Default page: Könyvtártörténet

[DEV: POST TYPE: page]

NYÍREGYHÁZA nyiregyhaza_utcakep

Nyíregyháza hazánk északkeleti sarkába települt város: határos Ukrajnával, Szlovákiával és Romániával. Régészeti leletek tanúsága szerint már a honfoglalás idején lakott település volt. A város nevét rögzítő első írásos emlék Károly Róbert oklevele 1326-ból. A középkorban Nyíregyháza földesurai a Báthoriak, később a Rákócziak voltak. A Rákóczi szabadságharcot követően a helyiség földesura, gróf Károlyi Ferenc telepítette be a várost Békés megyei szlovákokkal. Nyíregyháza 1837-ben kapott városi privilégiumot, 1876 óta megyeszékhely. A város fejlődésére, a kereskedelem és ipar fellendülésére nagy hatással volt a XIX. század második felében a fővárost és a térséget összekötő vasúti fő-és szárnyvonal létrehozása.

Városunk iskolaváros, fiatal, lakóinak átlagos életkora nem éri el a 40 évet. Az ország hetedik legnépesebb települése több mint 116 000 ezer lakossal. Nyíregyháza látványos fejlődése az 1960-as évek elején kezdődött. Ipari üzemek épültek, új lakótelepeket emeltek, kulturális intézmények, iskolák létesültek. Napjainkra városunk az ország egyik legdinamikusabban fejlődő, rohamosan szépülő és polgárosodó település lett, a kultúra, az oktatás, az egészségügy és a gazdasági élet kelet-magyarországi központja.

 

A KÖNYVTÁRRÓL

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 1952. november 22-én létesült a Nyíregyházi Körzeti és Városi Könyvtár egyesítésével.

Jogelődje a Szabolcs Vármegyei Törvényhatósági Könyvtár, amelyet 1898-ban alapítottak. A II. Világháború után fennmaradt állománya 1949-ben a Nyíregyházi Városi Könyvtárban nyert elhelyezést. A Megyei Könyvtár ezt követően egy Benczúr téri államosított magánházban működött két és fél évtizeden át.

Jelenlegi helyére 1975. október 29-én költözött: Paulinyi Zoltán építész tervei alapján készült az épület a város központjában, patinás környezetben. Az új épület kínálta lehetőség a könyvtárat a város szellemi központjává alakította. A városban elindított intézményi integráció hatására 1979-ben a Megyei Könyvtár a Nyíregyházi Járási Könyvtárral, majd 1984-ben a Nyíregyházi Városi Könyvtárak Központjával és fiókhálózatával egy szervezeti egységbe fuzionált.

Az intézmény fenntartója 1991 májusától Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az 1990-es éveket a technológiaváltás és a szolgáltatás előtérbe helyezése jellemezte. Számítógépre került a könyvtár teljes dokumentumállománya és kölcsönzési rendszere.

A megyei önkormányzat támogatása biztosítja, hogy intézményünk megyei hálózati központként működjön. A szolgáltatásszervezési osztály koordinálja a megyei települési könyvtárak együttműködését és tevékenységét segítő szolgáltatásokat, a könyvtárosok továbbképzéseit, a megyei informatikai rendszer fejlesztését.

Könyvtárunk történetében mérföldkőnek tekinthető 2005. december l: használói előtt megnyitotta kapuit az újjáépült megyei könyvtár.

Nyíregyháza és a megye könyvtári ellátásában nagy változást jelent a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár központi épületének teljes rekonstrukciója, mely lehetőséget teremtett a szolgáltatási terek korszerűsítésére, a raktározási kapacitás növelésére. Módot nyújt az eddigi szolgáltatások minőségi fejlesztésére, a nyilvános közkönyvtári – közintézményi funkciók bővítésére. A 3202 m2 nagyságú épület összesen 1400 m2-el, magas tetővel bővült, másfél szinttel lett nagyobb.

Könyvtárunk dokumentumállománya meghaladja a 455 ezer egységet. Ebből 378 888 db a könyv-és bekötött folyóirat, 21 546 db audiovizuális-, 968 db elektronikus-, 52 049 egyéb kép- és mikro-dokumentumok, aprónyomtatványok teszik sokoldalúvá gyűjteményünket. Jelenleg 473 féle időszaki kiadvány áll olvasóink rendelkezésére 766 példányban. A hagyományos dokumentumok mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a legújabb számítógépes információhordozók és adatbázisok.

Dokumentumállományunk és szolgáltatásaink segítségével minden olvasói igény magas szinten kielégíthető.

^ Tetejére