SINGLE template: Országos ex libris-pályázat. „Ott vagyok honn” – Petőfi Sándor és az alföld

[DEV: POST TYPE: post]

ex libris

„Ott vagyok honn” – Petőfi Sándor és az alföld

Országos ex libris-pályázat

 

Ex libris-pályázatot hirdet Petőfi Sándor születése bicentenáriumán Vámospércs Városi Önkormányzat és a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület. Petőfi költészete nemzedékek számára biztosított inspirációt a művészetben, jelentett fogódzót a mindennapi életben, hordozta szabadság és szerelem eszményét és hozzájárult a nemzeti sorskérdéseinken való töprengéshez. A Petőfi-versek felkínálják az azonosulás lehetőségét, találkozzunk bár velük különböző életkorokban és élethelyzetekben. Ami a 19. század közepén forradalmi volt, a 21. század második évtizedének elején sem veszítette el aktualitását, mert Petőfi metaforái megejtőek, versnyelvének esztétikai csábereje mit sem kopott, témaválasztásai – köztük a szerelem, a nemzeti sors, a szabadság – kortársként köszönnek vissza.

Vámospércs Városi Önkormányzat és a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület „Ott vagyok honn” címmel, Petőfi és az alföld kapcsolatára fókuszálva hirdeti meg ex libris-pályázatát. Úgy gondoljuk, az ex libris műfaja alkalmas lehet arra, hogy Petőfi különböző arcait, benne az alföld szerelmesét, kellő kreativitással, vizuális leleményességgel, jelenítse meg. Az ex librisek amellett, hogy rögzítik az ex librissel jelölt könyv tulajdonosának nevét, kifejezhetik annak világlátását, jelmondatát, azokat az értékeket, amiket fontosként határoz meg Petőfi kapcsán.

A versenyt február 6-án, hétfőn indítjuk útnak Kárpát-medence szerte, két kategóriában.

A kategóriák:

-          diákok 18 éves korig

-          amatőr és képzett művészek

Minden pályázó maximum három alkotással jelentkezhet, az alkotások mérete ne haladja meg a 15×15 cm-t. A pályázók a művek hátoldalán tűntessék fel a kép adatait (cím, technika, méret) és saját elérhetőségeiket (név, postacím, e-mail cím, diákok esetében továbbá az iskola és a felkészítő neve).

Az ex libriseket Vámospércs Városi Önkormányzat postacímére (4287 Vámospércs, Béke utca 1.) kérjük elküldeni. Beküldési határidő: 2023. szeptember 30.

A beérkező munkákból a szervezők kiállítást rendeznek, az ünnepélyes eredményhirdetésre 2023 novemberében kerül sor. A kategóriák győztesei értékes könyvcsomagban és 25 ezer forintos pénzjutalomban részesülnek. A díjazottak írásban kapnak értesítést. Az ex libriseket (egy külön lapon a pályázó nevével, életkorával, postacímével és e-mail címével) Vámospércs Városi Önkormányzat postacímére (4287 Vámospércs, Béke utca 1.) kérjük elküldeni. A borítékra, kérjük, írják rá: „Petőfi200 – Ex libris pályázat”.

 

Ménes Andrea sk.                                                     Somogyi László Gábor sk.

Vámospércs Város polgármestere                             a Pircsike Vámospércsi Közművelődési

Egyesület elnöke

 

ex libris

^ Tetejére