Default page: Bessenyei György Irodalmi Társaság

[DEV: POST TYPE: page]

Mert „Társaságra vagyunk teremtve…”

Ez a természetes, az emberhez méltó! Bessenyei Györgytől, a felvilágosodás korának nagy klasszikusától való az emberiség számára örökül hagyott, és itt a címben idézett tétel.

Ez a természetes, az emberhez méltó! Bessenyei Györgytől, a felvilágosodás korának nagy klasszikusától való az emberiség számára örökül hagyott, és itt a címben idézett tétel. Ki is csodálkozhatna azon a törekvésen, hogy mi, a Bessenyei Társaságra teremtett halandók, valami jót, mások számára is hasznosat, szép dolgot vállaltunk, történetesen a névadónk, Bessenyei szellemi értékeinek gondozását, egyidejűleg a hagyományok ápolásával. A Társaság tudatában van annak a ténynek, hogy mi is utódok vagyunk, nemcsak Bessenyeié, hanem az előttünk járó nemzedék utódai is, akiknek hagyományépítő munkáit példaszerűnek tartjuk. Közvetlen Társasági elődeink a számukra adatott 50 év alatt maradandó értékeket, máig ható szellemi kincseket, sőt intézményeket hagyományozták ránk. A változó gazdasági, társadalmi körülmények között számunkra az elődökhöz hasonló nagy teljesítmény lehetősége kevesebb. Azonban a havonta ismétlődő találkozási alkalmakon, a megfogalmazódó és megvalósuló tervek, a meg-megújuló élmények, havonta misztériummá varázsolódnak. Akik érzékelni képesek a különleges kulturálódási folyamatot, a tények, a számok mögött képesek érezni a rendezvények által sugárzott hangulatot, emlékezhetnek azokra az érzelmi, spirituális és szellemi hatásokra, amelyek akkor, azokban az órákban el-és feltöltötték a lelkét, és ezekről elhittük, hogy általuk „nőtt egy porszemmel a Himalája,” és eljött az Ég üzenete. A Társaság ebben a szellemi légkörben már felnőtté vált. Ami a jövőre nézve megnyugtató: az intellektuális barátságok, melynek megtartásával és tudatos erősítésével a fiatalabb erők – szakmai felkészültségük és tehetségük révén – képesek a Társaság életét magasabb szintre emelni. Hiszen jól ismerik Bessenyei intelmét a jóra való törekvés lényegéről: „A jóra való törekvésben megszűnni alacsonyság volna.” Ugyan ki nem akarna az ember szép hivatásához méltóvá válni. Ennek betartásával válhatott a Bessenyei Társaság eddigi működése során műveltségformáló szellemi tényezővé, amely az irodalom és a tudomány, a költészet és a bölcsészet, a zenetudomány és a nyelvészet széles skáláján, a könyvkiadás és az előadó művészet terein, megyei alkotóművészek humán szakemberek közreműködésével végezte irodalmi társasághoz méltó feladatait.

}

^ Tetejére