2004. évfolyam

Olvasd el:
Tartalom:

ÉVFORDULÓ

Görömbei András: Szatmártól az egyetemességig – a Móricz-értelmezés új útjai  376

Cséve Anna: Szituálatlan üzenetek. Az újraolvasás és újraírás alternatíváiról a Tragédiában  386

Eisemann György: A szereplő mint olvasó Móricz Zsigmond regényeiben  394

Angyalosi Gergely: Az egyediség nyomában  400

Baranyai Norbert: A falu személyiségformáló világa az Életem regényében  406

Gintli Tibor: Bovary úr vagy Bovaryné?  413

Baranyai Norbert: Mese a boldogságról  422

Margócsy István: Míg új a szerelem  430

Láng Gusztáv: Móricz Zsigmond Erdély-trilógiája és a kortárs történelmi regény  437

Nagy Gábor: A nagy fejedelem, Erdély és a magyarság nemzeti eposza  444

Tverdota György: Fordítás törökről törökre magyarul  458

Márkus Béla: Bethlen Gábor arcai (Móricz Zsigmond: Erdély)  465

Végh Balázs Béla: Móricz Zsigmond Börvelyben  478

Margócsy József: Szabolcs-Szatmár Móricz Zsigmond életében, műveiben  482

*

Kovács Árpád: Mikes Kelemen hazatért  498

Marik Sándor: Hatvan éves a Kelet-Magyarország  501

SZEMLE

Kölcsey Ferenc: Országgyűlési naponkénti jegyzések (Takács Péter)  504

Szatmár határon túli orgonái (Fekete Csaba)  507

Egy család évszázadai (Kujbusné Mecsei Éva)  511

A Kádár-korszak politikai kulisszái mögött (Marik Sándor)  514

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

MÚLTIDÉZŐ

Weisz Boglárka: A Felső-Tisza-vidék vámszedése az Árpád-korban I.  251

Mizser Lajos: A nevezetes Mándyakról  257

Kormos Gyula: A tokaji evangélikus templom barokk orgonája  264

ÉVFORDULÓ

Nagy Ferenc: A tiszabecs–tiszaújlaki győzelem  279

Takács Péter: A gyulaji pátens  284

Czövek István: Rákóczi és Európa  290

Németh Péter: Nagykállóról az évforduló ürügyén  296

Henzsel Ágota: Rákóczi hadseregének élelmezése a felkelés kezdetén  299

Balogh István: II. Rákóczi Ferenc Szabolcs és Szatmár vármegyékben  305

Ulrich Attila: Újjáépült a vajai Vay Ádám Múzeum  309

*

Kiss Gábor: A holokauszt-emlékmű avatásán  314

MEGEMLÉKEZÉS

Piti Ferenc: Kristó Gyula (1939–2004)  319

INTERJÚ

Marik Sándor: Új akadémiai doktorok megyénkben  321

IRODALOM

Babosi László: Előszó Ratkó József Vadvirágok című filmnovellájához  333

Ratkó József: Vadvirágok. – filmnovella –  335

SZEMLE

Rákóczi-dokumentumok a Megyei Levéltárban (Ulrich Attila)  341

„… kedves hazám boldogulása…” (Zsoldos Ildikó)  342

Tanulmányok az egyetemes és a magyar történelem köréből (Konczné Nagy Zs.)  344

„Vedd szívesen csekély iratomat…” (Hamar Péter)  347

Igaz könyv a holokausztról (Reszler Gábor)  349

Az emlékezés kavicsa (Vofkori Mária)  351

Dokumentumok a pusztulásról (Buhály Attila)  354

Zsidó emlékek a Felső-Tisza mentén (Marik Sándor)  356

Mi lesz veled, Dózsa népe? (Hamar Péter)  358

KRÓNIKA

Bibliográfia  363

Eseménynaptár  368

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

HAGYOMÁNY

Isépy István: Emlékezés Tuzson Jánosra  129

Simon Tibor: Szép emlékeim a Csarodai-lápokról  132

Lenti István: 90 éve ismerjük Bátorliget növényvilágát  138

Bodnár Zsuzsanna–Szabó Sarolta: Hagyományos életmód Dombrádon  142

KORJELZŐ

Fazekas Rózsa: A Magyar Gazda tudósításai a Szatmár megyei gazdasági

egyesületről és a mezőgazdaság állapotáról az 1840-es években  155

Kelemen Józsefné: Gondolatok a földbirtok-politikai változásokról egy település sajátosságainak

tükrében  168

Czövek István: Az 1867-es kiegyezés és az orosz politikai közvélemény  177

Almásy Sándor: Ukrajna külkereskedelme  183

HOLOKAUSZT

Riczu Zoltán: A nyíregyházi zsidóság jellemzése az 1848-as összeírás tükrében  187

Néző István: A kisvárdai zsidóság 1944 tavaszán  196

Nagy Ferenc: Az életfeltételek biztosítása a nyíregyházi gettóban és a gyűjtőtáborokban  214

MEGEMLÉKEZÉS

N. Szabó József: Száz éve született Keresztury Dezső  219

Margócsy József: Emlékeim Keresztury tanár úrról  225

SZEMLE

Aranyszájú Szent János Liturgiájának első magyar nyelvű fordítása (Udvari István)  229

Levéltári évkönyv, 2003 (Orosz Szilárd)  231

Csokonai boldog napjai (János István)  234

„hűlt nyomokba lépsz / a múlt kifogy…” (Margócsy Klára)  236

KRÓNIKA

Bibliográfia  241

Eseménynaptár  245

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

Mező András (1939–2003) (Jánosi Zoltán – Karádi Zsolt)  1

HAGYOMÁNY

Piti Ferenc: Szabolcs, Szatmár és Bereg megyékre vonatkozó országbírói oklevelek

a Vay család berkeszi levéltárában (1343–1355)  9

Mizser Lajos: Régi utcanevek Szatmárban  20

Dr. Gergely László emlékezései (Kávássy Sándor)  25

IRODALOM

Margócsy Klára: „Európainak lenni annyi, mint megérteni valamit”  37

Bakajsza András: Szépíróink dr. Béresért és cseppjeiért  51

Krúdy Gyuláról (Ratkó József)  64

VALÓSÁG

Hajdu Bertalanné: Munkaerőpiaci helyzetkép, foglalkoztatási feszültségek Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében  65

Filepné Nagy Éva–Fónai Mihály–Fábián Gergely: A Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyei népesség szociális helyzete és egészségi állapota  78

Szoboszlai Katalin–Pattyán László: Hajléktalanok a Keleti-régióban  93

SZEMLE

A Váci Mihály Irodalmi Kör kislexikona (Csermely Tibor)  111

Szemelvények a tájirodalomból (Futaky László)  112

Zoltán András: Oláh Miklós Athila című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz

fordítása (Szakállas Sándor)  116

Egy könyv Tokaj történelméről (Tóth Gergely)  117

Háború és béke. Huszonöt olajfestmény a zentai csatáról (Margócsy József)  118

KRÓNIKA

Bibliográfia  120

Eseménynaptár  124

Online elolvasom »

^ Tetejére