2003. évfolyam

Olvasd el:
Tartalom:

A NYÍRI PAJKOS – KRÚDY GYULA

Krúdy Gyuláról (1878–1933) (Ratkó József)  371

Jánosi Zoltán: Krúdy Gyula tündöklő lázadása  72

Szathmári István: Krúdyról – Márai szemével  379

Pethő József: A „szöveg születése”. A Szindbád ifjúsága textualitásának kérdéséhez 385

János István: Krúdy és a magyar múlt (A Három király történelemlátása)  400

Ilyés Gábor: „Ennek a városnak voltam az írója” Krúdy-emlékjelek és helyek Nyíregyházán  408

Sturm László: A szlovákság Krúdy Gyula műveiben  414

Kovács József László: Pest Rózsája: Pilisi Róza (a novellista – és Krúdy – Álmok asszonya;

Madame Louise)  420

G. Papp Katalin: Gyémántmesék-e a Gyémánt mesék? Krúdy Gyula Gyémánt mesék című kötetének stílusvizsgálata  430

Karádi Zsolt: Krúdy, Szindbád, Huszárik  438

Gintli T ibor: Rezeda Kázmér mint olvasó  444

Kelecsényi László: Fantomkiadványok  458

Bezeczky Gábor: A Krúdy-bibliográfia helyzete  465

Fráter Zoltán: Mesemondások a szerelemről  469

Kelemen Zoltán: Jó étvágyat kívánok!  478

SZEMLE

Patrocíniumok a középkori Magyarországon (Hoffmann István)  485

A kelet-közép-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása (Abonyi Andrea)  491

Könyv Farkas Gyuláról (Karádi Zsolt)  492

A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai a magyarországi délszláv népek nyelvén, II. (Szakállas Sándor)  494

„a műveltté tett nép önmaga erejéből nagy tetteket vihet végbe…” (Miklós Elemér)  496

Keserű dalok Kárpátaljáról (Hamar Péter)  502

Pillanatképek  505

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

VÁROSTÖRTÉNET

Krúdy Gyula: Nyíri emlék  241

Kujbusné Mecsei Éva: „Nyíregyházán láttam egész nagyságában az örökváltság eszméjét,

magát tanúsítani”  252

Takács Péter: Nyíregyháza lakóinak életmódja az 1753-as megtelepedés után  273

Margócsy József: „A polgárosodás útjai a magasabb iskolák kapuin vezetnek keresztül”  287

Kopka János: Mit tudunk a gyökerekről?  299

Magyar László: A nyíregyházi evangélikus gyülekezet első három évtizede  309

Demcsákné Balczó Ildikó: Érdekességek a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség

250 éves történetéből  314

HAGYOMÁNY

Mizser Lajos: II. Rákóczi Ferenc Pesty Frigyes helynévtárában  325

Antall Miklós: Beregben élő hagyomány: Rákóczi  330

† Koroknay Gyula: A felső-tiszai fatornyok útja Erdélybe  332

* * *

Margócsy József: Nekrológ  – Koroknay Gyula  343

SZEMLE

Beszédes források Nyíregyháza múltjából (Reszler Gábor)  347

Egy friss interjúkötet margójára (Vraukóné Lukács Ilona)  351

Vasvári Pál nyomában (János István)  354

Ruszinok latin nyelvű panegíricusa (Rományuk Renáta)  356

KRÓNIKA

Bibliográfia  357

Eseménynaptár (Orosz Szilárd)  361

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

VALÓSÁG

Malakucziné Póka Mária: Kistérségek szerinti jövedelmi különbségek a megyében  121

Balcsók István: „Szatmár fővárosa” és környezete  138

Szarvák Tibor–Hüse Lajos: A mátészalkai kistérség foglalkoztatási helyzete  153

HAGYOMÁNY

Sipos Ferenc: Nyúzó Mihály, a kuruc  175

IRODALOM

Jánosi Zoltán: Nyírfatűz. Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmának újabb évtizedei  185

Balázs Ildikó: Móricz Zsigmond Sárospatak kocsmáiról  203

Nagy Lajos Imre: Vallomás, harangszóval  218

Szabó Lajos: Gyökerek, Idő és tér (versek)  221

Balogh Péter: Újra, Tékozlás a tükörban, Ennui (versek)  222

SZEMLE

Utcák, terek, nyíregyháziak (Erdélyi Tamás)  224

„Hass, alkoss, gyarapíts” (L. Tóth László)  226

Tanári magatartástípusok (Vass Lajosné)  228

KRÓNIKA

Bibliográfia  231

Eseménynaptár (Orosz Szilárd)  236

Online elolvasom »

Olvasd el:
Tartalom:

VALÓSÁG

Hagyományos magyar növény- és állatfajták jelene és jövője az Északalföldi

régióban

Nemessányi Zsolt: Előszó 3

Lazányi János: Hagyományos magyar növényfajták jelene és jövője az Északalföldi

régióban 5

Holly László: Szántóföldi és zöldségnövény tájfajták gyűjtése, megőrzése és

hasznosítása Magyarországon 9

Iszályné Tóth Judit: A szántóföldi növények nemesítése és génmegőrzés a

Nyírségben 14

Mándi Lajosné: A burgonya és kertészeti növények genetikai bázisának

biztosítása a Nyírségben 14

Csontos Györgyi: Az Agrártudományi Centrum pallagi telepén nemesített

és fenntartott növényfajták ismertetése 19

Fazekas Miklós–Lazányi János–Chrappan György: Növénynemesítés

és génmegőrzés a nagykunsági régióban 23

Szabó Tibor: A tájfajták szerepe a gyümölcstermesztésben 27

Pethő Ferenc: Őshonos gyümölcsfajok a régió gyümölcstermesztésében 31

Tóth Béla: Őshonos fafajok telepítésének lehetőségei az Alföldön 35

Csiha Imre: Genetikai alapok biztosítása az erdészeti ágazatban 39

Bodó Imre–Mihók Sándor: A régi magyar háziállatfajták védelme,

fenntartásának szükségessége és hasznosításának lehetősége 44

MEGEMLÉKEZÉS

Lenti István: Dr. Tuzson János nyomában 63

Babinecz Ibolya: A helyi rádiózás kertje (Samu András) 69

Takács Péter: Rácz István 75

Szatmári Gizella: Barzó Endre 85

SZEMLE

Források Erdély történetéhez (Pók Judit) 90

„Fények, árnyak játéka” (Szilvási Csaba)

Orosz vallásos népi énekhagyomány (Balázs Ildikó)

KRÓNIKA

Bibliográfia 100

Eseménynaptár 106

Online elolvasom »

^ Tetejére