZET

Antall István: Ámokvonat. Tamás Tímea versei elé 496

Tamás Tímea versei 499

Antall István: A középkor jelenideje. Az Első Fametsző Művésztelep Nyíregyházán 501

VITA

Szabolcs megye hatósága a Zsigmond-korban (1387–1440) (C. Tóth Norbert,

Tringli István, Draskóczy István) 505

SZEMLE

Kalandos út a tudományok körül (Huszti Éva) 523

A Homo Ludens Hungaricus nyomában (Szontagh Pál) 528

Gyepük, várak, erődítmények (Marik Sándor) 529

Az ember térben és időben (Marik Sándor) 531

Emlékmorzsák (Margócsy József) 533

Stílus és jelentés. A Krúdy-életmű stilisztikai vizsgálatai (Minya Károly) 536

„tenyered melegében / hiányoddal / alszom el” Kovács katáng Ferenc új kötetéről

(Margócsy Klára) 539

Századok szabolcsi öröksége (Máriás József) 544

Vallomás és korrajz. Egy nemzedék vesszőfutása (Máriás József) 547

KRÓNIKA

Bibliográfia 551

Eseménynaptár (Orosz Szilárd) 547

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

40 ÉVES A SZEMLE

Németh Péter: A Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 40 évéről  283

János István: In memoriam Katona Béla  289

VALÓSÁG

Sípos László: A gyermekbűnözés sajátosságai – a gyermek mint áldozat  292

Horváth Andrea–Bóta Beáta: A drogfogyasztók sztereotípiája, tolerálása,

felelőssége és segítése  307

Hüse Lajos–Fodor Éva–Huszti Éva: „Lift me up” – Nyíregyháza kábítószerügyi

ellátó rendszerének újszerű áttekintése  320

INTERJÚ

Marik Sándor: Gyermekáldás – akadályokkal. Beszélgetés a meddőségkutatásról

dr. Závaczki Zoltánnal  326

TÖRTÉNELEM

Piti Ferenc: Szabolcs, Szatmár és Bereg megyékre vonatkozó országbírói

oklevelek a Vay család berkeszi levéltárában (1356–1381)  334

Fodor László: Tárkányiak a 17–19. századi Szatmárban  343

Zsoldos Ildikó: Az 1905-ös és 1906-os választások Szabolcs vármegyében  358

Charles Fenyvesi: Hivatalos ellenségek – titkos szövetségesek

(fordította: Nagy Levente)  367

Konczné Nagy Zsuzsa: A földreform 60. évfordulójára  390

MŰVÉSZET

Tóth Sándor: Adalékok Nyíregyháza színháztörténetéhez. Mikor hódította meg

a nyíregyháziak szívét Blaha Lujza?  397

Pethő József: A hazalátogató Krúdy  409

Görömbei András: Czine Mihály-könyvtár Hodászon  415

SZEMLE

Középkori oklevelek Szabolcs megyéből II. (Neumann Tibor)  419

Rendhagyó találkozások Krúdy Gyulával (Máriás József)  420

Százötven éve született Alpár Ignác (Marik Sándor)  423

Tiszabezdédi személynevek (Udvari István)  428

KRÓNIKA

Bibliográfia  431

Eseménynaptár (Orosz Szilárd)  436

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

TÁRSADALOM

Kührner Éva: Nyíregyháza iskola-egészségügye 1945 előtt  143

Jász Krisztina–Szarvák Tibor: A politikai értékválasztás változása  155

Mezei István–Németh Csilla: A továbbélő múlt (Gáva és Vencsellő)  163

TÖRTÉNELEM

C. Tóth Norbert: Bereg megye járásai a középkorban  177

Sípos Ferenc: II. Rákóczi Ferenc tabellariusa  187

Kövér György: „Egy különleges nap”. 1882. április 1., szombat Tiszaeszláron  199

Csikós Judit: Tiszaeszlár, 1882–1883. Egy fejezet megyei újságírásunk történetéből 208

VALÓSÁG

Marik Sándor: Új megvilágításban a Kárpát medence I. világháború utáni története.

Interjú Ádám Magda történésszel  223

Almásy Ljudmila–Melles András: Külföldi tőkeberuházások a magyar

gazdaságban  234

EMLÉKEZÉS

Miklós Elemér: Pataki József  239

TERMÉSZETTUDOMÁNY

Lenti István: A nyíregyházi Sóstói-erdő gombavilága  243

MŰVÉSZET

Matits Ferenc: Az egri Szent János Bazilika millenniumi bronzkapuja  257

SZEMLE

Múzeumunk évkönyvéről (Marik Sándor)  261

Középkori oklevelek Szabolcs megyéből (Horváth Richárd)  264

Szellemi őrszolgálat a keleti végeken (Máriás József)  266

KRÓNIKA

Bibliográfia  271

Eseménynaptár  275

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

ÉVFORDULÓ

Kabdebó Lóránt: A másik mester (Móricz Zsigmond és Szabó Lőrinc)  3

Onder Csaba: Hangérien bjuti (szex, lektűr, irónia, avagy Móricz Zsigmond indulása)  20

Beke Judit: Átok és panasz (Balassa Péter Móricz-recepciójáról)  28

Balogh Béla: A történészkedő Móricz Zsigmond  43

Zsoldos Barnabás: Móricz hangja a Nyíregyházi Rádióban  45

Hamar Péter: „… nekünk Csécsén három házunk volt.” Legenda és valóság a Móriczcsalád

csécsei házairól  47

Kőszeghy Elemér: Móricz Zsigmond és Kárpátalja  64

VALÓSÁG

Kun István: Elherdált esélyek tárháza  67

TÖRTÉNELEM

Kávássy Sándor: A nemesi földtulajdon kialakulása  79

Weisz Boglárka: A Felső-Tisza-vidék vámszedése az Árpád-korban II.  92

Böszörményi József–Künstlerné Virág Éva: A két hevesi Bornemissza Benedek

és armálisuk 1533-ból  98

IRODALOM

Babosi László: „Vigyázzatok, ha közelíttek hozzá…” Ratkó József életrajza I.  107

Márkus Béla: Az esdeklő táj embere. Vári Fábián László köszöntése  124

KRÓNIKA

Bibliográfia  127

Eseménynaptár  136

Online elolvasom »

^ Tetejére