Default page: Projektinformáció

[DEV: POST TYPE: page]

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

Projektinformáció

Projekt címe: „Könyvtár egy életen át”
Projekt azonosító: EFOP – 4.1.8-16-2017-00025

A projekt összköltsége: 118 651 875,- Ft
A támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. február 01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. január 31.

A projekt részletes bemutatása:
A projekt célja a közösségi, felnőttképzési, képzési és élményfunkciók egy komplexumba történő telepítése, a könyvtárak oktatási-képzési szerepének erősítéséhez, iskolabarát szemléletű megújulásukhoz szükséges infrastrukturális háttér megteremtése két helyszínen. A fejlesztés részeként a központi könyvtár olvasótermének egy részében, mobil térelválasztó segítségével kerül kialakításra egy kisebb közösségi és oktatási helyszín. A célnak megfelelően bútorok és egyéb berendezések kerülnek beszerzésre. Továbbá, a fejlesztés során olyan okos eszközök is beszerzésre kerülnek, melyek segítik a digitális írástudatlanság felszámolását, így a digitális kompetencia fejlesztését szolgálják. Mindezek mellett a jelenleg is rendelkezésre álló digitális labor korszerűtlen eszközállománya kerül fejlesztésre, a digitális labor és digitalizációs műhely hatékony működtetése érdekében. A központi könyvtárban RFID rendszer kialakításával és a hozzá kapcsolódó IKT eszközök és szoftverek beszerzésével korszerű informatikai és szolgáltatási rendszer kiépítése a cél, a fogyatékosok könyvtárhasználatának segítése miatt alapvető eszközök is beszerzésre kerülnek, hogy az esélyegyenlőség biztosítása érvényre jusson. Olyan oktatási, tanulási és információ szerzési helyszín kialakítása valósul meg, amely megfelel a kor követelményeinek, sőt, az innovációval elébe megy a jövő kihívásainak, hozzáférést biztosít az okos eszközök használatához. A fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások, tanulási és képzési alkalmak segítik az információhoz, valamint a könyvtárakban ténylegesen és digitálisan elérhető dokumentumokhoz való hozzájutást.

A Vécsey utcai fiókkönyvtárban külsőleg és belsőleg is megújul, mert nem tudja kiszolgálni a 21. század társadalmát. Az intézmény elavult, korszerűtlen külső és belső állapota miatt, előnytelen kialakítása végett sem a tűzvédelmi, sem az akadálymentesítési feltételeknek nem felel meg. A fejlesztés során az épület korszerűsítésére kerül sor, teljes belső tere átalakul, egy variálható oktatási tér kerül kialakításra, ahol akár 30-50 fő is leültethető egy időben. Olvasói mellékhelyiség kerül kialakítása és lesz internet sarok is. A könyvtár így megjelenésében, szolgáltatási minőségében, közösségi tér funkciójában is magas minőséget fog nyújtani. Az új oktatási térben nem formális és informális tanulási alkalmak kerülnek megszervezésre egyéni és csoportos formában. Mindezek mellett megfelelő bútorzat és informatikai eszközök beszerzése valósul meg a tervezett foglalkozások, képzések érdekében. A fejlesztés segítségével az óvodás korcsoport mellett, tanulási helyszínként a könyvtár képes lesz hatékonyan bekapcsolódni a formális oktatás rendszerébe a felső tagozatos és középiskolás diákok korcsoportjában, jelentős emelkedés várható a felnőtt és idős látogatók körében is. Egy olyan könyvtár működtetését kívánjuk megvalósítani, amely életkortól és érdeklődési körtől függetlenül biztosítja a használók minőségi kiszolgálását.

^ Tetejére