Default page: Kölcsönzőtér

[DEV: POST TYPE: page]

Kölcsönzőtér

A földszinten a nyilvántartási pultnál történik a beiratkozás, az olvasó által kiválasztott dokumentum kölcsönzése és visszavétele. Ebben a térben válogathatnak a kölcsönözhető szép- és szakirodalomból, az idegen nyelvű szépirodalomból, a könnyebb szórakozást ígérő bestsellerekből.

Az auditív, audiovizuális és elektronikus dokumentumok (hangkazetta, CD-lemez, DVD, CD-ROM, hangoskönyv) kölcsönözhető példányaiból válogató katalógus alapján kérhetik és kölcsönözhetik ki a műveket. A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,

  • könyvtárlátogatás,
  • könyvtári rendezvényeken való részvétel,
  • állományfeltáró eszközök használata,
  • helyben használat

Könyvet és egyéb dokumentumot csak beiratkozott olvasó kölcsönözhet.

Beiratkozáshoz – tanulók esetében – diákigazolvány, 18 éves kortól személyi igazolvány, külföldi állampolgár esetén útlevél szükséges.

A beiratkozás egy naptári évre szól, mely alkalmával a Belépési nyilatkozaton a következő személyes adatokat kell közölni és okmánnyal igazolni: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, foglalkozása, munkahelye, személyi igazolványának vagy útlevelének száma.

A beiratkozott olvasó – a belépési nyilatkozat aláírásával – kötelezettséget vállal a könyvtár használati szabályának betartására. Önálló keresettel nem rendelkező személynek egy jótálló kezességvállalása szükséges.

A központi könyvtárba beiratkozott olvasók a fiókkönyvtárak szolgáltatásait is igénybe vehetik újabb beiratkozás nélkül.

A beiratkozáskor az olvasó olvasójegyet kap, melyet saját érdekében köteles azt megőrizni és könyvtárlátogatáskor bemutatni. 

Kölcsönözni csak olvasójeggyel lehet! Az olvasójegy másra át nem ruházható, az olvasó saját érdekében köteles azt megőrizni és könyvtárlátogatáskor bemutatni.

Egy alkalommal minden dokumentumtípusból maximum 8 db kölcsönözhető!

Amennyiben az olvasó a nála kölcsönzésben lévő dokumentumot határidőn túl is magánál tartja, késedelmi díjat fizet.

A kölcsönzött dokumentumokra hosszabbítást kérni csak a kölcsönzési határidő lejárta előtt lehet abban az esetben, ha a dokumentumra előjegyzés nem érkezett.

Aki kikölcsönzött és vissza nem szolgáltatott dokumentummal, késedelmi díjjal tartozik a könyvtárnak, addig nem kölcsönözhet, amíg tartozását nem rendezte!

Napijegyet minden olvasó válthat, aki nem tagja a könyvtárnak, de annak szolgáltatási övezeteit használja, ill. internet-használatot kíván igénybe venni.

Tel.: +36 42 / 598 – 880 , kolcsonzes@mzsk.hu

* * *

^ Tetejére